Hoe divers is de arbeidsmarkt in België?

In een nieuwe studie liet Partena Professional zijn licht schijnen op de evolutie van het aantal buitenlandse arbeidskrachten in België sinds 2012. De impact van de Brexit en het coronavirus, de daling van het aantal Italianen en Britten, de toestroom van werknemers uit Frankrijk en Oost-Europese landen. Dit zijn de belangrijkste tendensen:

Een eerste algemene vaststelling: in 2012 had 15,4% van de in België actieve arbeidskrachten niet de Belgische nationaliteit. Vandaag bedraagt dit aandeel 16,9%.

Effect van de Brexit?

De Brexit lijkt een impact te hebben gehad. Britse arbeidskrachten waren al een kleine minderheid in België voordat Londen de Unie verliet en ondertussen zijn ze een zeldzaamheid geworden: hun aantal is gedaald van 0,36% van de actieve arbeidskrachten in 2012 tot 0,25% vandaag. Die daling voltrok zich echter in de loop der jaren en niet alleen sinds de aankondiging van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk.

Alleen bij de Italiaanse arbeidskrachten wordt nog een sterkere daling vastgesteld: van 2,5% in 2012 tot 2,09% vandaag.

Zij werden voor een deel vervangen door Franse arbeidskrachten, die van 3,43% naar 3,83% van alle arbeidskrachten evolueerden.

De Fransen representeren in België de grootste groep van buitenlandse arbeidskrachten. Arbeidskrachten uit alle niet-Europese landen vertegenwoordigen vandaag 3,9% van het totaal.

De Brexit had een negatieve impact op het aantal arbeidskrachten uit Oost-Europese landen in het Verenigd Koninkrijk zelf, maar in België tekent zich een omgekeerde tendens af, die echter al zichtbaar was sinds 2012. Het aantal arbeidskrachten uit landen als Roemenië of Bulgarije is in 10 jaar tijd verdubbeld (+93%) van 1,39% tot 2,68% van het totaal.

Een opvallende uitzondering op die vaststelling is Polen. Het aantal Poolse arbeidskrachten in België steeg tussen 2012 en 2017 (van 0,8% tot 1%), maar is sindsdien sterk verminderd en zelfs teruggevallen tot 0,85% dit jaar.

“Buitenlandse arbeidskrachten zijn een belangrijk onderdeel van onze economie. De maatschappelijke omwentelingen die de Brexit en het coronavirus met zich meebrachten, hadden een vertraagde impact op hun aantal in België, maar wij verwachten geen situatie die vergelijkbaar is met de Britse uitstroom. Polen vormt een uitzondering en dat heeft vooral te maken met de sociale ontwikkeling en de loonevolutie, waardoor arbeidskrachten een goede job vinden in hun eigen land,” aldus Wim Demey, Customer Intelligence Manager bij Partena Professional.

De studie van Partena Professional werd uitgevoerd bij een representatieve steekproef van meer dan 260 000 arbeidskrachten in België, tussen 2012 en 2021. De cijfers in dit persbericht verwijzen naar het percentage arbeidskrachten die niet de Belgische nationaliteit hebben in verhouding tot alle arbeidskrachten van de steekproef.

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Twitter
Facebook
WhatsApp
LinkedIn
Email

Ook interessant

LEES MEER