Als de volgende regering geen stappen durft te zetten, zal de regering erna er geen meer kunnen zetten

In een persbericht roepen verschillende middenveldorganisaties op om het systeem van dienstencheques grondig bij te sturen. Ze vragen onder meer een eerlijke loonsverhoging voor huishoudhulpen, meer investeringen in opleiding en doorstroom en een vernieuwde visie die de maatschappelijke doelstellingen opnieuw centraal plaatst. Vanuit Federgon, het Netwerk voor Werk en werkgeversorganisatie van dienstenchequebedrijven, zetten ze deze boodschap graag kracht bij: “Een toekomstbestendig financieringsmodel kan niet meer op zich laten wachten. Het is dringend tijd dat onze regeringen beseffen dat het huidige financieringsmodel als een strop rond de nek van de sector hangt.”

Verschillende middenveldorganisaties lanceerden op 2 mei een gezamenlijk pleidooi om de positie van huishoudhulpen op te waarderen door het systeem van dienstencheques grondig bij te sturen. Onder meer een versterking van de koopkracht met 1 euro opslag, meer investeringen in opleiding en doorstroom voor huishoudhulpen, het opnieuw centraal plaatsen van de maatschappelijke doelstellingen die aan de grondslag van het systeem liggen en extra middelen voor de sector.

De boodschap valt niet in koude aarde bij sectorfederatie Federgon.

“De dienstenchequesector is ontstaan om kansen te bieden aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, om zwartwerk terug te dringen en om de werk-privé-balans van klanten te versterken. Die doelstellingen vervult de sector vandaag nog steeds. De rol van dienstencheques als een waardevol instroomkanaal naar onze arbeidsmarkt verdient alle aandacht.”

Ann Cattelain, CEO van Federgon.

Maar het is dringend tijd dat onze overheid beseft dat het huidige financieringsmodel als een strop rond de nek van de sector hangt, zo klinkt het. Federgon versterkt dan ook graag de oproep van deze middenveldorganisaties om extra middelen te voorzien voor de sector.

“Voor onze sector is het vijf na twaalf. Er valt geen dag meer te verliezen om het gesprek aan te gaan om een duurzaam en toekomstbestendig toekomstmodel te bekomen.”

Ann Cattelain, CEO van Federgon

Graydon Creditsafe heeft reeds eerder berekend dat in 2022 37% van de dienstencheque-ondernemingen operationeel verlieslatend werken en dat aantal blijft groeien. Ook de ondernemingen die winst maken, zien hun marges slinken. De top 25 van de dienstenchequebedrijven realiseren een winstmarge van een half procent (0,55%).

“De komende legislatuur wordt de laatste kans om opnieuw ademruimte aan onze sector te geven. Wij zijn ervan overtuigd dat niet enkel de overheid, maar ook de gebruikers meer dan bereid zijn om meer te betalen voor hun huishoudhulp.”

Ann Cattelain, CEO van Federgon


Daarom lanceert Federgon meteen ook een pleidooi om bij de start van de volgende legislatuur de inruilwaarde van één dienstencheque met €5 op te trekken. Daarvan wordt €3 in de huishoudhulp geïnvesteerd en €2 in de werkgever:

  • €1 loonsverhoging die rechtstreeks naar de huishoudhulp gaat.
  • €2 om in te zetten op een betere HR-omkadering voor werknemers, onder meer op het vlak van opleiding, coaching en begeleiding
  • €2 voor het herstel en de versteviging van de financiële toestand van werkgevers, zodat zij op een duurzame manier huishoudhulp kunnen blijven organiseren.

Federgon ondersteunt de oproep van de middenveldorganisaties en is vragende partij om het gesprek aan te gaan: met de sociale partners én de overheid, om samen tot een duurzaam en transparant toekomstmodel te komen. “De mogelijkheden voor opleidingen, doorstroom, preventie en welzijn moeten aan bod komen in dit debat, maar minstens even belangrijk is dat we tot een duurzaam resultaat kunnen komen. Het systeem van de dienstencheques is een aardverschuiving geweest voor de sociale rechten van huishoudhulpen. Maar dat betekent niets als het systeem morgen instort.” Voor Federgon is het duidelijk:

“Als de volgende regering geen stappen durft te zetten, zal de regering erna er geen meer kunnen zetten.”

Ann Cattelain, CEO van Federgon

Federgon wil echter wel afsluiten met een positieve boodschap. “Op zeer korte tijd heeft minister Brouns het dossier van de dienstencheques naar zich toegetrokken en voor het eerst in tien jaar tijd veranderingen voor de sector doorgevoerd. Wij hopen dat hij daarmee het pad heeft geëffend om doortastende stappen te zetten voor de toekomst van onze sector.”

De kostprijs van een dienstencheque

Vandaag betaalt een gebruiker in Vlaanderen 9 euro voor één dienstencheque – dat komt overeen met één gewerkt uur. Zij geeft deze dienstencheque af aan de dienstencheque-onderneming, die de cheques inruilt bij haar regionale overheid voor de inruilwaarde. Zo krijgt een onderneming in Wallonië €29,36 terugbetaald per cheque, in Brussel €28,37 en in Vlaanderen €28,07.

Bijna de helft van dat bedrag kan één-op-één vertaald worden naar het loon van de dienstenchequemedewerker die het uur presteerde. Maar het resterende bedrag dient in eerste instantie ook om alle sociale bescherming te financieren waar medewerkers recht op hebben: denk daarbij aan vakantiegeld, een eindejaarspremie, of het afsluiten van een arbeidsongevallenverzekering. Ook het administratief personeel moet hiermee betaald worden. En tot slot moet de onderneming nog haar eigen kosten proberen financieren: de huur van kantoren, energie, werkkledij, …

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER