fbpx

Slecht fiscaal nieuws voor de tijdelijke werklozen “corona”

In 2020 zijn veel werknemers als gevolg van de pandemie “corona-werkloos” geworden en hebben zij tijdelijke werkloosheidsuitkeringen ontvangen waarop 15% bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden in plaats van 26,75%. De fiscale gevolgen van deze lagere voorheffing zouden wel eens vervelend kunnen zijn voor sommigen. Waarom? Over welke inkomsten gaat het? Wat zijn de gevolgen? Isabelle Caluwaerts, Legal Expert bij Partena Professional, geeft tekst en uitleg.

Waarom werd deze maatregel ingevoerd?

“In principe bedraagt de bedrijfsvoorheffing die ingehouden moet worden op de wettelijke uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid 26,75%. Bij het bepalen van dit percentage werd rekening gehouden met een beperkt aantal dagen tijdelijke werkloosheid op maandbasis. Ingevolge de COVID-19 pandemie zijn in een aantal sectoren nog veel werknemers langdurig tijdelijk werkloos. Voor sommigen van hen is het percentage bedrijfsvoorheffing en het belastingtarief dat op hun gewone bezoldigingen wordt ingehouden laag. In dit verband was de regering vorige lente van oordeel dat het belangrijk was om de koopkracht van de werknemers die tijdelijk werkloos waren te blijven ondersteunen, vooral voor de werknemers met de laagste lonen, en dat het aangewezen was om tijdelijk het percentage van 15% bedrijfsvoorheffing aan te houden voor de wettelijke uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid”, legt Isabelle Caluwaerts uit.

Wat was deze tijdelijke maatregel?

“De verlaging van het bedrijfsvoorheffingspercentage van 26,75% naar 15% is tijdelijk. Oorspronkelijk gold deze verlaging van 1 mei 2020 tot 31 december 2020, vervolgens werd ze verlengd tot 31 maart 2021, en ten slotte werd ze nogmaals verlengd tot 30 juni 2021. Het lagere percentage geldt dus voor de wettelijke uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid die van 1 mei 2020 tot 30 juni 2021 worden betaald of toegekend.

Stemt de bedrijfsvoorheffing overeen met de definitieve belasting?

“Nee, de bedrijfsvoorheffing is slechts een voorschot op de inkomstenbelasting die definitief verschuldigd zal zijn. Het percentage van de bedrijfsvoorheffing stemt dus niet noodzakelijk overeen met het tarief van de inkomstenbelasting dat uiteindelijk op deze uitkeringen zal worden toegepast. Aan de finale belasting op deze inkomsten werd geen enkele wijziging aangebracht.

Dit kan tot gevolg hebben dat sommige belastingplichtigen een belastingtoeslag zullen moeten betalen of een terugbetaling zullen krijgen die lager ligt dan verwacht.

De inkomsten uit deze periodes van tijdelijke werkloosheid zullen immers samen met de andere inkomsten van het jaar worden belast en de aan de bron ingehouden bedrijfsvoorheffing van 15% zou, afhankelijk van de fiscale situatie, onvoldoende kunnen zijn in verhouding tot het definitieve belastingtarief. Dit is belangrijke informatie aan de vooravond van de belastingaangifte voor het jaar 2020”, besluit Isabelle Caluwaerts.

Share on facebook
Deel via Facebook
Share on twitter
Deel via Twitter
Share on linkedin
Deel via LinkedIn
Share on pocket
Opslaan in Pocket
Share on whatsapp
Deel via WhatsApp
Share on email
Verstuur per e-mail

Schrijf je in op de #ZigZagHR-nieuwsbriefGerelateerde artikels.