Tryangle pioniert met échte vierdagenwerkweek: 32 uur werken voor een voltijds loon

De vierdagenwerkweek, wereldwijd een doelstelling van heel wat pilootprojecten, is een veelbesproken concept dat indrukwekkende voordelen oplevert. Als uitgelezen tool binnen haar streven naar een meer veerkrachtige, gelukkige en duurzame werkomgeving introduceert corporate well-being specialist Tryangle vanaf 1 september 2023 zelf de échte vierdagenwerkweek binnen haar organisatie: de Tryangle-medewerkers zullen 32 uur werk leveren voor 40 uur verloning. Tryangle zet daarmee de toon in België.

Maatschappelijke verschuivingen zorgden voor een andere kijk op werk. Waarbij de nadruk niet alleen ligt op winst, maar steeds vaker op duurzaam ondernemen en het welzijn en werkgeluk van werknemers. Deze thema’s zijn de drijvende kracht achter de visie en kernactiviteiten die Tryangle dagdagelijks inzet om haar klanten te helpen. Maar de organisatie zelf wil ook een gezondere, flexibelere en duurzamere werkomgeving bieden aan haar eigen teamleden. Zodat ook zij zich voluit kunnen ontplooien, innoveren en voldoening vinden in hun functie. Terwijl ze hun werk beter laten inpassen in hun privéleven.

De échte vierdagenwerkweek

Vanaf 1 september 2023 schakelt Tryangle met trots over op de échte vierdaagse werkweek. Dat betekent dat het kernteam voortaan 32 uur per week zal presteren in ruil voor de verloning van een full time job van 40 uur.

Tryangle pakt het hiermee ook bewust anders aan dan het concept uit de Belgische arbeidsdeal, waarbij de 40 uren werktijd verdeeld worden over vier langere werkdagen van 10 uur. Een aanpak waarvoor Belgische bedrijven en medewerkers volgens recente cijfers trouwens niet helemaal warm lopen.

Een internationaal succes – leren van de pioniers

Wereldwijd hebben bedrijven en landen geëxperimenteerd met de échte vierdaagse werkweek en de resultaten zijn opmerkelijk:

  • 40% van de medewerkers rapporteerden minder stress
  • 69% gaven aan een kleiner risico op burn-out te lopen
  • 59% ervoeren minder negatieve emoties en 39% minder angsten
  • 45% voelden zich minder vermoeid en 40% hadden minder slaapproblemen
  • 60% konden een beter evenwicht vinden met hun familiale en zorg-verantwoordelijkheden
  • En 62% bevestigden dat werk makkelijker te combineren viel met hun sociaal leven en hobby’s

Onderzoek en praktijkvoorbeelden tonen systematisch aan dat werknemers dankzij de échte vierdagenwerkweek een betere geestelijke en fysieke gezondheid, een positievere werkinvulling en een grotere betrokkenheid ervaren.

Bovendien ontkrachten deze initiatieven de mythe dat minder werken leidt tot een verlaagde productiviteit. Integendeel, de verkorte werkweek betekent voor werknemers een stimulans om geconcentreerder en efficiënter te werken. Dat resulteert in een stabiel prestatieniveau, zelfs met 20% minder gewerkte uren. Een betere veerkracht en een groter engagement zorgen daarenboven voor minder ziekteverzuim, een lager personeelsverloop en betere werkprestaties. Dat vertaalt zich in een relatief sterkere efficiëntieslag en heeft een verhoogde omzet tot gevolg.

Toegenomen productiviteit

Hoe kunnen prestaties op peil blijven met 20% minder gewerkte uren? Eerst en vooral biedt de vierdagenwerkweek een belangrijke kans om open en gedurfde gesprekken te voeren over presenteïsme, en het aanpakken van inefficiëntie en tijdrovers. Zo kan men inzetten op de échte toegevoegde waarde van het aanwezige talent. Daarnaast kunnen we anders tegen het begrip “productiviteit” aankijken: wat doen medewerkers met hun extra dag vrije tijd en wat is de (maatschappelijke) waarde daarvan? Welke weerslag heeft het op hun algemene levenskwaliteit? Denk bijvoorbeeld aan de positieve impact van voldoende slaap en rust, meer tijd en energie voor familie, sociale contacten of zorgverantwoordelijkheden, toegenomen inspiratie en voldoening dankzij hobby’s en interesses …

De reis voorwaarts

Tryangle wil niet alleen bedrijven begeleiden om het welzijn en (werk)geluk van hun medewerkers prioriteit te geven, maar wil ook pionieren en organisaties inspireren met succesvolle werkgeluk- en welzijnsinterventies binnen de eigen werkstructuur.

Tryangle nodigt collega-organisaties dan ook uit om zich bij hen aan te sluiten om samen verder te werken en bij te dragen aan het omvormen van de moderne werkplek tot een omgeving die drijft op principes van balans, innovatie en mensgerichte waarden. Samen sterk!

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER