Onvoldoende ontwikkelingskansen doet over het muurtje kijken

Bijna driekwart van de werkende Belgen (72%) houdt de deur open voor een andere job. Dat zijn er iets meer dan de voorbije jaren. Iets meer dan een vijfde is actief op zoek naar ander werk, een stijging van zo’n 22% ten opzichte van vorig jaar. Meer dan de helft van de werkende Belgen reageerde de voorbije zes maanden ook minstens één keer op een vacature. Opvallend: een deel van de werknemers die op zoek gaan naar een andere job, wil liefst binnen het eigen bedrijf van functie veranderen of tijdelijk bij een andere werkgever aan de slag. Dat blijkt uit de jaarlijkse bevraging van hr-expert Acerta Consult en Stepstone België bij 4.000 Belgen.

Elk jaar polsen Acerta Consult en Stepstone België naar de appetijt van de Belg om van job te veranderen. De resultaten geven inzicht in hoe werknemers de arbeidskrapte zelf inschatten en hoe beweeglijk de arbeidsmarkt is. Wat blijkt dit jaar? Bijna driekwart van de werkende Belgen (72%) heeft oren naar een jobopportuniteit mocht die zich voordoen. Met andere woorden: ze zouden hun huidige werkgever verlaten wanneer het gras groener blijkt aan de overkant. Het merendeel onder hen zijn passieve kandidaten: 51% van de Belgen is niet actief op zoek, maar staat wel open voor een andere aanbieding op korte of middellange termijn. Dat betekent dat zo’n 1 op de 5 landgenoten (20,7%) wél actief op zoek is. Dat zijn er opvallend meer dan een jaar geleden (+22%).

downloaden 2 1

Miet Vanhegen, experte loopbaantransities bij Acerta Consult:

“Je hele carrière lang bij dezelfde werkgever blijven, is al een tijdje passé. Vooral jongeren zoeken sneller nieuwe uitdagingen op de arbeidsmarkt. Dat zoveel mensen openstaan voor een andere job, is goed nieuws voor de jobmobiliteit. Toch is het ook belangrijk om als organisatie voldoende interne loopbaanbewegingen te stimuleren. Onze arbeidsmarkt, en bij uitbreiding onze economie, zijn gebaat bij voldoende beweeglijkheid. Tegelijk betekent die jobmobiliteit in een krappe arbeidsmarkt een serieuze uitdaging voor ondernemingen: zij zullen aantrekkelijke werkgevers moeten blijven als ze hun mensen willen houden. Dat betekent ook dat bedrijven zelf moeten blijven evolueren en effectieve oplossingen blijven aanbieden voor steeds nieuwe uitdagingen.”

Onvoldoende ontwikkelingskansen doen over het muurtje kijken

Waarom kijken werknemers dezer dagen vaak over het muurtje? In de meeste gevallen (34,6%) omdat ze nog maar weinig ontwikkelingskansen en leermogelijkheden zien bij hun werkgever. Dat er geen match is qua normen en waarden, is de tweede vaakst genoemde reden om open te staan voor een job elders (30,4%). Niet tevreden zijn over de verloning komt op de derde plaats: 29,9% geeft dat als reden om een andere job te overwegen.

downloaden 2

Olivier Stroobant, Managing Director Stepstone België:

“Voor mensen die geen job hebben en werkzoekende zijn, is de verloning die hoort bij een job uiteraard een belangrijke motivator. Maar we zien toch dat een duurzame samenwerking tussen werkgever en werknemer meer vraagt dan een correct loon. Mensen willen kunnen blijven groeien en ze willen zich in hun werkgever herkennen. Zeker de jongeren, die bijvoorbeeld meer aandacht hebben voor duurzaamheid en goed bestuur.”

Meer dan de helft van de werknemers heeft al gesolliciteerd

Bij heel wat werknemers blijft het niet bij een intentie om te springen op een jobkans wanneer die zich voordoet. Meer dan een kwart van de werknemers (27,4%) reageerde het afgelopen halfjaar al effectief één of twee keer op een vacature. Nog eens bijna een kwart (24,4%) solliciteerde zelfs drie keer of meer. Het maakt dat het aandeel werknemers dat de vacaturemarkt (voorlopig) links laat liggen, een minderheid (48,3%) is. Het zijn er bovendien ook duidelijk minder dan vorig jaar, toen dat percentage 52% bedroeg.

downloaden 1 1

Definitief de rug toe keren

Tot slot nog een opvallende vaststelling: niet iedereen wil zijn werkgever definitief de rug toe keren, blijkt uit de cijfers. 34,8% van de werknemers staat ervoor open om op korte termijn intern van job te veranderen en dus binnen het eigen bedrijf een nieuwe functie op te nemen. Meer dan de helft van de werkende Belgen (54%) zou zelfs graag tijdelijk bij een ander bedrijf aan de slag gaan om nadien terug te keren naar zijn oorspronkelijke werkgever.

Miet Vanhegen:

“Wanneer je als werkgever hoopt op een duurzame samenwerking met je werknemers, is elk vroegtijdig vertrek een verlies. Werknemers vertrekken vooral wanneer ze voor zichzelf geen ontwikkelings- of opleidingsmogelijkheden meer zien. Kunnen bijleren is dezer dagen een van dé sleutels tot een duurzame loopbaan. Dat bijleren kan bijvoorbeeld ook door binnen de eigen organisatie een andere rol op te nemen – want sommige werknemers hebben meer nood aan verandering –, of tijdelijk bij een andere werkgever te gaan werken. Initiatieven zoals het stimuleren van interne loopbaanbewegingen, het uitstippelen van een ontwikkelingsbeleid en het heroriënteren van werknemers in functie van veranderende vaardigheden en interesses kunnen voor bedrijven een extra troef zijn in de war for talent.”

Over de cijfers

De gegevens komen van de jaarlijkse Talent Pulse-bevraging door ACERTA en Stepstone België onder werkenden en niet-werkenden. Deze vijftiende editie werd uitgerold in april 2024. Er zijn 4100 respondenten, samen vertegenwoordigen ze de verschillende leeftijdscategorieën. 63,6% van de respondenten is aan het werk, 51,2% met een vaste betrekking/contract onbepaalde duur. 80% is bediende en 20% arbeider, met een gemiddelde loopbaanduur van 21 jaar en 8 jaar anciënniteit bij werkgevers uit verschillende sectoren en van verschillende groottes qua personeelsbestand.

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER