PARTNERCONTENT

We moeten mensen leren om opnieuw verbinding te maken met hun hart

In haar maandelijkse column deelt Nathalie Arteel tips over hoe je waardering kan inzetten als basis voor een positieve bedrijfscultuur en persoonlijk geluk. Deze keer heeft ze een exclusief gesprek met Howard Martin, Executive Vice-President en medeoprichter van het Heartmath-instituut over ‘de ongeziene kracht van ons hart’.

Deze maand had Nathalie Arteel een boeiend gesprek met Howard Martin, Excecutive Vice-President van het Heartmath-instituut, dat hij samen met Doc Childre oprichtte in 1991. De missie van het instituut: meer ‘hart’ brengen in de wereld. Het instituut doet al meer dan 25 jaar wetenschappelijk onderzoek naar de hart-hersenverbinding en leert hoe het hart onze waarnemingen, emoties, intuïtie en gezondheid beïnvloedt.

In haar rol als Cultuur & High Performance Expert vroeg Nathalie Arteel Howard Martin naar de rol van het hart bij het bouwen van een positieve bedrijfscultuur met gezonde en gelukkige medewerkers. Werkgevers hebben de voorbije tien jaar heel veel middelen geïnvesteerd in de geestelijke gezondheid en het welzijn van hun werknemers. Bedrijven zetten massaal in op gezondheidsprogramma’s en compensation & benefits, in de hoop om een positieve impact te creëren op de mentale gezondheid van hun medewerkers. Het is betreurenswaardig dat die investeringen niet altijd een goed rendement opleveren. Dergelijke maatregelen zijn slechts symptoombestrijding.

Bedrijven overschatten de impact van die initiatieven en moeten op zoek naar de echte oorzaken. Zo komen we uit bij de organisatiecultuur en hoe mensen zich écht voelen.

Howard Martin besefte dat hij een nieuw verhaal moest vertellen over het hart, en dat hij en zijn team daarvoor een brug moesten bouwen tussen wat mensen intuïtief aanvoelen en wat spiritueel en filosofisch over het hart wordt verteld. Ze kozen wetenschap als de brug, omdat in de wereld van vandaag iets pas geloofwaardigheid heeft als het wetenschappelijk gefundeerd is. Intussen werden al meer dan 300 wetenschappelijke onafhankelijke onderzoeken gepubliceerd. Kijk maar op: https://www.heartmathbenelux.com/nl/info/resultaten-onderzoek

Howard Martin “We weten allemaal dat ons hart ons bloed rondpompt, maar doet het nog meer dan dat? We ontdekten dat het hart een informatieverwerkend orgaan is met het meest gesofisticeerde zenuwstelsel. Het functioneren van onze hersenen is sterk afhankelijk van de signalen die het hart naar de hersenen stuurt. Hoewel we dat ons in een op het hoofd georiënteerde wereld nauwelijks kunnen voorstellen, blijkt dat het hart meer informatie naar ons brein stuurt dan omgekeerd. We noemen dat hartintelligentie.

Ons hart produceert bio-elektriciteit die 40 tot 60 keer sterker is dan die van onze hersenen. Genoeg elektrische energie om een magnetisch veld te creëren dat ook buiten ons lichaam meetbaar is. Die magnetische velden bevatten informatie. Via dat magnetisch veld zendt ons hart onze emoties uit. Als we boos of gefrustreerd, verdrietig of angstig zijn, dan wordt die informatie via het magnetisch veld van ons hart gecommuniceerd. Zo zijn we dus continu in relatie met elkaar, onze omgeving en de wereld.”

Nathalie Arteel “Inderdaad, wanneer ik een organisatie of in een meeting binnenstap, kan ik tijdens de eerste seconden voelen welke sfeer er heerst. Zonder dat iemand maar iets heeft gezegd…”

Howard Martin “Dat geldt dus ook in werkomgevingen en het is – zeker bij leiders – erg belangrijk dat ze zich daarvan bewust worden. Als we liefde, vriendelijkheid, waardering, dankbaarheid en compassie ervaren, wordt dat weerspiegeld en gecommuniceerd via het magnetisch veld van het hart. Waardering komt vooral tot uiting in hoe je van dag tot dag en van moment tot moment met mensen omgaat.

Het vraagt tijd om een cultuur te creëren die dat ondersteunt en dat heeft alles te maken met het meer en meer toevoegen van de kwaliteiten van het hart aan de organisatiecultuur. Het start met het voorbeeld geven, met leiderschap en het werkelijk appreciëren van mensen en laten zien dat waardering gaat over hoe je iemand behandelt en wat je tegen iemand zegt.”

Nathalie Arteel “Maar hoe krijg je meer waardering in je organisatie?”

Howard Martin “Je moet werken aan wat er niet is. Vaak zitten oordelen, vooroordelen, egocentrisme, polarisering en een gebrek aan samenwerking daarvoor in de weg. Als we ergens meester in zijn, dan is het wel in oordelen. Dit komt omdat de mens inherent geprogrammeerd is om tien keer meer het foute te zien.”

Nathalie Arteel “Inderdaad, in bedrijven merk ik dit ook en de meeste mensen zijn zich hier niet eens van bewust.”

Howard Martin “Ik raad aan om de predominantie van oordelen weg te werken met wat ik compassionate latitude noem. Medeleven gaat over een dieper begrip van iemand en wat iemand doormaakt, het reikt verder dan sympathie en empathie.

Sympathie is: het spijt me voor jou. Empathie is: ik voel jouw pijn. Medeleven is: ik begrijp je.”

XX FOTO 56 59 EXPERT ARTEEL Howard Martin 1 min

Nathalie Arteel “Hoe kan je die compassie verleggen? Hoe kan je ertoe komen ook begrip op te brengen voor wat de ander doet, ook als je er niet mee akkoord gaat of het niet wil aanbevelen? Hoe kan je ertoe komen te zeggen: misschien zijn er andere redenen voor, redenen die wij niet zien, misschien hebben ze een moeilijke tijd?”

Howard Martin “Het antwoord op die vragen vereist een cultuurverandering. Om die te bewerkstelligen, kan je veel bereiken door met een kleine groep te beginnen die er echt voor gaat. Als je een kleine groep mensen hebt die betekenisvol de kwaliteiten van het hart (vriendelijkheid, waardering, dankbaarheid, compassie en liefde) oefent en manifesteert, kan je heel wat coherentie bereiken in het magnetisch veld van medewerkers en de organisatie.

Mensen imiteren immers andermans gedrag. Als vriendelijkheid en waardering meer voorkomen in de werkomgeving, dan merken anderen dat op en willen ze er meer van. Mensen willen waardering voelen, ze houden ervan als voor hen gezorgd wordt en willen zelf ook zorgen.

Het zijn natuurlijke kwaliteiten die we meer naar de oppervlakte moeten brengen. In sommige organisaties zal dit nooit gebeuren omdat dit niet de manier is waarop zij werken. Maar als organisaties die cultuuromslag wel bewerkstelligen, zal dat het verzuim verlagen en de productiviteit verhogen. Steeds meer leiders begrijpen het statistische verband tussen de effectiviteit van de organisatie en de kwaliteit van de cultuur. Vaak zijn dit soort organisaties de good places to work.”

“Om met de vele uitdagingen waar we vandaag voor staan, om te gaan (niet alleen als bedrijf, ook als samenleving en mensheid), moeten we van waardering iets praktisch maken. We moeten de kwaliteiten van waardering meer manifesteren. Al het andere hebben we al geprobeerd.”

Nathalie Arteel
CCaroline Dupont Photography 201002nr161420 min

Howard Martin “Waardering manifesteren is wat we nodig hebben om ons met meer gemak en gratie door deze transitietijd te manoeuvreren. Dit lost afscheiding en polarisering op. Dit zorgt voor verbinding en opent de deur voor nieuwe mogelijkheden.”

Nathalie Arteel “Inderdaad, waardering is een attitude, het is hoe je in de wereld staat. En dat geldt voor ons allemaal. Dat is nu net waarom ik zo gedreven ben om de boodschap van waardering in de wereld te brengen. Alles start immers met je kijk op het leven.”

Howard Martin “Ergens hebben we het contact verloren omdat we het leven vooral door een economische lens zien, die de morele/menselijke lens neigt te vervangen. Omdat mensen zo analytisch zijn, hebben ze vaak het contact met hun hart verloren. Ik geloof dat we ons moeten richten op het creëren van werkplekken die onze relationele, morele en spirituele energie opwekken. Dat we mensen moeten helpen opnieuw contact te maken met hun innerlijke kracht en gids, namelijk ons hart. Zodra we erin slagen ons met dat innerlijk te verbinden, zullen we op een heel ander niveau kunnen bijdragen. We zullen ons energieniveau en dat van onze collega’s kunnen verhogen.”

Nathalie Arteel “De meest eenvoudige manier om dit te doen, is mensen leren om elkaar te waarderen, om elke dag dankbaarheid te voelen en die ook uit te drukken.”

“Het hart is de geboorteplaats van emotionele kwaliteiten die we allemaal willen: meer liefde, meer aandacht (en dus waardering), meer compassie, meer vriendelijkheid. Maar dat vraagt van ons om de stap te zetten. Dat vraagt een commitment. Game on!”

Howard Martin

Nathalie Arteel “Als ik op het eind van de dag mijn hoofd op mijn kussen leg, dan is het tijd om vast te stellen hoeveel ik vandaag heb liefgehad of gewaardeerd. Dat is het instrument om te meten of ik een goede dag heb gehad, of ik die dag goed hebt geleefd, of ik die dag heb gewerkt aan mijn veerkracht en balans.”

Howard Martin “Inderdaad, als je je lichaam, brein en emoties in balans brengt, ontstaat er ruimte voor betere oplossingen, meer samenwerking, een gezonder lichaam en een zinvol leven. Waardering werkt aanstekelijk. Het begint bij onszelf en heeft een positief effect op anderen. Laten we ons samen inzetten voor meer hart in de wereld.”

>> Wil je weten hoe je waardering systematisch kan integreren in je organisatiecultuur?
>> Volg de gratis masterclass!

Masterclass V3

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Jouw verhaal lanceren bij #ZigZagHR?

Bespreek met ons de opties om jouw branded content op onze site te zetten.

Ook interessant

LEES MEER