PARTNERCONTENT

De drie pijlers van duurzaam werkgeverschap

Duurzaamheid zal ook in 2023 het sleutelwoord zijn. We denken na over de wereld van morgen als het gaat over het klimaat, milieu en energie. Maar vandaag is het voor werkgevers noodzakelijk om in te zetten op duurzame loopbanen, verloning en mobiliteit.

Laten we alvast inzoomen op de drie pijlers van duurzaam werkgeverschap.

Duurzaam loopbaanbeleid

Retentie blijft met stip de grootste HR uitdaging van Belgische kmo’s. Want nog meer dan met het aantrekken van het juiste personeel (54,2%), worstelen Belgische ondernemingen met het behouden ervan (60,5%). Dat blijkt uit de Kmo Werkbarometer van Acerta, ETION en VKW Limburg.

Aan welke knoppen moeten werkgevers draaien om talent te vinden en te binden?

Chris Wuytens, managing director van Acerta Consult, legt uit: “Loopbanen zijn niet meer zo lineair en voorspelbaar als ze ooit geweest zijn. Dit maakt het moeilijk om te plannen op lange termijn. Anderzijds biedt het mogelijkheden om te groeien of zelfs van koers te veranderen. Flexibel kunnen omgaan met veranderingen – met aandacht voor talent, welzijn en zinvol werk – is waar het in de huidige arbeidsmarkt om draait.”

Toekomstperspectief en perceptie

Met een duurzaam loopbaanbeleid houd je je medewerkers zo lang mogelijk en op elk niveau, met plezier aan de slag. Chris Wuytens licht toe dat de perceptie van de werknemer hierbij een belangrijke rol speelt:

“Werknemers die het gevoel hebben een duurzame job uit te oefenen, bijvoorbeeld omdat ze verschillende loopbaanpaden en opleidingen aangeboden krijgen, kijken minder snel over het muurtje. Zij zijn meer honkvast en profileren zich als ambassadeurs van je organisatie.”

Duurzame verloningsstrategie

In een recente panelbevraging van Acerta zeggen 8 op de 10 kmo’s dat ze bereid zijn sollicitanten een hoger loon te bieden dan wat marktconform is. Werkgevers gooien alles in de strijd om kandidaten voor hun kant te winnen. “Maar net als in een echte oorlog, kent de war for talent alleen maar verliezers”, aldus Chris Wuytens.

“Werknemers motiveren met brutoloonsverhogingen is simpelweg niet duurzaam.”

Billijk, transparant en op maat verlonen

Een loon is méér dan een salaris. Onrechtstreeks zegt het iets over de waardering van de werkgever voor een werknemer. De werknemer verwacht een loon dat eerlijk is en in verhouding staat tot zijn of haar prestaties. Maar ook: duidelijkheid over de criteria waarop de verloning gebaseerd is.

Opmerkelijk is dat 45% van de werkende Belgen aangeeft niet op de hoogte te zijn van deze parameters. Dat blijkt uit een bevraging van Acerta bij meer dan 2000 werknemers. “Dat is een gemiste kans”, zegt Chris Wuytens,

“Want werknemers zullen eventuele verschillen tussen collega’s makkelijker aanvaarden als ze weten waarom en hoe die verschillen er komen. Bovendien kan ook het toevoegen van keuzemogelijkheden aan de hand van een cafetariaplan ertoe leiden dat een individu zijn of haar loon als evenwichtig ervaart.”

Mobiliteit in beweging

Hoewel de theorie in het verleden niet altijd wist te vatten wat werkt, lijkt de shift naar duurzame mobiliteit nu echt ingezet. Met het oog op de Europese klimaatdoelstellingen van 2030 en de versnelde fiscale vergroening van de bedrijfswagen (2026), beschikken werkgevers nu meer dan ooit over een divers palet aan vervoersopties.

“Zo bieden onder andere het hybride werken en de bedrijfsfiets concrete handvatten om duurzame mobiliteit te bereiken”, legt Chris Wuytens uit. “Ook het mobiliteitsbudget en de mogelijkheid om werknemers een groene bedrijfswagen, duurzame vervoermiddelen en zelfs een vergoeding voor huisvestingskosten aan te bieden, helpt het thema mobiliteit verder op weg.”

Duurzaamheid duurt het langst

Het is een misverstand te denken dat duurzamer ook betekent: duurder. Toegegeven, het vraagt misschien wel wat extra inspiratie. Gelukkig kan je terugvallen op de wetenschappelijke onderzoeken, onderbouwde expertise en toepasbare adviezen van Acerta Consult.

>> Wil je meer weten over duurzaam werkgeverschap? Download de Inspiratienota

acerta logo

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Jouw verhaal lanceren bij #ZigZagHR?

Bespreek met ons de opties om jouw branded content op onze site te zetten.

Ook interessant

LEES MEER