PARTNERCONTENT

Groeien, een kwestie van willen, durven, kunnen en mogen

Een organisatie groeit als de mensen die deel uitmaken van die organisatie groeien. In een reeks van 3 interviews gaan we in gesprek met TriHD over duurzame groei, waarom het zo belangrijk is om daarop in te zetten en hoe je dat best kan doen. Fien Vanbiervliet, Care Lead en Hanne Hellemans, Business Unit Leader bijten de spits af, samen met Sofie Jacobs, professor Human Resources Management aan Antwerp Management School. Zij gaat in haar onderzoek op zoek naar de verschillende dimensies van een duurzaam loopbaanbeleid, een beleid dat bijdraagt tot organisatieresultaten én dat duurzame inzetbaarheid van medewerkers faciliteert.

Groeien, het is een kwestie van willen, durven, kunnen en mogen.

Een duurzaam en levensbreed perspectief op groei

Het enige wat niet te kopiëren valt, is de unieke mix van mensen die in jouw organisatie werken. Daarom is het essentieel om in te zetten op hun groei. En dat doe je best op een duurzame manier, zodat ieder individu een loopbaan lang inzetbaar blijft.

Groei en ontwikkeling zijn inherent verbonden aan een duurzaam loopbaanbeleid.

Het is belangrijk om groei te bekijken doorheen gans de levensloopbaan. Die start bij de studiekeuze en loopt verder, ook na het pensioen. Doorheen hun levensloopbaan worden mensen geconfronteerd met veranderingen, soms als gevolg van de levensfase waar ze in zitten, soms geïnitieerd door de organisatie, vaak door maatschappelijke ontwikkelingen en meestal door een mix daarvan.

Op zoek naar de optimale (dis)balans

Het uitbouwen van een duurzame levensloopbaan vergt onder andere het balanceren van 3 componenten:

● happiness (engagement, werkgeluk en loopbaantevredenheid),
● health (mentale en fysieke gezondheid en welbevinden)
● productivity (inzetbaarheid, je job goed kunnen uitvoeren).

Het gewicht dat medewerkers aan elk van die 3 componenten geven, varieert doorheen hun levensloopbaan.

Eerder dan te streven naar een perfecte balans, komt het er dus op aan om je persoonlijke optimale disbalans te vinden.

Op zoek naar het plezier van leren

Om te kunnen blijven groeien in de loopbaan winnen metavaardigheden aan belang, naast jobspecifieke vaardigheden. Metavaardigheden zoals leervermogen en weerbaar zijn voor verandering zijn cruciaal voor groei en duurzame inzetbaarheid.

Deze metavaardigheden leer je niet in een tweedaagse opleiding, maar verwerf je doorheen je loopbaan via verschillende leerervaringen.

Leerervaringen hebben namelijk een versterkend effect op inzetbaarheid en weerbaarheid. Het is zoals springen op een trampoline. Telkens je iets leert, veer je terug en spring je hoger. Eens mensen het plezier van leren ontdekt hebben, is er geen stoppen meer aan. En dat kunnen we best zo vroeg omgelijk in de levensloopbaan meegeven.

Groeien, een kwestie van willen, durven, kunnen en mogen

Sommige mensen zijn intrinsiek gemotiveerd om constant te leren en te groeien, anderen hebben een externe factor nodig zoals de organisatie die dit van hen verwacht of de context die het vereist. Groeien is een kwestie van willen, durven, kunnen en mogen:

● Willen (ziet men de meerwaarde en zinvolheid ervan in?);
● Durven (heeft men een fixed of een growth mindset?);
● Kunnen (beschikt men over de nodige vaardigheden?);
● Mogen (ervaart men de nodige autonomie?);

+++

Vier sleutels tot duurzame groei

Sleutel 1: Stimuleer informeel leren en deel wat je leert

We mogen niet vergeten dat heel wat mensen negatieve leerervaringen hebben. Door in te zetten op vormen van informeel leren kan je voor een kentering zorgen. Denk aan het organiseren van informele book clubs en knowledge circles, het opzetten van mentoringprogramma’s, het stimuleren van continue kennisdeling via digitale workspaces, het organiseren van inspiratiesessies naast operationele teammeetings, de vraag regelmatig stellen of er iemand recent iets interessant gelezen heeft, enzovoort.

Sleutel 2: Positioneer jezelf als een ‘destination finder’ en ga het gesprek aan

Het is belangrijk om medewerkers te helpen om concreet te maken waar ze naartoe willen met hun loopbaan. Zodra dat doel scherp(er) is, kunnen ze beter leren. Over die leerdoelen in gesprek gaan is een must. Zo begrijpen medewerkers beter waarom ze een bepaalde taak vandaag doen en krijgen ze inzicht in hun groeipad en de stappen die ze daarvoor kunnen zetten.

Sleutel 3: Het belang van vertragen en recupereren

Leren doe je voornamelijk in je stretchzone, maar je moet mensen wel de nodige tijd geven om het geleerde te verwerken en om te herstellen. Als organisatie heb je hierin een verantwoordelijkheid. Geef mensen de ruimte om te vertragen, te reflecteren over wat ze geleerd hebben én over zichzelf, al dan niet begeleid door een coach.

Sleutel 4: Maak van individuele groei gedeelde kennis

Het is niet omdat medewerkers groeien dat de organisatie automatisch mee groeit. Transfer van wat geleerd wordt, is noodzakelijk. Hoe ga je het geïnternaliseerde externaliseren en ervoor zorgen dat kennis van ieder individu ook gedeelde kennis wordt? Hier als organisatie bewust mee omgaan, is noodzakelijk om de groei van medewerkers te kapitaliseren. Zorg ervoor dat mensen het ook aanvoelen als een vorm van erkenning als hen gevraagd wordt hun kennis te delen.

+++

Bij TriHD zetten ze de groei van mensen op de eerste plaats. Radicaal. In een reeks van interviews en podcasts maken we inzichtelijk waarom groei cruciaal is voor jouw organisatie en hoe zelfreflectie en een netwerkorganisatie daartoe kunnen bijdragen.

>> In een volgende bijdrage gaan we in gesprek over: hoe draagt een netwerkorganisatie bij tot groei? Bekijk ook zeker de podcast reeks!

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Jouw verhaal lanceren bij #ZigZagHR?

Bespreek met ons de opties om jouw branded content op onze site te zetten.

Ook interessant

LEES MEER