Mentale vermoeidheid piekt

Als specialist in welzijn op het werk volgt AG Health Partner evoluties op de voet, waaronder het risico op burn-out. Een nieuwe analyse van een representatief staal van 2.000 Belgische medewerkers bevestigt de alarmerende trend die zich op de Belgische arbeidsmarkt aftekent qua risico op burn-out. Maar liefst 41% van de Belgen zitten op basis van hun ingevulde Burn-out Assessment Tool in de alarmzone (oranje (risico) of rood (zeer hoog risico)). 21,3% of ruim 1 medewerker op 5 loopt vandaag zelfs een zeer hoog risico op burn-out.

Mentale vermoeidheid piekt

AG Health Partner – vanaf vandaag bekend onder zijn nieuwe naam Waldon – volgt via zijn Burn-out Assessment Tool het risico op burn-out op dat Belgische werknemers lopen. De wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst focust op 4 kerndimensies met elk vier schalen (energie, betrokkenheid, emotieregulatie, concentratie & besluitvorming).

Uit een analyse van 2.000 dossiers van het voorbije jaar komen een aantal verontrustende conclusies naar voor. De mentale vermoeidheid bij een groot deel van de werknemers is immers dermate hoog, dat maar liefst 2 op de 5 (41%) medewerkers een reëel risico op een burn-out lopen. Voor 21.3% is dit risico zelfs zeer hoog.

Ellen De Vleeschouwer, General Manager van Waldon:

“Dergelijke cijfers doen schrikken, en geven aan dat er een steeds groeiende nood is aan ondersteuning op vlak van mentaal welzijn. Als je onze cijfers samenlegt met die van het RIZIV (1) – waaruit blijkt dat het aantal langdurige burn-outs en depressies in 5 jaar tijd met maar liefst 46% is toegenomen – dan denk ik dat we echt wel van een burning platform moeten spreken. Actie is nu nodig! Niet enkel om te vermijden dat medewerkers uitvallen, maar ook omdat inzetten op welzijn heel wat positieve effecten kan hebben op het presteren van een onderneming.”

AG health partner ellen dv

Belangrijkste cijfers

We zetten de belangrijkste cijfers en conclusies uit de gevoerde analyse op een rijtje:

  • 2 op 5 van de Belgische werknemers bevindt zich in de oranje (risico op burn-out – 19,7%) en rode zones (zeer hoog risico op burn-out – 21.3%).
  • 70% van de Belgische medewerkers heeft af en toe moeite om te recupereren na een werkdag, 7% heeft dit zelfs iedere dag.
  • 79% geeft aan af en toe mentaal vermoeid te zijn op het werk, 31% heeft dit vaak tot iedere dag. Een gelijkaardig percentage beschikt daardoor ’s ochtends over onvoldoende energie om de werkdag te starten.
  • 57% ervaart problemen met focussen op het werk.

AG Health Partner wordt Waldon

AG Health Partner werd in 2019 opgericht binnen de schoot van AG Insurance, vanuit de groeiende noodzaak aan een preventief welzijnsbeleid voor bedrijven en tegen de achtergrond van mentale ziektecijfers die toen al in stijgende lijn gingen. AG Health Partner ondersteunt dus sinds 5 jaar organisaties bij de ontwikkeling en implementatie van hun welzijnstrajecten, en legt de focus op wellbeing, niet op medische begeleiding. In die optiek was de “health” in de naam soms verwarrend.

Verder lag de focus van de onderneming de eerste jaren vooral op bedrijven die hun medewerkers medisch verzekerden via AG, maar de afgelopen jaren is de klantenportefeuille aanzienlijk uitgebreid. Het fenomeen van sterk stijgende ziektecijfers door burn-out of depressie doet zich immers bij alle bedrijven voor. Bovendien werd ook snel duidelijk dat mentaal welzijn niet in isolement aangepakt moet worden, maar dat er eveneens aandacht voor het fysieke en sociale welzijn moet zijn.

Enter Waldon: de nieuwe naam voor een onderneming die de voorbije jaren een ware expertise heeft opgebouwd op het vlak van mentaal, sociaal & fysiek welzijn op de werkvloer. En die die expertise ten dienste wil stellen van alle Belgische ondernemingen en hun medewerkers.

Waldon wie? Waldon wat?

De nieuwe naam eert het baanbrekende werk van Geoffrey Waldon, een befaamd Brits neuroloog. Door kinderen te observeren, kwam Waldon tot het besef dat het structureren van de fysieke omgeving, leren en ontwikkeling stimuleert. Dit wordt typisch toegepast in de kleuterschool, waar veel wordt geleerd via non-verbale communicatie (met behulp van stickers, verschillende materialen en texturen bijvoorbeeld).

Ellen De Vleeschouwer, General Manager van Waldon:

“De essentie van de Waldon-aanpak is dus ‘leren om te leren’ in een specifieke setting. Dat idee resoneert sterk met onze ambities voor welzijn op de werkplek. We vergroten actief het bewustzijn over de impact die de werkomgeving heeft op iemands welzijn. Dat zien we als een gedeelde verantwoordelijkheid tussen werkgever en werknemer. Met gedeeld succes als resultaat.”

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER