Liefde op de werkvloer: wat mag (niet)?

Soms durft de vonk tussen twee collega’s al eens over te slaan op de werkvloer. Kan een werkgever relaties tussen collega’s verbieden? Of kan hij of zij controleren of je niet teveel met elkaar belt of chat? Hr-dienstengroep Liantis geeft aan de vooravond van Valentijn enkele praktische tips.

Geen verbod

De stelregel is op zich simpel, zo vertelt juridisch expert Matthias Debruyckere van Liantis. “Een werkgever kan relaties op de werkvloer niet zomaar verbieden. Verliefde medewerkers mogen zich immers beroepen op de bescherming van hun privéleven: dat recht geldt ook op het werk. Als de werkgever in het arbeidsreglement toch een verbod op relaties tussen collega’s laat opnemen, is dat dus niet afdwingbaar.”

Geen vrijgeleide

Toch is het niet omdat de werkgever geen verbod kan laten gelden, dat hij of zij niet mag tussenkomen wanneer een relatie tussen collega’s voor problemen zorgt. “Als de relatie een impact heeft op de algemene werking en/of het naleven van de arbeidsovereenkomst, kan de personeelsmanager of werkgever ingrijpen. In de eerste plaats kan er over de situatie worden gepraat maar als dat niet helpt, kan de leidinggevende verdere maatregelen nemen,” vertelt Matthias Debruyckere. “Eén van de twee verliefde collega’s kan bijvoorbeeld gevraagd worden om te verplaatsen naar een ander departement waar hij of zij een gelijkwaardige functie uitoefent.”

Tortelduifjes kunnen zich dus niet alles permitteren op de werkvloer. Zo kan de werkgever in extreme omstandigheden zelfs overgaan tot ontslag om dringende redenen. Dat zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn als collega’s onzedelijk gedrag vertonen op de werkvloer.

Controleren van chats?

De vraag is bovendien of een werkgever mag controleren met wie een medewerker online vergaderingen houdt om te zien of je niet verrassend veel met één en dezelfde collega belt. “Het recht dat een werkgever heeft om na te gaan of de arbeidsovereenkomst gerespecteerd wordt én het recht op privacy van de medewerkers, zijn twee concepten die moeilijk te rijmen vallen. Zomaar je medewerkers controleren is volgens mij dus niet het beste idee: je bouwt geen band van vertrouwen op en je loopt het risico dat je medewerkers een zaak aanspannen. In de praktijk raden we dan ook aan om transparantie te bevorderen en ervoor te zorgen dat je duidelijke afspraken maakt met de betrokken medewerkers”, aldus Matthias Debruyckere.

Problemen vermijden

Volgens Evy Sadicaris, disciplineverantwoordelijke psychosociaal welzijn bij Liantis, kunnen relaties de voedingsbodem vormen voor conflicten. “Soms proberen mensen dat angstvallig verborgen te houden, uit schrik voor negatieve reacties van collega’s. Collega’s kunnen het gevoel krijgen dat bepaalde personen voorgetrokken worden door hun relatie op de werkvloer. Bijvoorbeeld wanneer een collega een relatie krijgt met een leidinggevende in de organisatie. Dat kan een negatieve invloed hebben op de teamsfeer én uiteindelijk de resultaten. Verliefde collega’s gebruiken dus beter hun gezond verstand zodat de goede prestaties niet lijden onder hun relatie en zijn beter transparant over de situatie. Afspraken maken met elkaar om werk- en privétijd te scheiden, is een must. Dit maakt de situatie ook meer aanvaardbaar voor de andere collega’s. De twee verliefden denken het best wel goed op voorhand na of ze bij een eventuele breuk nog steeds professioneel met elkaar zullen kunnen omgaan.”

Lees verder

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER