PARTNERCONTENT

Investeren in een inclusief beleid begint met leren

Een inclusief bedrijf trekt meer talent aan, zorgt voor innovatie en verhoogt de betrokkenheid van medewerkers. Maar hoe zorg je ervoor dat inclusie geen hol woord blijft? Wij spraken met Adeline Van Zuylen, Training Specialist bij Puratos, en met Katelijne Rotsaert, Senior Coach bij NCOI Learning. Samen gingen zij een leertraject aan om Puratos als bedrijf nog inclusiever te maken.

Adeline, wat heb jij op het vlak van inclusie zien evolueren op de werkvloer?

Adeline Van Zuylen “Bedrijven staan veel meer stil bij diversiteit dan vroeger en ook Puratos heeft het thema geïntegreerd in haar missie. Maar het is belangrijk om inclusie ook concreet naar de praktijk te vertalen. We hebben een diverse groep medewerkers en we willen dat die zich herkennen in onze communicatie en visie. Regelmatig plannen we meetmomenten in via enquêtes. Daaruit vloeien concrete acties voort, zoals het verplicht maken van een training rond diversiteit en inclusie voor onze people managers.”

Hoe belangrijk is het om dit onderwerp te vertalen naar een training?

Katelijne Rotsaert “Vaak zijn bedrijven zich bewust van het belang van diversiteit, maar ontbreekt de kennis. Weten op welke momenten medewerkers zich uitgesloten voelen, weten wat je als individu of organisatie fout doet, daar heb je inzichten voor nodig. Daarom heb ik samen met mijn collega Mireille Bavré een workshop ontwikkeld die een toegangspoort kan zijn tot een inclusiever klimaat.

Iedereen kijkt onvermijdelijk door zijn eigen bril. Hoe kan je voorbij vooroordelen kijken?

Katelijne Rotsaert “Harvard creëerde de Implicit Association Test, die via eenvoudige opdrachten je onbewuste vooroordelen meet. Doordat je snel moet reageren, komen diep ingebakken associaties naar boven over bijvoorbeeld gender of huidskleur.

Het hoeft dan ook niet te verbazen dat ons handelen niet altijd in lijn zit met onze bewuste waarden.

Bedrijven kunnen twee soorten acties ondernemen: weten wanneer het risico op vooringenomenheid het grootst is en op die momenten vertragen in de besluitvorming én bijsturende maatregelen nemen zoals het werken met blinde cv’s.”

Adeline Van Zuylen “Bij de rekrutering proberen we ons bewust te zijn van mogelijke discriminatie. Recruiters en hiring managers worden opgeleid om objectief te kijken. Tijdens interviews proberen we zo gestandaardiseerd mogelijk te werken. De focus ligt op de attitudes die wij belangrijk vinden en niet op een specifiek kenmerk van een kandidaat.”

XX FOTO 62 63 EXPERT NCOI Katelijne Rotsaert min
XX FOTO 62 63 EXPERT NCOI Adeline Van Zuylen Puratos min

Zorgt een divers team ook voor meer aandacht voor inclusie?

Katelijne Rotsaert “Diversiteit betekent aanwezigheid van verschillen. Inclusie gaat over gelijkwaardig kunnen bijdragen. Om diversiteit te bevorderen, komt het thema quota naar voren. En dat leidt altijd tot discussie. Interessant is om te zien hoe meestal een aantal geprivilegieerde mensen reageren met: Ja maar, wij moeten toch de beste mensen aantrekken op basis van hun kwaliteiten en niet op basis van een cijfer? Uiteraard is dat een juiste reflex, maar je kan je ook afvragen: wie bepaalt dan wie de juiste mensen zijn?”

Inclusie is een afweging maken tussen het gemeenschappelijk en het persoonlijk belang. Hoe vind je die balans?

Adeline Van Zuylen “Wij bekijken het streven naar inclusie als een win-win. We proberen rekening te houden met ieders behoeften zonder het belang van het bedrijf uit het oog te verliezen. Dat is niet altijd een makkelijk evenwicht. Maar als medewerkers voelen dat er rekening met hen gehouden wordt, zijn ze veel meer geëngageerd.”

Katelijne Rotsaert “Daarbij is het belangrijk om te bepalen wat wel en niet kan. Is het bijvoorbeeld toegestaan om een pauze te nemen om te bidden of te roken? Niet alles moet kunnen, maar alles moet wel bespreekbaar zijn. Naast aandacht voor verschillen, is het aangeraden om te focussen op gelijkenissen tussen medewerkers. Een opleiding is daar de ideale eerste stap in.”

Wat zijn de mogelijke volgende stappen?

Katelijne Rotsaert “Op organisatieniveau kan je best rond de tafel gaan zitten met vertegenwoordigers van groepen die zich niet gelijkwaardig behandeld voelen. Zo kan je mét hen werken aan wat nodig is. Daarnaast zou ik inzetten op verdere opleiding naar inclusief leiderschap. Want elk team heeft zijn vorm van diversiteit en hiërarchie. Met NCOI Learning bieden we trajecten om leidinggevenden te leren hoe ze het potentieel van hun team nog meer kunnen verzilveren.”

+++

Wil jij ook werken aan een geïntegreerd inclusiebeleid binnen jouw bedrijf?

💡 Contacteer NCOI Learning voor meer info:

Nanou Pauwels
Sales Manager & Manager Training Services IN COMPANY, NCOI Learning
t: +32 15 791654 / m: +32 0495595425 / npauwels@koen-dierckx
www.ncoi.be

NCOI Learning logo rgb draagvlak

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Jouw verhaal lanceren bij #ZigZagHR?

Bespreek met ons de opties om jouw branded content op onze site te zetten.

Ook interessant

LEES MEER