Coalitie mobiliteits- en HR-experten pleiten voor mobiliteitsbudget voor alle werknemers

Het aantal werknemers dat in ons land gebruik maakt van het wettelijk mobiliteitsbudget als alternatief voor de bedrijfswagen is het voorbije jaar 2023 spectaculair toegenomen tot 9.153. Ter vergelijking: in 2022 ging het om 3.945 gebruikers. Het aantal bedrijven dat het wettelijk mobiliteitsbudget aanbiedt aan z’n werknemers steeg van 443 in 2022 naar 852 in 2023.

Dat blijkt uit cijfers van alle Belgische mobiliteitsplatformen samen, verzameld door een coalitie van maar liefst 15 actoren op het vlak van mobiliteit en HR. Samen pleiten zij voor een uitbreiding van het wettelijk mobiliteitsbudget naar alle bedienden en arbeiders, ook zij die nu geen recht hebben op een bedrijfswagen.

Keuze voor duurzame alternatieven

Sinds maart 2019 kan een werkgever beslissen om het mobiliteitsbudget aan te bieden aan werknemers die recht hebben op een bedrijfswagen. In de plaats van een wagen krijgen die werknemers dan een budget waarmee ze vrij kunnen kiezen tussen een milieuvriendelijkere bedrijfswagen en/of duurzame vervoersmiddelen, maar ook de terugbetaling van huisvestingskosten. Vooral dat laatste blijkt erg populair. Het eventueel resterende budget wordt cash uitbetaald.

Verdubbeling van het aanbod, verdriedubbeling van het gebruik

Het wettelijk mobiliteitsbudget bestaat binnenkort dus al vijf jaar. Door complexe regelgeving bij de invoering en de Covidcrisis die werknemers massaal thuis hield, bleef het grote succes echter lang uit. De kentering lijkt nu ingezet. Ten opzichte van 2022 verdubbelde het aantal bedrijven dat het mobiliteitsbudget aanbiedt in 2023, van 443 naar 852. Het aantal gebruikers verdriedubbelde bijna van 3.945 naar 9.153. Dat blijkt uit cijfers afkomstig van alle Belgische mobiliteitsplatformen samen: Olympus Mobility, Modalizy, Optimile, Mbrella en Skipr.

Eefje Dulsster, Manager Bonus en Flexibele Verloning bij HR-bedrijf Attentia:

“We zien werkgevers inspelen op een groeiende vraag naar flexibiliteit bij hun medewerkers en kandidaat-medewerkers. Op het vlak van verloning, thuiswerk versus werken op kantoor, maar ook op het vlak van mobiliteit willen medewerkers veel meer zelf kiezen hoe ze zich verplaatsen. Een wagen is vooral voor jongere stedelingen niet meer de eerste keuze.”

Mobiliteitsbudget als sleutel tot verduurzaming

Sinds begin 2024 is een nieuw koninklijk besluit van kracht dat de introductie van het mobiliteitsbudget verder moet vergemakkelijken. Verwacht wordt dat dit voor een nog sterkere groei in aanbod en gebruik zal zorgen. Toch blijven er drempels, zeggen experten in duurzame mobiliteit.

Thierry Devresse, Managing Director MMBB:

“Vandaag kan enkel wie al recht heeft op een bedrijfswagen, kiezen voor het mobiliteitsbudget. Veel bedrijven beschouwen dit als oneerlijk ten opzichte van werknemers die dat recht niet hebben; voor hen is de keuze vaak beperkt tot abonnementen voor het openbaar vervoer of een fietsvergoeding. Heel wat bedrijven wachten dus op een uitbreiding van het mobiliteitsbudget naar alle bedienden en arbeiders. Hetgeen bovendien zal leiden tot een administratieve vereenvoudiging, omdat het alle bestaande en verwarrende wettelijke kaders rond woon-werkverkeer kan vervangen. Denk maar aan allerlei vergoedingen, de terugbetaling van openbaar vervoer, sociale abonnementen en dergelijke, die momenteel verspreid zijn over de paritaire comités.”

Naast vereenvoudiging en keuzevrijheid, speelt ook duurzaamheid een grote rol, zegt Peter Van der Perre, Managing Director van ITS.be:

“Om een echte shift naar duurzame mobiliteit te maken, is het noodzakelijk dat de alternatieven voor een wagen op fossiele brandstof zo toegankelijk en aantrekkelijk mogelijk gemaakt worden. Dat is precies wat het mobiliteitsbudget doet. Met de uitbreiding van het wettelijk mobiliteitsbudget heeft de overheid dan ook de sleutel in handen tot gedragsverandering en verduurzaming.”

15 partners pleiten voor uitbreiding mobiliteitsbudget

Een diverse coalitie van 15 partners vraagt de overheid dan ook om het mobiliteitsbudget voor alle werknemers toegankelijk te maken. Het gaat onder meer om bovengenoemde MMBB, ITS.be, Attentia en mobiliteitsplatformen Olympus Mobility, Modalizy, Optimile, Mbrella en Skipr. Maar ook de autosector pleit voor een veralgemening van het mobliteitsbudget.

Frank Van Gool, Gedelegeerd Bestuurder bij koepelorganisatie Mobia:

“Een keuze voor het mobiliteitsbudget is geen keuze tegen de wagen. Het is een keuze voor meer flexibiliteit, waarbij de gebruiker het meest optimale vervoersmiddel kiest voor een specifieke verplaatsing. Soms is dat een elektrische wagen, andere keren een deelwagen of het openbaar vervoer of de fiets. Leasebedrijven investeren nu ook al volop in zogenaamde Mobility As A Service (MAAS)-oplossingen.”

En ook wereldspeler Shell schaart zich achter de oproep, zegt Product & Innovation Manager Nikki Elewaut:

“Bij Shell Fleet Solutions zetten we al heel hard in op de elektrificatie van de bedrijfsmobiliteit van onze klanten, maar er is meer nodig om de klimaatdoelstellingen te halen. Alternatieve mobiliteit moet meer aandacht krijgen, maar het moet ook eenvoudig te managen zijn. Sinds vorig jaar bieden wij dan ook een platform aan voor het beheer van onder meer het wettelijk mobiliteitsbudget.”

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER