Aantal langdurige afwezigen met 130% gestegen

Langdurige afwezigheid op het werk wordt een steeds prangender probleem. Het aantal werknemers in dit statuut is op 20 jaar tijd meer dan verdubbeld. Gebaseerd op eigen studies en literatuuronderzoek, vat AG de cijfers, de oorzaken en de mogelijke oplossingen samen in een interessante whitepaper (die je onderaan dit artikel kan downloaden)

Aantal langdurige afwezigen met 130% gestegen

Midden vorig jaar waren maar liefst 460.000 werknemers langdurig afwezig. Een derde van die afwezigen kampte met psychische problemen: zware stress, burnouts, andere psychologische klachten. Bovendien blijkt het erg moeilijk om langdurig afwezigen opnieuw aan de slag te krijgen: uit de cijfers blijkt dat na 2 jaar de helft van deze zieken nog steeds niet terug aan het werk is.

1 op de 5 personeelsleden voelt zich niet goed op het werk

Dat het probleem van langdurige afwezigheid steeds nijpender wordt, wordt bevestigd in een recente bevraging* die het onderzoeksbureau Ipsos uitvoerde voor AG. Daaruit blijkt dat ongeveer 20% van de Belgische werknemers aangeeft zich slecht te voelen op de werkvloer. In organisaties die minder dicht staan bij hun medewerkers, loopt dat cijfer zelfs op tot bijna 50%. 1 op 4 ondervraagden acht de kans groot dat hij of zij zelf in de komende 3 jaar minimum 1 maand zal uitvallen als gevolg van stress. Meer zelfs, de kans dat een dichte collega binnen die periode uit zal vallen, schatten ze in als meer dan 4 op 10.

Doordacht welzijnsbeleid als wapen in de strijd

Een duurzaam welzijnsplan hanteren, is een investering die dus niet alleen kan bijdragen tot een lagere arbeidskost, het leidt ook tot een efficiëntere preventie-aanpak, het vermijden van menselijk leed en een positieve, waarderende bedrijfscultuur. Ook is het belangrijk niet te stigmatiseren wanneer iemand uitvalt door stress maar professioneel te laten ondersteunen. Zo kan deze persoon na een vlot en duurzaam herstel opnieuw aan de slag kan.

Ontdek de uitgebreide onderzoeksresultaten in het ‘Research Report on Absenteeism’.

Aan de hand van een uitgebreide bevraging bij 1.000 werknemers en een diepgaand wetenschappelijk literatuuronderzoek door The VIGOR Unit biedt dit dossier een antwoord op enkele prangende vragen:

  • Wat is de kost van absenteïsme voor een onderneming?
  • Wat kan een organisatie doen om absenteïsme te vermijden?
  • Welke initiatieven die gezondheid en veiligheid promoten worden door werknemers als positief en relevant ervaren?
  • Wat kan een organisatie doen om uitgevallen medewerkers te ondersteunen en hen terug aan het werk te helpen?
  • Welke risicofactoren vergroten de kans op absenteïsme?
  • Wat is de rol van een welzijnsbeleid binnen een onderneming?
  • Hoe kan zo’n welzijnsbeleid worden uitgerold?

IPSOS bevroeg in juni 2020, in opdracht van AG, 1.000 Belgische werknemers in een openbare of private werkomgeving met meer dan 20 werknemers. Het resultaat is een representatief onderzoek rond langdurig ziekteverzuim in België. The VIGOR Unit voerde in 2020 een diepgaand wetenschappelijk literatuuronderzoek uit, onder leiding van prof. dr. Frederik
Anseel (UNSW Business School | UNSW Sydney | UGent) en Cédric Velghe.

TIP: herbekijk of herbeluister hier de podcast met Ellen De Vleesschouwer waar ook naar dit onderzoek verwezen wordt.

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER