Wat gebeurt hier nu eigenlijk?

Als twee mensen het voortdurend met elkaar eens zijn, is er één te veel. Met die boutade wijst Bas van Kesteren, expert in groepsgedrag, ons op het probleem van de echokamer. Wanneer een groep mensen elkaar constant bevestigt, spreken we immers over een echokamer. Langzaamaan nemen de denkbeelden van de groep ook jouw denkbeelden over, waardoor niemand nog in staat is om met nieuwe ideeën op te draven.

Als je zo’n team vraagt om een probleem op te lossen, komt er ofwel één lid met een oplossing op de proppen en de rest knikt gedwee, ofwel stelt zowat elk lid dezelfde oplossing voor. Wat een mooie harmonie?

Neen, in werkelijkheid is er een ontstellend gebrek aan diversiteit in ideeën. What you see, is all there is. Je wordt niet meer geprikkeld om te toetsen of het idee wel de echte oplossing is, je doet geen onderzoek naar mogelijke andere ideeën. We zouden het beter bestempelen als valse verbondenheid, slaafs kuddegedrag of lome na-aperij.

Met dergelijke porren, voorbeelden en wetenswaardigheden houdt Bas van Kesteren ons bestendig bij de les in zijn boek Wat gebeurt hier nu eigenlijk? Je mag dat zelfs letterlijk nemen, want hij last ook een tiental praktische oefeningen in. Ongetwijfeld mopperen criticasters dat de auteur gewoonweg de klassieke inzichten uit de gedragswetenschap aaneenrijgt. En ze hebben gelijk, behalve dan dat hij dat niet gewoonweg doet, maar juist attractief, verhelderend en her en der nog best verrassend. Wie de theorieën en casussen al tijdens de studies voor de kiezen gekregen heeft, krijgt nu een aangename opfrissing. Wie een andere achtergrond heeft, zal geregeld een aha-erlebnis ervaren.

Bovendien toont de auteur niet alleen de valkuilen, hij licht ook toe hoe een groep wel effectief kan samenwerken. Daartoe introduceert hij de Forward Thinking-methode om alle obstakels slim te omzeilen en een context te creëren voor een optimale groepsdynamiek. Zijn methode bevat drie poorten:

  • Het continue bewustzijn van de groep.
  • Het openstaan voor jouw individuele leerproces in de groep.
  • Het benutten van de collectieve intelligentie van de groep.

Kortom, zorg ervoor dat je eerst een scherp beeld krijgt van de groepsdynamiek. Je moet immers weten waar het euvel schuilt. Vervolgens dienen we alert te zijn voor de valkuilen bij onszelf en anderen helpen met hun drempels. Dan kan je alle breinen op een positieve manier inzetten en de groep intelligenter maken. Elk individu moet wel méé. Al werpt de auteur ook deze vraag op: willen we het Henk of Eva nu naar de zin maken of willen we dat de groep vooruitkomt?

XX FOTO 78 BOEKENCOVER Wat gebeurt hier nu eigenlijk min

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER