PARTNERCONTENT

“De HR-directeur heeft steeds meer competenties van de CEO”

Iedere maand spreken we met Roeland Van Dessel, gedelegeerd bestuurder Travvant en CEO a.i. Partena. Deze keer hebben we het over de skillset van de HR-directeur en hoe die steeds meer gelijkenissen vertoont met die van een CEO.

Je kan je bedrijf niet verkopen als je geen zakelijk inzicht hebt

In nagenoeg alle organisaties zit de HR-directeur mee aan tafel. De vraag stelt zich evenwel, zo werpt Roeland Van Dessel op, in welke mate hij of zij beschikt over genoeg zakelijk inzicht en executieve mentaliteit om toegevoegde waarde te brengen.

“Het is belangrijk dat je als HR-directeur begrijpt hoe een bedrijf functioneert als je succes wilt boeken. Kennis over financiële maatstaven zoals winstmarge en cashflow is onontbeerlijk. Business acumen gaat ook over het grote plaatje zien: begrijpen hoe de belangrijkste drijfveren van het bedrijf met elkaar samenhangen en bijdragen aan groei en effectief communiceren met alle interne en externe stake­holders, zodat je de juiste beslissingen kan nemen. Je kan je bedrijf niet verkopen als je geen business acumen hebt. Omgekeerd kan je geen HR-projecten verkopen aan de directietafel als je de financiële impact ervan niet begrijpt of kan becijferen. Business acumen zie ik als een eerste belangrijke skill voor de HR-directeur, aangevuld met sales skills, zowel intern als extern.”

Competenties van een CEO

“De maatschappij evolueert razendsnel en mede­werkers worden intelligenter, veeleisender én zijn meer dan vroeger op zoek naar zingeving. Vandaag werken vijf generaties samen op de werkvloer met elk hun verwachtingen. Dat vraagt van HR meer inzicht in hoe je diverse teams en individuen effectief laat samenwerken. Het vraagt meer projectmanagementskills en vooral meer communicatieskills. Een sterke HR-directeur is vaak het meest ‘gedragen’ in de organisatie bij de medewerkers.

“Geleidelijk aan zie je een evolutie waarbij veel competenties die HR­­-directeurs vandaag nodig hebben, aanleunen bij skills die je vroeger vooral verwachtte van een CEO.”

Stakeholdermanagement

“Resultaten behaal je samen, zowel in een klein als in een groot bedrijf. En in een groot bedrijf zijn sociale partners een belangrijke stakeholder. Een essentiële skill voor de HR-directeur – zeker in een groot bedrijf – is daarom goed stakeholdermanagement en dan vooral met de vakbonden. Je kan ongelooflijk veel verzetten als je kiest voor een ethisch partnerschap waarbij je de sociale partners op het juiste moment informeert en bij je bedrijfsvoering betrekt. Transparantie is daarbij cruciaal.”

Collaborative governance

Bij Partena Professional gaan ze heel ver in die transparantie, zo ontdekken we. Roeland vertelt: “Onze medewerkers werken elke dag met onder­nemers om een wereld te creëren die werkt. We zijn een One Stop Shop die toekomstige zelfstandigen ondersteunt bij het opzetten van hun eigen bedrijf. Met ons sociaal verzekeringsfonds stellen we zelfstandigen in staat om hun sociale zekerheid te organiseren en hun inkomen veilig te stellen. Ons sociaal secretariaat helpt werkgevers bij het beheer van hun payroll, personeel en administratie, goed voor 1.000.000 (!) loonbrieven per maand. Dat betekent concreet dat iedere individuele medewerker bij Partena verantwoordelijk is voor gemiddeld 500 burgers in ons land. Onze HR-teams zijn zich goed bewust van die verantwoordelijkheid en we willen hen daarin ook zo goed mogelijk faciliteren. Daarom hebben we resoluut gekozen voor collaborative governance. Die organisatievorm past beter dan de traditionele hiërarchische piramidestructuur. Autonomie van de medewerkers en transparantie staan centraal, initiatief en eigenaarschap worden aangemoedigd, terwijl de nodige coördinatie behouden blijft. Partena Professional is overigens de grootste Belgische onderneming die het klassieke organisatiemodel inruilde voor een volledig collaboratieve organisatie en aanpak.”

“De verantwoordelijkheid in handen geven van diegenen die rechtstreeks waarde creëren voor de klanten, staat centraal in die aanpak.”

Vergeet de werkomgeving niet

“We zijn recent verhuisd naar ons nieuwe hoofd­kantoor. We namen afscheid van een instituut, een iconisch gebouw, en kozen resoluut voor A New Way of Working. Die keuze weerspiegelt onze overtuiging om de banden tussen onze werknemers te versterken en hun welzijn te waarborgen, zowel thuis als op het werk. Duurzaamheid maakt deel uit van het architecturale ontwerp van ons nieuwe hoofdkantoor én van onze HR-aanpak.

“Ook de werkomgeving heeft een impact op de skillset van HR: in die nieuwe context verwachten we veel creativiteit en een groot probleem­oplossend vermogen van ons HR-team. Ook dat draagt bij aan de performance van onze teams en ons bedrijf.”

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Jouw verhaal lanceren bij #ZigZagHR?

Bespreek met ons de opties om jouw branded content op onze site te zetten.

Ook interessant

LEES MEER