Groei vrouwelijke topmanagers stagneert

Grant Thornton Belgium pakt ook dit jaar uit met zijn Women in Business-rapport. Deze wereldwijde bevraging in 28 landen toont aan dat vandaag wereldwijd 32,5% van de topfuncties ingenomen wordt door een vrouw, slechts een halve procent meer dan vorig jaar. In de EU blijft de teller al sinds vorig jaar hangen op 33%. In 2021 was dat nog 34%, komende van 28% in 2019. 91% van de bedrijven wereldwijd heeft minstens 1 vrouw in een senior managementfunctie.

Afgeremde groei, hier en daar achteruitgang

32,5% van alle senior management posities wereldwijd wordt ingenomen door een vrouw, tegenover 32% vorig jaar en 31% in 2021. Specifiek in de Europese Unie klokken bedrijven dit jaar (net zoals in 2022) af op 33%, een lichte daling ten opzichte van de 34% uit 2021.

Aan dit tempo zal in 2025 slechts 34% van de hogere leidinggevende posities door vrouwen worden bekleed en in 2030 slechts 36,5%. Dat alles blijkt uit het wereldwijd Women in Business-rapport van Grant Thornton. Dat is – met 10.000 bevraagden uit middelgrote bedrijven in 28 landen – één van de grootste onderzoeken wereldwijd over gendergelijkheid in senior management.

91% van alle middelgrote bedrijven wereldwijd heeft minstens één vrouw in senior management, tegenover 90% vorig jaar en 67% in 2017. Dit houdt logischerwijs ook in dat nog 9% van de middelgrote bedrijven wereldwijd geen enkele vrouw heeft in een toppositie. In de Europese Unie heeft 89% van alle middelgrote bedrijven minstens één vrouw in senior management.

Op meerdere fronten actief

De vrouwelijke aanwezigheid blijft het sterkst in operationele managementfuncties, zo toont het onderzoek van Grant Thornton. Over de hele wereld beschouwd steeg het aantal bevraagde bedrijven met een vrouwelijke CEO naar 31% (komende van 24% een jaar eerder). Het aantal vrouwelijke HR Directors steeg sterk, van 39% vorig jaar naar 44%. 41% van de bevraagde bedrijven heeft een vrouwelijke CFO (tegen 37% vorig jaar).

Er zijn uiteraard regionale verschillen. De grootste contrasten zitten op het Aziatische continent, waar landen als de Filippijnen, Singapore (elk 49%) en Maleisië (40%) het hoogst scoren qua vrouwen in senior management. Zuid-Korea en Japan doen het een pak minder goed: respectievelijk 23% en 16%. Dichter bij huis scoren Ierland (40%), Turkije en Griekenland (37%) en Frankrijk (35%) hoger. Lager vinden we Zweden (31%) en Duitsland (30%), die net onder het Europees gemiddelde zitten.

Ria Verheyen, Managing Partner bij Grant Thornton Belgium, probeert één en ander te duiden: ‘Toen we in 2021 de 30%-drempel overschreden, werd dat gezien als een omslagpunt voor vrouwen in topfuncties. In combinatie met de flexibele werkregimes die de covidcrisis ‘opdrong’, zouden beide factoren leiden tot een versnelde groei en meer genderevenwichtige werkplekken. Dat oorspronkelijk enthousiasme lijkt nu wel enigszins getemperd. Het is duidelijk dat we nu nog meer vastberadenheid moeten tonen en de voordelen van diversiteit verder ten volle benutten.’

Nog werk aan flexibel werk

Uit het onderzoek van Grant Thornton is gebleken dat flexibele, hybride en home-working-modellen het hoogste niveau van vrouwen in hogere leidinggevende functies hebben. In middelgrote bedrijven die een hybride manier van werken hebben aangenomen, is 34% van de senior leiders vrouw, terwijl in bedrijven die volledig flexibel zijn en waar het personeel kiest hoe ze werken, dit 36% is. In middelgrote bedrijven die overwegend of enkel op kantoor werken daarentegen, is slechts 29% van het senior management een vrouw.

‘In bedrijven die hybride of flexibele manieren van werken nog steeds niet omarmen, worden vrouwen gedwongen deeltijds werk te overwegen. Dat kan hun loopbaanontwikkeling belemmeren’, voegt Verheyen nog toe, ‘Bedrijven met beperkt flexibele werkmethoden, zijn daardoor over het algemeen minder aantrekkelijke werkplekken voor vrouwen.’

‘Diversiteit in de brede zin, niet alleen wat gender betreft, is in alle opzichten gunstig voor bedrijven. Het moedigt verschillende manieren van denken aan, resulteert in betere resultaten en beslissingen en creëert nieuwe groeikansen. In deze voortdurend veranderende maatschappij kan een breed scala aan perspectieven helpen om je succesvol door deze veranderingen te loodsen.’ vult Ria Verheyen verder aan. ‘Ook als je een aantrekkelijke werkgever wilt zijn die goed met talent omspringt, is diversiteit van cruciaal belang.’’

Methodologie

De gegevens voor het Women in Business-rapport zijn afkomstig uit Grant Thorntons International Business Report (IBR) – een onderzoek onder zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde bedrijven. Dit IBR, gelanceerd in 1992, geeft nu inzicht in de opvattingen en verwachtingen van ongeveer 10.000 bedrijven in 28 landen. De gegevens voor dit persbericht zijn afkomstig uit interviews die van oktober tot november 2022 zijn gehouden met CEO’s, managing directors, voorzitters of andere senior executives uit alle sectoren.

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER