Relance-uren of overuren, wat is de meest voordelige keuze? 

In juli van dit jaar werden de ‘relance-uren’ opnieuw ingevoerd. Daarnaast is de verhoogde fiscale tegemoetkoming voor overwerk verlengd. Beide maatregelen zijn een gevolg van de interprofessionele onderhandelingen voor de periode 2023-2024. Maar wat is nu het meest voordelig: relance-uren of overuren? Voor werkgever en werknemer? HR- en wellbeingexpert Attentia maakte de berekening.

Relance-uren of fiscaal gunstige overuren  

In 2021, na de coronacrisis, voerde de overheid een verhoging in van het aantal vrijwillige overuren. Deze zogenaamde relance-uren zijn onder meer vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen, bedrijfsvoorheffing en inkomstenbelasting. Ze geven ook geen aanleiding tot overloon of inhaalrust. Hoewel de mogelijkheid om relance-uren op te nemen al was beëindigd, is de maatregel nu heringevoerd. Hij blijft ditmaal geldig tot en met 30 juni 2025.

Anderzijds zijn er ook fiscaal gunstige overuren. Deze zijn tijdelijk – ook tot en met 30 juni 2025 – opgetrokken van 130 overuren per jaar naar 180 overuren. Hierbij geldt voor de werknemer een vermindering van de bedrijfsvoorheffing en een belastingvermindering in de eindbelasting. Voor de werkgever gaat het om een vrijstelling van doorstorting van ingehouden bedrijfsvoorheffing, waardoor de loonkost daalt. 

Fiscaal gunstige overuren interessanter voor werknemer, relance-uren voordeliger voor werkgever 

Maar welke maatregel is het meest voordelig voor werkgevers: relance-uren of fiscaal gunstige overuren? En in welk scenario houdt een werknemer het meeste over? Attentia maakte een becijferd voorbeeld.

Legal Consultant Yves Labeeu: “We zijn uitgegaan van een voltijds werkende arbeider die gehuwd is met een partner met een eigen beroepsinkomen en één kind ten laste. De arbeider in ons voorbeeld heeft een bruto uurloon van 18,7500 euro en werkt in een 40 urenwerkweek. We hebben 10 relance-uren vergeleken met 10 overwerkuren. Voor de overuren geldt een overwerktoeslag van 50%. Tot slot hielden we rekening met een patronale RSZ van 32,62% aan 108%.” 

Knipsel 2
Knipsel2

Is het nu beter om voor relance-uren of voor fiscaal gunstige overuren te kiezen?

Voor de werknemer zijn fiscaal gunstige overuren interessanter door de combinatie van een overwerktoeslag, en de gunstige fiscale behandeling.

Voor de werkgever zijn daarentegen de relance-uren voordeliger omdat het voordeel van de vrijstelling bij doorstorting van bedrijfsvoorheffing niet opweegt tegen de kost van de overwerktoeslag (inclusief patronale bijdragen).

Lees verder

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER