Inclusief talent management #150

De 21ste eeuw is een eeuw van superdiversiteit. Net zoals merken er niet in slagen om aansluiting te vinden met de superdiverse samenleving en veel mensen zich dus niet (meer) herkennen en niet aangesproken voelen, zo ook worstelen HR professionals daarmee als het gaat over aantrekken, ontwikkelen en engageren van divers talent.

Dat is de insteek van deze aflevering van Brainpickings. Hoe kan je als HR professional of als leidinggevende vandaag aansluiting vinden met de superdiverse samenleving? Lesley kruipt daarvoor in het hoofd van Zineb Berrag, want dat is haar specialiteit. Tot voor kort werkte zij bij communicatiebureau Allyens waar ze als communicatiestrateeg merken hielp om zich op een relevante, authentieke en vooral inclusieve manier te positioneren en dat door te trekken in alle communicatie en campagnes die ze delen. Recent maakte ze de overstap naar Wunderman Thompson.

Een podcast over inclusieve communicatie, inclusieve marketing en inclusief talent management.

Reclame en marketing evolueren mee met de samenleving maar kunnen ook de samenleving mee vormgeven, zegt ze. We hebben de mond vol van diversity en inclusion, maar weten we wel wat het echt betekent? Zineb heeft het liever over diversity, equity & inclusion. Je moet eerst de ongelijkheid in het huidige systeem zien en dat willen proberen wegwerken zodat mensen gelijkwaardige kansen krijgen om zich te ontwikkelen en te groeien.

Ze heeft de plaats van diversiteit en inclusie in organisaties zien evolueren in positieve zin: het is een strategische doelstelling aan het worden, gekoppeld aan een meerjarenplan, geen ‘project on the side’. Inclusie rust niet op zelfregulering maar vergt actie, heeft opvolging nodig, ondersteuning en accountability.

En je krijgt 3 tips:

  1. Ken je doelgroep: wie versta je onder divers talent? Belangrijk om te definiëren om in te spelen op de hiaten binnen je bedrijf en zo tot een werkvloer te komen die de samenleving goed weergeeft
  2. Communiceer transparant – jezelf kenbaar maken als inclusieve werkgever is onvoldoende.
  3. Durf experimenteren ook als het gaat over aannemen van talent. Screen je processen. Ga op zoek naar andere recruitment kanalen. Zet partnerships op met actoren die jouw doelgroep al goed kennen. En vooral, staar je niet blind op organisatie fit maar durf ook eens voor een organisatie add te gaan.

Veel kijk- en luisterplezier

Bekijk of beluister onze podcasts op

Ook interessant

BEKIJK OF BELUISTER MEER