Bescherming klokkenluiders: dit moet je weten als HR professional

Op 26 november 2019 werd in het Publicatieblad van de Europese Unie een nieuwe richtlijn inzake klokkenluiders systemen gepubliceerd. Een klokkenluider is een persoon die wantoestanden binnen een organisatie of bedrijf meldt. Europa wil met de invoering van de klokkenluidersregeling deze personen de nodige bescherming bieden.

Daarnaast moet deze regeling de drempel verlagen om (wan)praktijken in organisaties en bedrijven te melden. Bedoeling is dat inbreuken zo sneller opgespoord en behandeld kunnen worden. Deze wetgeving zal, eens ze in voege is, het regelgevend kader inzake klokkenluidersystemen drastisch veranderen, zo ook in België waar we vooralsnog geen algemene wettelijke klokkenluidersregeling kennen en ook geen klokkenluider cultuur.

De Belgische wet, die op 15 december in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd, zet de verplichtingen die de richtlijn aan ondernemingen van de private sector oplegt, om in Belgisch recht.

>> Wat betekent dat voor jouw bedrijf?
>> En wat moet jij daar als HR professional over weten?

Inger Verhelst (Claeys & Engels) geeft tekst en uitleg

💡 Alles wat je moet weten over deze nieuwe wet

Bekijk of beluister onze podcasts op

Ook interessant

BEKIJK OF BELUISTER MEER