Externe preventiedienst Liantis weerlegt ‘ontslagmachine’ bij re-integratietrajecten

Naar aanleiding van het nieuws rond re-integratietrajecten, reageert externe preventiedienst Liantis met nuance. Volgens hen is het woord ‘ontslagmachine’ om verschillende redenen niet aan de orde. “Ontslag is nooit de insteek, maar soms een rechtvaardige – op basis van medische redenen – laatste oplossing.”

Eerst de informele weg

Externe preventiedienst Liantis ondersteunt elk jaar meer dan 20.000 re-integratietrajecten bij werkgevers. Daarbij gaat het zowel om de formele trajecten, maar vooral de informele begeleidingen en gesprekken. Zowel werkgevers als werknemers kunnen trajecten aanvragen, waarna arbeidsartsen vervolgens het dossier bekijken en in gesprek treden met de betrokken, langdurig zieke werknemers.

“De insteek is hierbij altijd: hoe kunnen we deze medewerkers opnieuw aan het werk krijgen. Werkbaar werk”, aldus Jelle Neyens, directeur preventie en welzijn bij Liantis.

“Externe preventiediensten zijn er om ervoor te zorgen dat werknemers zo lang en zo gezond mogelijk aan het werk blijven. Om die reden worden heel wat preventieve acties en maatregelen genomen, en wanneer een werknemer dan toch uitvalt wegens ziekte worden altijd eerst de informele wegen bewandeld wanneer de medewerker aangeeft dat hij of zij graag wil weten welke mogelijkheden er zijn om al dan niet terug te keren naar het werk. Hierbij toetsen we af waar mogelijkheden en opportuniteiten zijn richting aangepast werk, progressieve werkhervatting tijdens informele gesprekken. Verschillende partijen zitten hierbij rond de tafel of zijn betrokken partij: de werknemer zelf, de arbeidsarts, de behandeld arts, de preventieadviseur psychosociale aspecten…

Formeel

Wanneer dat geen soelaas biedt, kan na 3 maanden afwezigheid een formeel reïntegratietraject gestart worden. “Die aantallen liggen niet zo hoog, net omdat daar voorafgaand de informele weg bewandeld werd”, aldus Jelle Neyens.

“Als ook dat formele proces niet tot een re-integratie op het werk leidt, is er nog de procedure ‘medische overmacht’. In die fase is het heel vaak zo dat het zowel voor de werknemer als voor de werkgever duidelijk is dat het werk omwille van medische redenen niet meer hervat kan worden. Dat zie je trouwens ook aan de manier waarop de procedure medische overmacht opgestart wordt: heel wat aanvragen worden ook door de werknemer zélf ingediend. Ontslag is dus nooit de insteek, maar soms wel een gerechtvaardigde – op basis van medische redenen – laatste oplossing. Maar om te spreken van een intentionele ‘ontslagmachine’, dat vind ik een brug te ver. Dat zou ook impliceren dat onze arbeidsartsen subjectief een dossier bekijken, terwijl ze altijd objectief een advies opstellen voor de werkgevers.”

Preventie bovenaan de agenda

Liantis wil ook nogmaals het belang van preventie bij werkgevers benadrukken. Volgens de externe preventiedienst zetten al heel wat onder hen hierop in.

“Bij Liantis zijn we overtuigd dat werken gezond is. Ja, er zijn risico’s verbonden aan werken, en uiteraard dienen die zo laag mogelijk gehouden te worden. Maar al te vaak wordt de impact van werken op de gezondheid eenzijdig negatief naar buiten gebracht, terwijl de positieve effecten van werken vele malen groter zijn. We staan werkgevers dan ook bij in de veranderende arbeidscontext om medewerkers duurzamer gezond aan het werk te houden. Daarom roepen we werkgevers op om werk te maken van een duurzaam aanwezigheidsbeleid om afwezigheden in de eerste plaats te voorkomen. Want voorkomen blijft beter dan genezen.”

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER