Ook voor KMO’s is thuiswerk een blijver

Hybride werk wordt de norm. Althans, dat blijkt uit een onderzoek dat Teamleader afnam bij haar klanten. Elk kwartaal duikt Teamleader in zijn klantendata en bevraagt het zijn klanten via de Teamleader Barometer. Het onderzoek bracht onder andere aan het licht dat de meerderheid van ondernemers en kmo’s thuiswerk wil blijven aanbieden na de pandemie én dat ze geen verschil zien in kwaliteit van geleverd thuiswerk vs. kantoorwerk.

Nu de COVID-19 crisis in grote mate onder controle lijkt en het economisch leven terug volop op gang komt, staan veel bedrijven voor een moeilijke keuze. Vele werknemers hebben tijdens de pandemie kunnen proeven van thuiswerk, en dat smaakt naar meer. Volgens een recent onderzoek van The Economist wil zowat 90% van de werknemers minstens één dag per week thuis blijven werken. Uit een onderzoek uitgevoerd in opdracht van Bloomberg News blijkt dat 39% zelfs overweegt om ontslag te nemen als hun werkgever geen thuiswerk zou aanbieden. Onder millennials en Gen Z gaat het zelfs om 45%. Ook in België staat ons dat te wachten: werknemers beschouwen thuiswerk vanaf nu als een centraal onderdeel van hun arbeidsvoorwaarden. Wie het niet aanbiedt, dreigt werknemers te verliezen.

Volgens onderzoek van Teamleader wil meer dan de helft van de ondernemers thuiswerk blijven aanbieden. Goed nieuws dus voor werknemers. Volgens 42% van de ondervraagde ondernemers ervaren hun werknemers de work-life balance als meer evenwichtig dankzij dit thuiswerk. Een overgrote meerderheid (65%) geeft bovendien aan geen verschil te zien in de geleverde kwaliteit tussen het werk dat thuis dan wel op kantoor werd verricht. Zowat een kwart vindt dat de kwaliteit van het kantoorwerk beter is. Opvallend is wel dat bijna 20% aangeeft dat werknemers de werkdagen als langer ervaren. Je kan je dus wel vragen stellen bij de productiviteit van werknemers die thuis werken.

“Het is overduidelijk dat veel bedrijven, en met name kmo’s, zullen evolueren naar een hybride vorm van werken. Het wordt in de toekomst dus nog belangrijker hoe we dit thuiswerk zo efficiënt mogelijk organiseren. Werkgevers en werknemers hebben er immers alle baat bij dat dit gebeurt op een productieve manier. Daarom is het belangrijk om oog te blijven hebben voor productiviteit – ook bij thuiswerk,” Jeroen De Wit, CEO van Teamleader.

Ondernemers voorzichtig optimistisch

Wanneer we ondernemers bevragen over hun financiële prestaties van de voorbije 3 maanden, kunnen we voorzichtig optimistisch zijn. De helft geeft aan dat hun omzet in het tweede kwartaal van 2021 gestegen is ten opzichte van het eerste kwartaal. Hiertegenover staat een minderheid van 18% die aangeeft dat hun omzet gedaald is. Gevraagd naar winstgevendheid neemt 39% van hen een stijgende trend waar. 41% geeft aan dat de winst gelijk is gebleven.

Als Teamleader in de eigen data duikt ziet het een gelijkaardig verhaal. Het gemiddeld aantal dagen tussen de facturatie en de betaling van een factuur blijft kort. Deze schommelt in het tweede kwartaal rond de 32 dagen. Ook de omzet gaat erop vooruit. Zo ziet Teamleader de omzet in de sector van de zakelijke dienstverlening in de topmaand April met meer dan 25% stijgen in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. Voor de bouwsector bedraagt die stijging zelfs 61%. De beschikbare liquiditeiten en het feit dat mensen massaal aan het bouwen en renoveren zijn geslagen lijken daar een verklaring voor te zijn.

“Indien we de resultaten van de survey naast onze interne data leggen is het niet verwonderlijk dat 81% van de ondernemers aangeeft dat ze de toekomst van hun bedrijf positief tot heel positief inschatten. Het is duidelijk dat de meeste ondernemers de negatieve impact van de pandemie stilaan kunnen ombuigen. De maatregelen van de overheid zorgen dus duidelijk voor de nodige zekerheid. Die zekerheid zorgt er op haar beurt voor dat bedrijven facturen blijven betalen en dat de betalingstermijnen dus kort genoeg blijven,” zegt Teamleader CEO Jeroen De Wit. “Dit is een bijzonder belangrijke liquiditeitsmaatregel voor KMO’s. Onze overheid heeft op deze manier niet alleen de gezondheid van onze bedrijven ondersteund maar ook het vertrouwen in de economie.”

Bedrijfscultuur naar de voorgrond

Bijkomend geeft meer dan de helft van de ondervraagde werkgevers aan meer te zullen inzetten op digitalisering en technologische middelen, zodat hun medewerkers thuis zo optimaal mogelijk aan de slag kunnen. Bijna de helft geeft aan dat thuiswerk het hen echter ook lastiger maakt om grip te krijgen op het personeelsbeleid en de interne bedrijfscultuur. 60% zegt hier naar de toekomst toe meer aandacht aan te zullen besteden.

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER