PARTNERCONTENT

Van Human Resources naar Human Being Management

De rol van de HR Manager is de laatste jaren sterk veranderd. De nadruk ligt steeds meer op welzijn. We spraken met Lieven Beel (HR Director), Hannelore Blondia (Senior Manager HR Consulting) en Isabelle Hoebrechts (Expert Well-being) van HR- en Well-being-expert Attentia over deze evoluties.

De wereld van vandaag is niet meer die van vijf jaar geleden. Wat zijn de voornaamste evoluties die HR heeft doorgemaakt? En hoe zie je de rol van de HR Manager verder evolueren?

Lieven Beel “De uitdagingen waar we als maatschappij mee te maken krijgen, dringen ook het bedrijfsleven binnen: mensen nemen zaken mee van het werk naar huis en omgekeerd. Zorgen over de energiecrisis en financiële zekerheid, bijvoorbeeld.

Vandaar moeten we meer dan ooit aandacht hebben voor de mens áchter de medewerker. Ik pleit dan ook voor een evolutie van Human Resources naar Human Being Management. HR moet de medewerker ondersteunen op alle vlakken van zijn leven: niet meer louter als carrièregids, maar als well-being coach.”

Isabelle Hoebrechts “Daarnaast moet HR ook een zitje rond de strategische tafel innemen en preventief betrokken worden bij gesprekken over de toekomst. Het is de verantwoordelijkheid van de HR Manager om de organisatie en de medewerkers te helpen omgaan met alle stormen en veranderingen.”

Hannelore Blondia “Bovendien zullen we de komende jaren steeds meer beslissingen nemen op basis van data. Dat betekent dat er nood is aan nieuwe kennis en expertise: HR medewerkers moeten weten hoe ze alle gecapteerde data op een correcte manier interpreteren om de juiste conclusies te trekken. HR zal dus nieuwe rollen en processen nodig hebben.”

Well-being speelt een steeds grotere rol binnen HR. Wat zijn de voornaamste uitdagingen op well-being-vlak waar HR Managers vandaag voor staan?

Isabelle Hoebrechts “Een geïntegreerd welzijnsbeleid tot leven brengen in de organisatie, en niet enkel naar buiten brengen als employer branding: dát is de uitdaging. Well-being is niet één aspect van HR. Het moet verweven zitten in álles, van onboarding tot exit. Welzijn is ook verspreid over heel wat domeinen: fysiek, mentaal, sociaal, financieel,… Als we geen zorg dragen voor onze mensen op al deze niveaus, dan zal ons welzijnsmechanisme falen.”

Lieven Beel “Uiteraard moeten we als werkgever zorgen voor werkbaar werk, maar we moeten ook zorgen voor werkbaar léven. We leven in een veeleisende maatschappij: om succesvol te zijn, moeten we een carrière hebben, sportief zijn, een bruisend sociaal leven hebben en een aanwezige ouder zijn. Al die zaken managen die medewerkers van thuis meenemen naar het werk, ook dat is een grote uitdaging.”

Welk advies heb je voor HR Managers om die uitdagingen aan te pakken?

Lieven Beel “Hannelore had het daarnet al over het toegenomen belang van data. Ook hier geldt: meten is weten. Bij Attentia hebben we, naast het evaluatiegesprek, ook de tweejaarlijkse welzijnsbevraging Sensor, en aparte welzijns-, groei- en ontwikkelgesprekken. Daarbij vertrekken we steeds vanuit de vragen: hoe voel je je? en wat kunnen we doen opdat je je nog beter zou voelen? Zo geven we een duidelijk signaal aan onze medewerkers dat hun welzijn even belangrijk is als hun prestaties.”

Isabelle Hoebrechts “Maar meten alleen is niet voldoende. Volg je analyses op met concrete acties én meet nadien opnieuw om te zien wat de impact was. Daarnaast is ook preventie belangrijk. Hoe meer risico’s je kan elimineren, hoe beter. Neem nu de medical check-up van Attentia. Die geeft medewerkers een gedetailleerd inzicht in hun gezondheid. En als werkgever kan je gericht inzetten op aandachtspunten bij jouw workforce, zoals beweging, voeding of work-life balance.”

Hannelore Blondia “Gericht inzetten: daar sla je de nagel op de kop. Mijn advies? HR Analytics inzetten om bewust te werken rond specifieke problemen: kijken hoe ze tot stand komen en daar impact op hebben. Zo kunnen data echt een meerwaarde zijn in de evolutie naar een volwaardig Human Being Management.”

💡Meer info over de medical check-up:
https://www.attentia.be/nl/lp/strategisch-well-being/vitaliteit/check-ups/medische-check-up

XX FOTO 92 93 EXPERT Attentia LOGO
Lees verder

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Jouw verhaal lanceren bij #ZigZagHR?

Bespreek met ons de opties om jouw branded content op onze site te zetten.

Ook interessant

LEES MEER