PARTNERCONTENT

Right Career HRD Talks: Elke medewerker is CEO van zijn loopbaan

In de Right Career HRD Talks zoomen we in op hoe career management, interne mobiliteit en talentontwikkeling concreet vorm krijgen in Belgische bedrijven. Daarvoor gaan we in gesprek met vooruitstrevende HR-leiders. In deze eerste aflevering is Vincent Delbaere, HR Business Partner Lead bij Euroclear, onze centrale gast. Euroclear ziet er als ‘boekhouder van de beurs’ op toe dat kopers hun aandelen, fondsen of obligaties ontvangen, terwijl de verkopers van die effecten zeker zijn dat ze hun geld krijgen.

Cultuurtransformatie

“In 2022 hebben we onze nieuwe business strategie uitgerold en daar hebben we onze people strategie aan gekoppeld. De hele organisatie werd hierin betrokken zodat het voor elk van onze 5000 medewerkers duidelijk is wat de nieuwe strategie betekent voor zijn of haar rol. Mobiliseren, leiderschap, skills, cultuur, performance en sociale impact staan centraal, want het wereldwijd implementeren van een nieuwe strategie gaat gepaard met een heuse cultuurtransformatie. Om dat te faciliteren hebben we een cultuurkompas gebouwd, een GPS die elke medewerker richting geeft.”

Elke medewerker is CEO van zijn (haar) loopbaan

“Bij Euroclear beseffen we dat leren en ontwikkeling onnoemelijk belangrijk zijn. Wij zorgen voor professionele omkadering maar elke medewerker is CEO van zijn (haar) loopbaan. Iedereen krijgt de mogelijkheid om een assessment te doorlopen om zicht te krijgen op zijn (haar) opties binnen ons bedrijf. Daarnaast zijn er loopbaangesprekken (career discussions) met de people manager. En op organisatieniveau hebben we twee leiderschapsprogramma’s uitgewerkt. Leaders for the future is onze ‘talent pipeline’ voor toekomstige leiders. Op jaarbasis selecteren we 30 high potentials die een individueel programma volgen om een breder inzicht te verwerven op vlak van strategie, risicobeheer en financiële planning. Hiermee willen we jonge leidinggevenden uit hun comfortzone halen. Dat resulteert in een nieuwe functie die ze na 12 maanden opnemen in een andere business unit. Daarnaast staat er een leiderschapsprogramma in de steigers voor alle leidinggevenden, dat focust op onze business- en cultuurtransformatie en op skills die belangrijk zijn voor de toekomst zoals digital savviness, change capabilities en nieuwsgierigheid.”

(Interne) mobiliteit stimuleren

“Bij Euroclear wordt interne mobiliteit sterk gestimuleerd. We zetten daarvoor onder andere interne career- en stresscoaches in, die medewerkers supporteren bij loopbaanwendingen, zowel intern als extern. In 2023 hebben 450 mensen op die manier een nieuwe job gevonden bij Euroclear. Zo’n traject duurt gemiddeld 4-5 maand Mensen laten bewegen in hun loopbaan gaat gepaard met opleiding, upskilling en reskilling. Dat impliceert dat je als organisatie heel goed weet welke richting je uitgaat, welke skills je daarvoor de komende jaren nodig zal hebben, in welke mate medewerkers over die skills beschikken en waar er eventueel gaps zitten. Het is een complexe oefening die elke organisatie moet maken.”

Elk talent telt: aangepast werk waar nodig

“ 2 jaar geleden werden we geconfronteerd met medewerkers die al 10 jaar of langer bij ons aan het werk zijn maar door een chronische ziekte nooit meer hun oorspronkelijke jobs en taken ten volle in optimale omstandigheden kunnen uitoefenen. Samen met onze career coaches, HR, de preventiedienst en de arbeidsgeneesheer hebben we toen in kaart gebracht wat die medewerkers nodig hebben om duurzaam te re-integreren binnen Euroclear, welke skills wel nog ingezet kunnen worden en hoe we voor hen een aangepaste job konden creëren zodat werk weer werkbaar werd. People managers en collega’s werden opgeleid zodat er ook bij hen buy-in was én we hebben voorzien in 60% extra tewerkstelling zodat de werkdruk niet verhoogd wordt.”

Heel wat uitdagingen

“Niet alles loopt van een leien dakje; het is kwestie van de balans te vinden tussen wat de organisatie nodig heeft, wat de medewerkers willen en omgaan met weerstand van de leidinggevende. Om als organisatie te kunnen groeien, moet talent soms uit een team gehaald worden. Dat stoot op weerstand van de leidinggevende. Medewerkers zelf tonen zich soms ook heel ongeduldig en we stellen vast dat maturiteit van het team heel bepalend is voor de mate waarin loopbaangesprekken op een effectieve manier gevoerd worden.

Skills development voor HR

Career management en skills development is ook voor HR zelf belangrijk. In zijn ‘Full Stack HR Professional’ beschrijft HR expert Josh Bersin vijf ‘stacks’ die op elkaar gestapeld worden met als basis een uitgebreide HR expertise. Daarbovenop komen consulting en problem solving skills, business acumen, een doorgedreven kennis van HR Tech én helemaal bovenaan leiderschap, het zich kunnen inleven in hoe leiders beslissingen nemen om zo de vertaalslag te kunnen maken van de businessnoden naar concrete people oplossingen.

“Alles start bij een doorgedreven HR kennis: je moet kennis opbouwen van ten minste 2 HR domeinen. Ook financial en business acumen zijn vandaag onontbeerlijk. Tot slot moeten HR professionals leergierig zijn, bedreven in stakeholder management, change management en (HR) technologie. Je hoeft niet noodzakelijk alle tools te kennen, maar je moet wel de denkpatronen die erachter zitten begrijpen. Die kennis kan je verwerven door opleidingen te volgen, door in gesprek te gaan met de belangrijkste stakeholders, door uit te wisselen met andere teams en bedrijven, door te connecteren met de HR community en door over het muurtje kijken bij andere sectoren en industrieën.

+++

Hoe zorg je voor buy-in?

Elk projectvoorstel – of het nu interne talenmobiliteit is of iets anders – moet een antwoord geven op deze deze 4 vragen:

  1. Wat gaat het kosten?
  2. Hoe wordt de (interne en/of externe) klant hier beter van?
  3. Welke tools hebben we nodig om dit te realiseren en zijn die tools beschikbaar?
  4. Welke bijdrage levert dit project aan de people en business strategie?

+++

3 tips voor HR directors

  • Blijf leren om relevant te blijven op de interne en externe arbeidsmarkt en pas hetzelfde toe bij je medewerkers.
  • Geef het goede voorbeeld binnen je eigen HR team: geef je HR medewerkers vleugels om nieuwe projecten te doen.
  • Identificeer een groep van talent om iets nieuws te ontwikkelen en creëer een ‘movement’.

Right Career Talks is een initiatief van Right Management, onderdeel van de Manpowergroup

+++

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Jouw verhaal lanceren bij #ZigZagHR?

Bespreek met ons de opties om jouw branded content op onze site te zetten.

Ook interessant

LEES MEER