Belgen bezorgd over politiek en toekomst van onze samenleving

Meer dan een kwart van de Belgen is erg tot extreem bezorgd om de resultaten van de verkiezingen. Dat blijkt uit de meest recente bevraging van het Nationaal Geluksonderzoek van de Universiteit van Gent en verzekeraar NN. Meer dan 80% van de Belgen geeft aan weinig vertrouwen te hebben in de politiek. Opvallend: Belgen die vertrouwen hebben in de politiek, zijn ook gelukkiger. En niet enkel de verkiezingen bezorgen de Belg slapeloze nachten: maar liefst 45% van de Belgen geeft aan erg tot extreem bezorgd te zijn over de toekomst van de samenleving. Zij blijken ook ongelukkiger te zijn.

Kwart van de Belgen is bezorgd om de resultaten van de verkiezingen

Op de stelling “ik ben bezorgd over de resultaten van de komende verkiezingen” gaf 28,3% van de respondenten aan dat ze erg of extreem bezorgd zijn. Dat blijkt uit de meest recente bevraging van het Nationaal Geluksonderzoek van verzekeraar NN en de UGent. In dit onderzoek werd onder andere het vertrouwen in de samenleving en het verband tussen vertrouwen en geluk gemeten.
Sara Claes, doctoraatstudent aan de UGent: “Naar aanloop van deze verkiezingen blijken heel wat Belgen erg bezorgd te zijn over de uitslagen van de verkiezingen, maar ook over de toekomst van de samenleving in het algemeen. We merken dat het topic van de verkiezingen leeft onder de bevolking, denk maar aan de verschillende stemtesten die massaal worden ingevuld. Bovendien is 2024 een bepalend verkiezingsjaar: wij trekken naar de stembus voor de regionale, federale en Europese verkiezingen. In Amerika wordt dit jaar een nieuwe president verkozen. De uitslagen van deze verkiezingen zijn uiteraard bepalend voor onze toekomst wat zorgt voor bezorgdheid zoals we ook in ons onderzoek hebben gemerkt.”

80% van de Belgen heeft weinig vertrouwen in de politiek

Meer dan 80% van de Belgen geeft aan weinig vertrouwen te hebben in de politiek. De gemiddelde Belg geeft hun vertrouwen in de politiek een 3,13 op 10. Een dikke onvoldoende. Vertrouwen in de politiek en de toekomst van de samenleving blijken bovendien gerelateerd te zijn aan ons financieel welbevinden. Bij Belgen die weinig tevreden zijn met hun financiële situatie, is het vertrouwen in de politiek bedroevend laag (2,36). Daarnaast blijken Belgen met een lage tevredenheid met hun financiële situatie ook meer bezorgd over de toekomst van de samenleving. 54,8% onder hen is namelijk erg of extreem bezorgd.

“Belgen geven hun vertrouwen in de politiek een dikke onvoldoende. Uit het onderzoek blijkt bovendien dat de financiële situatie hierin een rol speelt; wie minder tevreden is over zijn of haar financiële situatie blijkt enorm weinig vertrouwen te hebben in de politiek. En wie minder gelukkig is, heeft logischerwijze ook minder vertrouwen in de politiek en in het algemeen. Idealiter zou ons geluksniveau een topprioriteit moeten zijn voor het beleid”.

Prof. Dr. Lieven Annemans, gezondheidseconoom aan de UGent.

Ook de toekomst van de samenleving bezorgt heel wat Belgen kopzorgen

De vele oorlogen, de economische crisis en de speculaties over komende crisissen lijken een impact te hebben op de Belg. Zo geeft 45% van de Belgen aan erg tot extreem bezorgd te zijn over de toekomst van de samenleving. Belgen met veel en extreem veel zorgen over de toekomst van onze samenleving zijn ook ongelukkiger.

Sara Claes zegt hierover het volgende:

“We merken dat de crisissen die vandaag de hele wereld beïnvloeden ook wel bezorgdheid opwekken bij de Belgen. Zo blijkt dat 30,2% van de Belgische bevolking bang is voor de toekomst ten gevolge van de oorlogen in onder andere Oekraïne en het Midden-Oosten. We verwachten dat deze angst voor wat de toekomst zal brengen alleen maar zal toenemen naargelang we deze conflicten verder zien escaleren. We merken dat deze bezorgdheid samenhangt met een ongelukkiger gevoel. Er zijn stappen nodig richting vrede om het tij te keren”

+++

Praktische info over het onderzoek

Hoe gelukkig is de Belg? Wat bepaalt ons geluk? Zijn senioren vandaag gelukkiger dan adolescenten? Wat is de relatie tussen persoonlijkheid en geluksgevoel? Wat is de impact van goede sociale relaties? Is de Belg klaar voor een lang en gelukkig leven?
Al sinds 2017 analyseert het UGent-NN Nationaal Geluksonderzoek van de UGent en levensverzekeraar NN wat de Belg gelukkig maakt en hoe we dit geluk kunnen bevorderen in onze samenleving.

In januari 2024 werd een nieuwe bevraging afgenomen bij aantal mensen. Op basis hiervan werd een representatieve steekproef getrokken van 1.536 Belgen. De nieuwe bevraging peilde naar het geluk en de levenstevredenheid van de Belg waarbij thema’s als gezondheid, sociale relaties, de werkomgeving en de financiële situatie verder werden uitgediept. Hierbij werd ook het vertrouwen in de samenleving en het verband tussen vertrouwen en geluk gemeten. Daarnaast werd er ook rekening gehouden met de evoluties in de wetenschap die ervoor zorgen dat we met z’n allen gemiddeld langer leven, en dat op een gezonde manier. Het onderzoek wil nagaan hoe we dat op een lange en gelukkige manier kunnen doen en wat de Belgen zelf kunnen ondernemen om hun geluk op lange termijn te verzekeren?`

Uniek aan het onderzoek is dat het in volledige anonimiteit gebeurde. Geluk kan immers een gevoelig thema zijn en dan is het belangrijk dat men bij een bevraging zichzelf kan zijn en naar waarheid alle vragen beantwoordt.

Meer informatie over het onderzoek: www.gelukkigebelgen.be

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER