Werk zoeken voor talent in plaats van talent zoeken voor werk

Op een krappe arbeidsmarkt telt elk talent. Ook talent met een iets grotere afstand tot die arbeidsmarkt en talent dat nood heeft aan en baat bij specifieke ondersteuning op de werkvloer. Dankzij de arbeidsmarktkrapte komen diversiteit en inclusie meer op de voorgrond en hoger op de HR agenda.

En diversiteit en inclusie, dat is de expertise van maatwerkbedrijven. Maatwerkbedrijven (beschutte en sociale werkplaatsen) stellen mensen met een arbeidsbeperking en mensen die door een specifieke ondersteuningsnood niet aan de slag kunnen in de reguliere economie aan het werk. 80% daarvan komt uit kansengroepen: vluchtelingen, langdurig zieken, mensen die omwille van verschillende problematieken lang niet aan het werk zijn geweest of gewoon pech hebben gehad in het leven.

Maatwerkbedrijven bieden niet alleen een job, maar ook de nodige begeleiding, opleiding, een sociaal netwerk en op die manier ook een groter gevoel van eigenwaarde.

Daar zit met andere woorden heel wat expertise waar reguliere bedrijven kunnen van leren. En die expertise willen ze graag delen. Dat is de reden waarom Marijke Stiers, adviseur bij groep maatwerk (dat is de werkgeversfederatie van maatwerkbedrijven in ons land) contact met #ZigZagHR opnam vlak voor de zomer. De resultaten van het compentieprognose-onderzoek dat ze uitgevoerd hebben zijn ook relevant voor andere sectoren.

Ook Johan Deseyn, oprichter en onderzoeker van Mpiris, schuift mee aan in deze podcast. Mpiris doet sociaal-wetenschappelijk onderzoek voor bedrijven en levert hen zo inzichten op die hen toelaten hun beleid te bepalen of bij te sturen. Ondertussen heeft hij al in heel wat sectoren competentieprognoses uitgevoerd en hij stelde daarbij vast dat de maatwerksector toch wel behoorlijk voorop loopt.

Veel kijk- en luisterplezier

MEER INFO

Lees verder

Bekijk of beluister onze podcasts op

Ook interessant

BEKIJK OF BELUISTER MEER