Drie hardnekkige misvattingen over een MBA-studie

Een Master of Business Administration (MBA) opleiding is erg duur, vormt een aanslag op je sociale leven, maakt dat je twee jaar lang weinig thuis bent en is enkel geschikt voor mensen met managementambities. Dit is een reeks vooroordelen die aan de term MBA kleven. Wie verder kijkt, ziet vooral veel kansen voor ambitieuze business professionals.

Een MBA-opleiding past uitstekend in de huidige tijdsgeest. Juist nu economie en maatschappij gekenmerkt worden door disruptie en verandering, hebben organisaties en hun medewerkers behoefte aan houvast. Bijvoorbeeld in de vorm van een sterker analytisch vermogen en aangepaste ‘soft skills’ om medewerkers mee te nemen in dit tijdperk van veranderingen.

Volgens de uitkomsten van onderzoek van NCOI Learning – uitgevoerd bij 1.000 professionals met een bachelor of master op zak en met minstens vijf jaar werkervaring – bestaan er een aantal percepties bij de beroepsbevolking die een drempel opwerpen voor MBA. Laten we er drie nader bekijken en de misvattingen die er leven wegnemen.

Een MBA-opleiding betekent een aanslag op je sociale leven en verstoort de balans tussen werk en privé.

De helft van het aantal respondenten denkt dat het volgen van een MBA moeilijk te combineren valt met een job of privéleven. Dat klopt wellicht als je ziet hoe in het verleden het curriculum georganiseerd werd. Een moderne opleider luistert echter naar studenten en richt een MBA-traject flexibel en modulair in, zodat zij tempo en inhoud in hoge mate zelf kunnen bepalen. Daarnaast wijst het onderzoek uit dat de student gebaat is bij steun van zijn of haar werkgever. Bijvoorbeeld: flexibel en ruimdenkend omgaan met verzoeken om extra studiedagen. Zo wordt het voor de student een stuk eenvoudiger om de MBA te volgen, zonder dat werk of privé hieronder lijden.

Met een MBA-opleiding word je alleen opgeleid tot een (betere) manager.

Er heerst de perceptie dat een MBA alleen is weggelegd voor mensen met managementambities en zo resulteert in verticale groei. Een MBA-programma bereidt inderdaad mensen voor op het nemen van managementposities als ze dat nastreven, maar het biedt ook aanzienlijke voordelen voor diegene die horizontale groei ambiëren. Het komt erop neer dat je in een MBA kritisch denkende professionals tracht te bereiken die zich verder willen ontwikkelen en hen de nodige bouwstenen aanreikt. Er wordt de vertaalslag gemaakt van een wetenschappelijke basis naar concrete oplossingen voor de uitdagingen waar de organisatie mee geconfronteerd wordt. Niet iedereen wordt gelukkig van een managementpositie, maar weet dan dat je met een MBA veel breder wordt opgeleid dan alleen tot leidinggevende.

Een MBA-opleiding is ontzettend duur.

Een MBA heeft de perceptie van veel geld te kosten. Dat hoeft niet per se. Uiteraard moet wel de kwaliteit geborgd blijven, dus een zekere investering is noodzakelijk. In een competitieve arbeidsmarkt waar hoogopgeleide professionals steeds schaarser worden, is het aantrekken en behouden van getalenteerde medewerkers een cruciale uitdaging. Een MBA-opleiding kan dan ook als krachtige troef beschouwd worden in de huidige ‘war for talent’. Daarnaast is het ook interessant om de business case te maken als individu: wat levert een MBA-opleiding jou op? Meer uitdagingen in het werk, groter werkplezier, promotiekansen en vaak een hoger salaris.

NCOI Learning heeft in het recente verleden goed geluisterd naar de wens van studenten en hun werkgevers en heeft een MBA-programma ontwikkeld dat zeer flexibel is. Dat betekent onder meer dat je als student modules op je eigen tempo kunt volgen. Je bepaalt zelf het instroommoment, of je klassikaal of via de digital classroom deelneemt en het studietempo. Wil je meer weten over de inhoud van de MBA-opleiding van NCOI Learning, klik dan hier of schrijf je in voor een van de infosessies. Wil je weten wat andere professionals beweegt om deze te volgen, download dan het onderzoeksrapport ‘Flexibele en modulaire MBA voorziet in behoefte’.

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER