World Earth day: Recent onderzoek laat aanzienlijke milieuvoordelen zien van hybride werken

Dankzij hybride werken, kunnen bedrijven hun energieverbruik met een vijfde reduceren, zo blijkt uit nieuw onderzoek van IWG dat vandaag is gepubliceerd. Dit kan door grote kantoorruimtes in de binnenstad te vervangen voor kleinere, energie-efficiëntere ruimtes, waaronder flexibele werkplekken. Het onderzoek, dat werd uitgevoerd in aanloop naar Earth Day op 22 april 2024, toont aan dat bedrijven die overstappen van kantoorruimtes in stadscentra naar hybride werkmodellen significante milieu- en economische voordelen ervaren. Kleinere, flexibele werkplekken hebben een hogere bezettingsgraad en bijgevolg een lagere uitstoot per werknemer.

IWG, ‘s werelds grootste aanbieder van oplossingen voor hybride werken, met merken als Spaces en Regus, deed onderzoek onder een groep van meer dan 500 managers en facilitair managers van bedrijven die een beleid hebben voor hybride werken. Uit de resultaten blijkt dat bedrijven mét een hybride werkbeleid gemiddeld 19% minder energie verbruiken sinds de invoering van hybride werken.

Bijna de helft van de ondervraagden (44%) gaf aan zijn traditionele kantoorruimte met een kwart (25%) te hebben teruggebracht, wat bij hen heeft geleid tot een lager energieverbruik en lagere operationele kosten. Nog eens 19% realiseerde zelfs nóg grotere besparingen, door het kantooroppervlak met 26-50% te reduceren. Een overweldigende 84% zegt dat hybride werken zelfs doorslaggevend is geweest bij het reduceren van het totale energieverbruik en de CO2-voetafdruk. Hier blijft het niet bij, want er wordt een nog grotere reductie voorspeld, aangezien 79% de bedrijven zegt van plan te zijn om extra mogelijkheden te verkennen waarmee ze het energieverbruik kunnen verminderen. Een voorbeeld hiervan is het verminderen van hun bestaande kantoorruimtes of het bieden van toegang tot flexibele werkruimtes.

Mark Dixon, CEO van IWG, reageerde:

“De wereldwijde verschuiving naar hybride werken levert bedrijven niet alleen sterke productiviteits- en financiële voordelen op en een beter evenwicht tussen werk en privéleven voor werknemers, maar ook aanzienlijke milieuvoordelen. Dit laatste onderzoek bevestigt dat bedrijven die voor het hybride model hebben gekozen hun energieverbruik aanzienlijk hebben verminderd.”

“De milieuvoordelen van hybride werken houden hier niet op. Door mensen simpelweg in staat te stellen dicht bij hun woonplaats te werken, zodat ze hun tijd kunnen verdelen tussen een lokale werkplek en thuis, heeft eerder onderzoek door Arup aangetoond dat dit model de potentie heeft om de werkgerelateerde CO2-uitstoot van een werknemer met 90% te verminderen.”

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER