5 tips om quiet quitters in je team te vermijden

De moderne werkplek wordt steeds meer geconfronteerd met het fenomeen van ‘quiet quitters’: werknemers die slechts het absolute minimum doen en zich niet betrokken voelen bij hun werk. Vaak komt dit gedrag voort uit frustraties op de werkvloer, ontevredenheid over het salaris of een niet optimale werk/privé balans. Dit heeft als gevolg dat loyaliteit op de werkvloer niet langer vanzelfsprekend is. Retentie van toptalent is vandaag – gezien de krappe arbeidsmarkt – cruciaal en vereist een proactieve aanpak van werkgevers waarbij het welzijn van werknemers centraal staat.

Om bedrijfsleiders te helpen deze uitdagingen aan te pakken, heeft Evi Melkenbeke, HR Manager bij internationaal recruitment specialist Robert Walters, vijf waardevolle tips samengesteld.

Tip 1: organiseer regelmatige functioneringsgesprekken

Evi: “Het regelmatig houden van functioneringsgesprekken is essentieel voor het opbouwen van een open communicatiekanaal tussen managers en medewerkers. Door de frequentie van deze gesprekken te verhogen naar bijvoorbeeld eens per kwartaal of zelfs maandelijks, krijgen managers een beter inzicht in de voortgang van lopende projecten, eventuele obstakels die medewerkers tegenkomen, en kunnen zij directe ondersteuning bieden om hen te helpen succesvol te zijn. Deze frequente interactie bevordert ook het gevoel van waardering en betrokkenheid bij de werknemers, waardoor ze zich gehoord voelen binnen de organisatie.”

Tip 2: pak verwachtingen snel aan

“Het is van cruciaal belang voor werkgevers om duidelijkheid te bieden over de verwachtingen en de evolutie van functies, vooral bij het rekruteren van nieuw talent,” waarschuwt Evi. “Door tijdens sollicitatiegesprekken de taken, verantwoordelijkheden en groeimogelijkheden van de functie uitgebreid en eerlijk te bespreken, worden potentiële misverstanden voorkomen en voelen professionals zich beter voorbereid en ondersteund bij het starten van hun nieuwe functie.” Het opstellen van een helder en realistisch loopbaantraject draagt bij aan de motivatie van werknemers en voorkomt teleurstellingen die kunnen leiden tot quiet quitting.

Tip 3: moedig leiderschap en leermogelijkheden aan

Evi: “Het aanbieden van leer- en leiderschapsprogramma’s is een effectieve manier om de loyaliteit van werknemers te vergroten. Door hen de mogelijkheid te bieden om hun vaardigheden te ontwikkelen en door te groeien binnen de organisatie, worden ze gestimuleerd om zich te blijven inzetten en zo bij te dragen aan het succes van het bedrijf. Dit versterkt niet alleen het gevoel van betrokkenheid en trots binnen het team, maar zorgt er ook voor dat werknemers zich verbonden voelen met de organisatie op lange termijn.”

Tip 4: erken én beloon prestaties

Het tonen van waardering voor uitstekend werk is van onschatbare waarde voor het behoud van betrokken en gemotiveerde werknemers. Door middel van een belonings- en erkenningsprogramma kunnen werkgevers de prestaties van werknemers op een effectieve manier erkennen en belonen, wat niet alleen hun zelfvertrouwen vergroot, maar ook hun motivatie versterkt om zich verder in te zetten voor het bedrijf. “Of het nu gaat om een oprecht compliment, een bonus of een promotie, het erkennen van de inspanningen van werknemers draagt bij aan een positieve werkcultuur en versterkt de band tussen werknemers en werkgevers,” zegt Evi.

Tip 5: respecteer grenzen en de werk/privé balans

Een evenwicht vinden tussen het werk en privéleven is vaak een uitdaging, maar wél essentieel om niet oververmoeid en gedemotiveerd te raken. “Een burn-out op het werk is immers één van de voornaamste oorzaken van quiet quitting,” weet Evi. “Werkgevers kunnen bijdragen aan een gezondere balans door de grenzen van werknemers te respecteren en flexibiliteit te bieden als het gaat om werkuren en -verwachtingen. Door het aanmoedigen van pauzes, het beperken van overuren en het bieden van mogelijkheden voor vrije tijd, kunnen werkgevers een omgeving creëren waarin werknemers zich ondersteund voelen, wat de betrokkenheid en productiviteit ten goede komt.”

Evi benadrukt het belang van deze preventietips: “Door actief te investeren in de betrokkenheid en het welzijn van werknemers, kunnen bedrijven quiet quitting voorkomen en een sterke, toegewijde werkkracht behouden.”

evi shoot2022 1200x628 min

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER