Dreigende recessie geen invloed op Belgische opleidingsbudgetten

Ook in 2023 blijft de ontwikkeling en het behoud van kennis van strategisch belang voor ruim negen op de tien Belgische bedrijven. Ondanks de dreigende recessie zullen ze hun opleidingsbudget in 2023 minstens gelijk houden (51%) of opschroeven (42%). Wel overweegt ruim de helft (54%) alternatieven, zoals digital learning. Zestig procent geeft immers aan dat personeelstrainingen niet kostenefficiënt zijn, veertig procent vindt de impact moeilijk meetbaar. Digital learning moet de interne productiviteit opkrikken (49%) en de betrokkenheid van medewerkers verbeteren (51%). Dat blijkt uit onderzoek* van het Belgische MobieTrain bij 255 Europese bedrijven tot 10.000 werknemers.

“Een programma dat continu leren mogelijk maakt, is een van de belangrijkste troeven van moderne bedrijven”, zegt Guy Van Neck, CEO van het Genkse microlearningbedrijf MobieTrain.

“Medewerkers geven aan dat opleiding en training doorslaggevend zijn voor hun persoonlijke ontwikkeling en hun carrièrepad. Een slimme en efficiënte opleidingsstrategie maakt een bedrijf aantrekkelijker en draagt bij aan het behoud van gekwalificeerde medewerkers. De huidige schaarste op de arbeidsmarkt onderstreept het belang daarvan.”

Zelfs met een dreigende recessie willen bedrijven blijven investeren in opleidingen van hun personeel. Driekwart (74%) van de bedrijven zegt dat personeelstrainingen dit jaar hoge of de hoogste prioriteit hebben. “Daaruit kun je afleiden dat deskundig en proactief personeel een sleutelrol gaat vervullen in deze turbulente economische tijden”, schetst Van Neck.

Belangrijke uitdagingen

Om die reden willen Belgische en Europese bedrijven hun huidige opleidingsstrategie heroriënteren en het voorziene budget zo efficiënt mogelijk inzetten. Ruim de helft (54%) zet nog geen digitale hulpmiddelen in, maar wil dat wel doen binnen de twaalf maanden. Ze zien enkele grote uitdagingen: het effect van professionele opleidingen is onvoldoende meetbaar (40 procent), de ‘leerstof’ wordt snel vergeten (36 procent) en trainingen zijn nog niet goed afgestemd op de noden van het personeel (35 procent). Mede daardoor vindt 63 procent van de Belgische bedrijven trainingen niet rendabel. Dat is dubbel zo hoog als elders in Europa (31%).

Ook is de bijscholing van met name bureauloze medewerkers een uitdaging, zoals voor winkelpersoneel of fabrieksarbeiders- en werknemers. Ruim een kwart (27%) van de respondenten geeft aan dat het niet eenvoudig is om hen te bereiken. Bedrijven maken daarom almaar meer gebruik van alternatieve opleidingstechnieken. Mobiel leren via de smartphone verbetert de betrokkenheid van medewerkers en verhoogt de productiviteit.

Guy Van Neck: “Ook op de smartphone kun je een cursus prima volgen. Zo hebben alle medewerkers die in het kader van hun job niet met computers werken op een eenvoudige en toegankelijke manier toegang tot cursusmateriaal. Het concept van microleren wint snel aan populariteit. Meer dan 1 op 3 is nu aan de slag met mobile learning, tegenover 11 procent vorig jaar.”

Vergelijking in Europa

Het onderzoek richtte zich op bedrijven in België, Frankrijk, Italië, Nederland en Spanje. Er zijn opvallende onderlinge verschillen in de opleidingsambities, onder meer in de verwachtingen van online leren. Belgische respondenten verwachten dankzij digitale trainingen een verbetering op drie fronten: onboarding (49%), productiviteit (49%) en betrokkenheid (52%).

Nederlandse ondernemingen benadrukken het belang van met name een efficiënte onboarding (70%). In Frankrijk wil men vooral de klantenservice verbeteren (38%), in Italië (64%) en Spanje (40%) de productiviteit van medewerkers.

*MobieTrain deed onderzoek bij 255 bedrijven in dertien landen waaronder België, Frankijk, Italië, Nederland en Spanje. Alleen landen waar minstens 20 bedrijven deel hebben genomen zijn opgenomen in de eindresultaten van het onderzoek.

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER