Freelancers zijn dure vogels! Is dat wel zo?

Het inschakelen van freelancers is één van de strategieën die organisaties kunnen inzetten om de flexibiliteit van hun workforce te managen en wendbaar te zijn. Werken met freelancers is al lang geen uitzondering meer, ook niet in HR. Freelancers zijn daarmee onmiskenbaar een talentenpool die niet enkel belangrijk is om schommelingen in werkvolume op te vangen, maar die ook aangetrokken wordt voor hun specifieke expertise, zowel in de periferie als in de kern van organisaties. Freelancing is on the rise.

In deze podcastreeks ism HR Talents zoomen we in op vijf cases die de toegevoegde waarde van samenwerken met freelancers concreet maken. Wat zijn de voor- en nadelen vanuit het perspectief van het bedrijf én vanuit het perspectief van de freelancer?

In deze derde aflevering gaan we in gesprek met Samira Bersoul, matchmaker bij HR Talents en met Guido Gonnissen die als HR freelancer regelmatig samenwerkt met HR talents.

Freelancers zijn dure vogels wordt wel eens gezegd. Maar is dat wel zo? Ken jij de total cost van jouw werknemersbestand eigenlijk? En hoe verhoudt die kost zich ten aanzien van werken met Freelancers?

Veel kijk- en luisterplezier!

Bekijk of beluister onze podcasts op

Ook interessant

BEKIJK OF BELUISTER MEER