PARTNERCONTENT

Learning Agility is cruciaal voor de nieuwe skillset van HR

Als ik je begin dit jaar had gevraagd hoe de nieuwe skillset voor HR professionals eruit zag, had je allicht een ander antwoord gegeven dan vandaag. Begin 2020 leefden we nog in de veronderstelling dat de toekomst wat verder weg in de tijd lag en op een aantal pioniers na, zetten we slechts voorzichtige stapjes om werk op andere manieren vorm te geven. Door de coronacrisis zijn we met een heel harde klap in één keer in de toekomst van werk terechtgekomen!

Als we iets willen zeggen over de vaardigheden van de HR professional van de toekomst, moeten we eerst een beeld schetsen hoe organisaties eruit zullen zien. Pas dan kan je iets zeggen over de waarde die HR kan toevoegen en van daaruit kunnen we een vertaling maken naar een bijhorende skillset.

Het model van de 12 ingrediënten van Wendbare Organisaties© kan hierbij helpen. De HR professional van de toekomst ziet er volgens dit denkkader als volgt uit:

 1. Is veerkrachtig en behendig, past zich al doende aan en krabbelt weer op als het tegenzit.
 2. Beheerst agile manieren van werken, werkt in kleine stapjes en met korte feedback-loops om zich tijdig aan te passen aan verandering.
 3. Faciliteert de continue dialoog, luistert, observeert en stelt de vraag: wat heb jij nodig?
 4. Experimenteert en innoveert, is creatief in het vinden van nieuwe oplossingen en durft dingen anders te doen!
 5. Abstraheert en co-creëert, maakt het werkelijke vraagstuk zichtbaar en kijkt kritisch hoe HR hieraan waarde kan toevoegen.
 6. Toont eigenaarschap en denkt integraal, voelt zich verantwoordelijk voor mensgerelateerde vraagstukken, maar dient tegelijkertijd het grotere geheel.
 7. Heeft sterk analytische vaardigheden en is tech savvy, maakt data en complexe processen begrijpelijk en zet daarbij digitale tools in.
 8. Werkt transparant en out loud, werkt visueel, zichtbaar en hardop om verbinding en co-creatie te bevorderen.
 9. Werkt vanuit een mens-centraal perspectief, ontwerpt het HR beleid vanuit het perspectief van de mens, personaliseert waar mogelijk en standaardiseert waar nodig.
 10. Denkt inclusief en bevordert gelijkwaardigheid, bevordert verbondenheid binnen en verbinding tussen teams en verlaagd drempels die gelijkwaardige behandeling tegenhouden.
 11. Werkt vanuit ruimte en vertrouwen, gelooft in het goede van de mens en richt HR processen in vanuit deze overtuiging.
 12. Geeft richting en toont leiderschap, ontwikkelt en verspreidt een heldere ‘mens’-visie, inspireert en heeft het vermogen anderen succesvol in beweging te krijgen.

Als je alle bovenstaande skills samenvat, zou je kunnen zeggen dat Learning Agility uiteindelijk de skill is die er wezenlijk toe doet.

Met het vermogen om nieuwe ervaringen om te zetten in effectief gedrag, kan je jezelf keer op keer opnieuw uitvinden en waarde toe blijven voegen!

Hoe zit het met jouw HR skillset?

 • Wil je je verder ontwikkelen op dit soort HR-thema’s?
 • Check dan de trainingsmogelijkheden op de website en schrijf je snel in!
 • Laten we samen de organisatie van de toekomst vormgeven!
 • Alle info: www.dianarusso.nl

 

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Jouw verhaal lanceren bij #ZigZagHR?

Bespreek met ons de opties om jouw branded content op onze site te zetten.

Ook interessant

LEES MEER