Een vrouw verdient als ondernemer gemiddeld 40% minder dan een man (?!)

8 maart is de Internationale Dag van de Rechten van de Vrouw. Daarom stelt Partena Professional vandaag cijfers over de inkomstkloof tussen vrouwelijke en mannelijke ondernemers in België voor. In 2022 werkten vrouwen sinds half november symbolisch gratis door de aanhoudende loonongelijkheid. In vergelijking met het gemiddelde inkomen van ondernemers verdient een vrouwelijke ondernemer gemiddeld 44,3% minder.

Ongelijkheden die toenemen met de leeftijd

Volgens gegevens van Partena Professional wordt de loonkloof tussen vrouwelijke en mannelijke ondernemers bovendien groter naarmate zij ouder worden. De inkomenskloof bedraagt al bijna 10% (9,11% precies) in de categorie ondernemers jonger dan 30 jaar. In de leeftijdscategorie 30-40 jaar verdienen mannelijke ondernemers gemiddeld 26,65% meer dan hun vrouwelijke tegenhangers.

Dit percentage stijgt vervolgens tot 46,98% voor zelfstandigen in de leeftijdsgroep 40-50 jaar en vervolgens tot meer dan 60% (60,35%) voor de leeftijdsgroep 50-60 jaar. Het verschil wordt kleiner in de leeftijdsgroep 60-70 jaar tot 56,96%, alvorens weer te stijgen tot 65,76% voor de 70-plussers.

In de steekproef is het beroep van advocaat het beroep waar de loonkloof het grootst is. Gemiddeld verdienen mannelijke advocaten meer dan twee keer zoveel als vrouwelijke advocaten.

Een op de drie ondernemers is… een vrouwelijke ondernemer

Vrouwelijke ondernemers zijn met 33% vertegenwoordigd in het gehele Belgische economische landschap. In bepaalde sectoren zijn ze opmerkelijk ondervertegenwoordigd.

Terwijl ze in de meerderheid zijn (58,63%) in de dienstensector, zijn ze minder talrijk in de vrije beroepen (45,29%) en de handelssector (33,19%). In sommige andere sectoren is de ondervertegenwoordiging frappant, zoals in de landbouw (24,18%) of de industrie en ambachten (slechts 12,74% vrouwen).

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER