PARTNERCONTENT

Skillset HR: oordeel of veronderstel niet. Luister gewoon.

Griet Deca biedt in deze blogreeks ‘Try a different angle voor meer welzijn en werkgeluk’ een eigen kijk op actuele HR topics met telkens één doel voor ogen: hoe zet je je mensen centraal? Dat is niet enkel goed voor de medewerkers in je organisatie, maar ook voor het resultaat van je bedrijf.

“Welkom allemaal hier in ons bedrijf. We zijn blij dat jullie vandaag bij ons starten. Met deze onboardingsdag willen we jullie de processen en procedures uitleggen van hoe wij werken. Dit is over alle afdelingen heen, dus als je vragen hebt, kom je niet bij mij aankloppen, maar ga je naar je directe leidinggevende.” Tot zover de intro van Marianne, HR-medewerkster in een productiebedrijf in hardwerkend West-Vlaanderen.

De PowerPoint sprong aan en het leek wel alsof ook de “play-knop” van Marianne werd ingedrukt toen ze haar maandelijkse presentatie afstak voor de nieuwkomers. Het bedrijf had Tryangle uitgenodigd om (terug?) meer “H” in “HR” te helpen installeren want die dienst leek zich te hebben vastgereden in een kille ontmenselijking van hun activiteiten. Ze renden zich rot van papierwerk naar vergaderingen en leken allesbehalve bereikbaar en vooral weinig aanspreekbaar. De 4 HR-collega’s keken ons bedenkelijk aan toen ze zuchtten “tja, we managen meer dan 1000 mensen in dit bedrijf en onze prioriteit is, naast talentacquisitie en -behoud, om wettelijk volledig in te orde zijn met alles en iedereen”. Toen beseften we dat onze hulp écht nodig was…

Manusje van alles

Een van de meest gehoorde verzuchtingen op een gemiddelde HR-afdeling is hoe iedereen voor zo goed als alles wel naar hen lijkt te kijken. Moeilijke gesprekken voeren met een medewerker? Veel leidinggevenden weten niet hoe eraan te beginnen dus of HR er effe bij kan zitten (om dan het gesprek volledig in goede banen te moeten leiden). Een exitgesprek voeren? Daar durven er slechts weinigen aan beginnen waardoor het (te) vaak in het bakje van HR belandt. Vragen rond CAO, verlof of opleiding? Ga maar kloppen bij HR. Zo verwordt deze dienst vaak tot manusje van alles. Rijm dat met (te) veel administratie en je weet dat “hard HR” bevoorrecht wordt ten koste van het compleet fout benoemde “soft HR”. Dit laatste wil dan het menselijke benoemen. Geen idee wat daar “soft” aan is.

Het mag duidelijk zijn dat de skillset van HR-professionals een brede waaier aan vaardigheden is. Heel vaak krijgen wij als externe consultants de vraag “waar begin je” als je je HR-departement futureproof wil maken.

Ons antwoord blijft na al die jaren in het vak nog steeds identiek: breng de “H” meer op de voorgrond binnen “HR”. En ook al hebben we allemaal geleerd om een vraag niet met een wedervraag te beantwoorden, toch klinkt het steevast: hoe dan?

De menselijke vaardigheid bij uitstek

Als we naar de essentie gaan van de skillset voor HR dan komt die neer op de menselijke vaardigheid bij uitstek: luisteren. Om te begrijpen. En net dat gebeurt vandaag veel te weinig. Heel vaak door de te hoge workload. Minstens even vaak omdat de kracht van luisteren enorm wordt onderschat.

Actief luisteren, met alle aandacht voor de boodschap en de gesprekspartner, is nochtans een heuse hefboom als je wil komen tot het juiste beleid dat jouw bedrijfscultuur nodig heeft. Niet voor niets schreef professor Peggy De Prins een boek over stiltethema’s op de werkvloer waarbij ze aanstipt hoe gemakkelijk bedrijven denken te weten wat er leeft in hun organisatie terwijl die drijft op topics die niet (voldoende) uitgesproken en benoemd worden. Laat ons niet in de valkuil trappen van de overtuiging dat enkel HR dient te luisteren – het is een gedeelde verantwoordelijkheid van elke dienst en ieder mens binnen een organisatie. Laat ons wel duidelijk aanstippen dat HR een voorbeeldrol heeft te spelen hierin.

Dit hoor je ook bij Christien Van Vaerenberg, Chief HR Officer bij Port of Antwerp-Bruges. In episode 18 van onze Try a Different Angle podcast vertelde ze hoe ze vindt dat HR hoogdringend moet stoppen met het beantwoorden van vragen die werkvloer niet stelt. Dit kan zich enkel voordoen als HR niet goed (genoeg) luistert.

We kunnen alleen beamen dat we dit in heel veel organisaties zien. In plaats van te luisteren naar de werkvloer organiseert HR zich vaak in denktanks, overlegplatformen en brainstormgroepen die met de beste intenties systemen opzetten waar de mensen op de vloer de meerwaarde niet van zien of gewoon geen behoefte aan hebben.

Laat ons niet vergeten dat HR in essentie een interne dienstverlener is met een bedrijf vol interne klanten. Hoe zouden je externe klanten reageren wanneer er niet naar hen geluisterd werd en het leek alsof ze een product kregen “opgesolferd” waar ze geen nood aan hadden?

+++

Griet Deca

Als Co-Founder van Tryangle heeft Griet Deca een missie van 2 millimeter: Ervoor zorgen dat jij na je werkdag naar huis gaat met je mondhoeken 2 millimeter de hoogte in. En dat zorgt voor zo’n andere wereld dan wanneer je thuiskomt met je mondhoeken die 2 millimeter naar beneden hangen…

Tryangle werkt elke dag samen met organisaties aan het welzijn en werkgeluk van medewerkers onder de vorm van training, coaching, teambuilding en advies.

www.tryangle.be

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Jouw verhaal lanceren bij #ZigZagHR?

Bespreek met ons de opties om jouw branded content op onze site te zetten.

Ook interessant

LEES MEER