Drie taken om je professionele dromen waar te maken

Ik wil mij in deze editie niet wagen aan voorspellingen over de toekomst van de loopbaan, noch aan hoe de recente feiten de loopbanen van nu beïnvloeden. Ik zal ook niet uitleggen hoe organisaties zich kunnen aanpassen of voorbereiden.

Als ik aan loopbanen denk, dan moet ik spontaan denken aan de mensen in mijn directe omgeving en netwerk die niet goed weten wie ze zijn in de werkcontext, laat staan waar ze naartoe willen met hun loopbaan. Ze hebben veel moeite met het helder en specifiek onder woorden brengen van waar ze wel of niet voor staan, en wie ze willen worden als professional. Ze lijken hier ook onder te lijden. Lusteloosheid, frustratie, ontgoocheling,…

Met dit schrijven wil ik hen op weg helpen. Laat het ook werkgevers en HR professionals inspireren.

Meer en meer onderzoek lijkt te ondersteunen dat een duidelijk en positief beeld hebben van wie je bent in de werkcontext, evenals van wie je graag in de toekomst wil worden, geassocieerd is met een succesvollere loopbaan en een hoger welzijn.

Karoline Strauss en haar collega’s (2012) introduceerden de term future work selves. Hiermee verwijzen ze naar de voorstelling die mensen hebben van zichzelf in de toekomst die hun wensen en aspiraties in relatie tot het werk weergeeft. Mensen verschillen in hoe makkelijk ze een duidelijk en uitvoerig beeld van hun gewenste professionele toekomst kunnen schetsen.

Wie dit goed doet, zou onder meer proactiever vormgeven aan hun loopbaan door, bijvoorbeeld, op eigen initiatief carrièremogelijkheden te onderzoeken, zich bij te scholen of actief te netwerken. Er zijn ook indicaties dat ze meer geëngageerd zijn door het werk, creatiever zijn, beter presteren in hun job, zich beter kunnen aanpassen aan veranderingen op het werk, en een hoger welzijn kennen op het werk.

Hiermee heb ik nog niet alle relevante studies overlopen, maar je snapt intussen wel het punt dat ik wil maken. Het is belangrijk dat we klaar en gedetailleerd kunnen uitleggen hoe onze ideale werkdag er over pakweg 5 of 10 jaar uitziet.

Drie taken (want tips klinken snel hol) voor wie het hiermee lastig heeft.

Taak 1
Reserveer er effectief tijd voor

Je future work self zal niet uit de lucht komen vallen, al lijkt het voor buitenstaanders soms zo. Neem periodiek de tijd om jezelf véél vragen te stellen over je toekomst.

 • Welke taken, activiteiten of projecten zouden je job leuker maken?
 • Welke van je sterktes wil je verder ontplooien?
 • Hoe ziet je ideale werkomgeving eruit?
 • Met wat voor mensen werk je samen?
 • Op welke manier werk je liefst met hen samen?
 • Hoe wil je dat anderen hun samenwerking met jou beschrijven?
 • Welke gevoelens wil je ervaren tijdens een typische werkdag?

Krijg je amper een woord op papier, probeer die toekomst dan eens te visualiseren aan de hand van een collage van beelden waarin jij een toekomst wel ziet zitten. Wees niet te streng voor jezelf.

Het proces, namelijk gewoon tijd investeren in nadenken over hoe een fijne toekomst er zou kunnen uitzien, is misschien net zo belangrijk of zelfs belangrijker dan de precieze uitkomst.

Taak 2
Kraak jouw code voor succes

Hiervoor zal je succesverhalen analyseren. Met succesverhaal verwijs ik naar een concreet moment in je loopbaan waarbij jij je opperbest voelde, je sterk gemotiveerd en gefocust was, en je tevreden was nog voor de resultaten van jouw werk zichtbaar waren. Ik laat mij hier inspireren door het feedforward interview, ontwikkeld door onderzoeker Avraham Kluger.

Wanneer je je een succesverhaal duidelijk voor de geest kan halen, neem dan de tijd om grondig na te denken over alle factoren die dat mee tot een succesverhaal hebben gemaakt. Wat waren de aspecten, die eigen zijn aan jezelf, die dit verhaal hebben mogelijk gemaakt? Denk aan dingen die je hebt gedaan, jouw vaardigheden, kennis, interesses of jouw sterktes.

 • Zijn er anderen die dit verhaal mee hebben mogelijk gemaakt?
 • Hoe hebben zij aan jouw verhaal bijgedragen?
 • Welke andere omstandigheden hebben jouw verhaal mogelijk gemaakt?

Jouw antwoorden op deze en meer vragen zouden we kunnen beschouwen als jouw unieke code om succes te realiseren en je goed te voelen in je werk. Als je je hierin kan vinden, onderzoek dan hoe je jouw professionele toekomst beter kunt laten aansluiten op jouw succesformule.

Taak 3
Maak ook expliciet wat je niet wil

Soms weten we beter wat we willen door eerst in kaart te brengen wat we zeker niet willen.

 • Welke situatie wil je te allen tijde vermijden tijdens je loopbaan?
 • Denk aan het type vragen onder de eerste taak, maar draai ze om.
 • Welk type werk wil je zeker niet doen?
 • Welke competenties kunnen je worst wezen?
 • Welke type werkomgeving stemt je somber?
 • Met wat voor mensen wil je liever niet elke dag te maken hebben?
 • Wat is voor jou de ergste omschrijving van jou als collega?
 • Een variant op deze oefening is stilstaan bij wat er zou kunnen gebeuren indien je nu helemaal niets verandert aan jouw loopbaan en hoe je deze aanpakt. Is dat duurzaam?
XX FOTO 30 31 EVIDENCE Cedric Velghe 04 NIEUW

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER