Johan Weemaes doet een boemerang: terug naar Acerta

Vandaag, op 1 september, neemt Johan Weemaes bij Acerta de functie van Business Coordinator Public Sector op. Eigenlijk is dit de terugkeer naar een vertrouwd huis: in 2000 lag Johan hier immers al aan de basis van de zesdaagse opleiding ‘Openbare besturen’. De publieke sector zou de rode draad worden doorheen zijn verdere loopbaan.

Johan maakte de overstap naar daar, toen hij juridisch adviseur sociaal recht en ambtenarenrecht werd bij de NV van publiek recht, Havenbedrijf Antwerpen. Met die extra ervaring op zak keerde hij terug naar de adviserende kant en hielp SD Worx een divisie ‘publieke sector’ opstarten, met een focus op loonadministratie en HR software voor kleine besturen tot grote publieke organisaties, legal consultancy en selectie & rekrutering.

Zijn bijzondere interesse in de combinatie hr en de publieke sector bevestigde Johan verder nog met een Master Public Management, een manama aan de UAntwerpen. En wie betrokken is bij de sector linkt zijn naam wellicht ook aan de vele juridische opleidingen en enkele publicaties over specifieke thema’s, zoals ‘Het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden: gevolgen voor overheidswerkgevers’ (2014, i.s.m. het VVSG).

Johan Weemaes: “En nu kom ik dus heel graag de unieke positie van Acerta voor de publieke sector nog versterken en dat zowel op lokaal, regionaal als op federaal niveau. De strategische focus van Acerta op deze sector is trouwens een ongeziene investering, die ook nodig is. Want het betreft nog steeds heel specifieke materie en een personeelsbeleid dat niet met andere te vergelijken is, en die dus specifieke kennis vereist. 99% van de publiekrechtelijke organisaties kent bijvoorbeeld geen paritair comité en volgt een heel eigen sociaal overleg.

En hoewel de verschillen tussen personeelscategorieën de laatste jaren steeds meer werden weggewerkt, blijven de nuances tussen vaste benoemingen enerzijds en de aanwerving op basis van een klassieke arbeidsovereenkomst anderzijds, bestaan. Ook op vlak van de diverse regelingen in de sociale zekerheid, bijdragepercentages, RSZ verplichtingen, aangifteprocedures, enz., zijn de verschillen met de private sector zeer groot. Het is zeker niet overdreven om te spreken van ‘een vak apart’. Er zijn niet zo heel veel specialisten ambtenarenrecht en het wordt bijzonder boeiend om bij Acerta met hen te kunnen samenwerken. Mijn ambitie zal vooral zijn om de kennis van de publieke sector bij payroll en bij consultancy binnen Acerta te borgen en te verbinden.”


Chris Wuytens, Managing Director Acerta Consult: “Het klopt dat Acerta nu al enkele jaren bijzonder investeert in de publieke en aanverwante sectoren, zoals de zorg. En het klopt ook dat we bezig zijn een extra inspanning te doen om dat ook bij de betreffende sector nog beter bekend te maken. We zijn heel blij dat we Johan daarvoor terug aan boord hebben kunnen halen. Dat is goed nieuws voor ons en minstens even goed nieuws voor de publieke sector zelf, die bij ons op een nog beter geïntegreerd aanbod een beroep zal kunnen doen.”

Lees verder

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER