Arbeidsmarkttrend: professionals op zoek naar totaalplaatje

Nu we bijna halverwege het jaar zijn en de tussentijdse evaluatiegesprekken voor de deur staan, staan veel professionals even stil bij hun job, hun werkgever en hun loon. Om te achterhalen wat het heersende sentiment is onder professionals, voerde internationaal rekruteringskantoor Robert Walters recentelijk een enquête uit. Hoe tevreden zijn werknemers in hun job? Zijn de verwachtingen omtrent salarisverhogingen reeds ingelost dit jaar? Hoeveel professionals zijn van plan om in de tweede jaarhelft een nieuwe job te zoeken? We bespreken hieronder enkele resultaten van het onderzoek.

Loonsverhogingen: realiteit versus verwachtingen

In december 2023 onderzocht Robert Walters reeds de verwachtingen van professionals wat betreft salarisverhogingen in 2024. Toen bleek dat 38% van de respondenten zich hier optimistisch over voelde. Dezelfde vraag in juni 2024 toont aan dat slechts 6% deze verwachtingen heeft zien ingaan in de eerste jaarhelft. Nog eens 14% ontving wel een loonsverhoging, maar minder dan verwacht. Een overgrote meerderheid van 80% heeft in 2024 nog geen salarisverhoging ontvangen.

Omvang van loonsverhogingen

De verwachte salarisverhogingen lopen ook uiteen. In december 2023 hoopte 46% van de respondenten op een bescheiden verhoging van 1-5%, terwijl 34% een verhoging van 6-10% verwachtte. De enquête van juni 2024 laat echter zien dat 65% van de respondenten die een loonsverhoging kregen, binnen de 1-5% marge viel. Dit suggereert dat zelfs als loonsverhogingen plaatsvinden, ze vaak niet de gewenste of verwachte toename opleveren.

Loonsverhoging vragen: het dilemma

Nu we vooruitkijken naar de halfjaarlijkse evaluatiegesprekken in juli, is het interessant om te weten hoe professionals staan tegenover het vragen om loonsverhoging. Een aanzienlijk deel (38%) is van plan om sowieso een loonsverhoging aan te vragen. 22% van de professionals kiest echter een voorzichtigere aanpak en laat hun beslissing om een loonsverhoging aan te vragen afhangen van hoe hun evaluatie verloopt. Aan de andere kant antwoordde 41% dat ze niet van plan zijn om een loonsverhoging te vragen.

Özlem Simsek, managing director bij Robert Walters: “Dit kan wijzen op een gebrek aan zelfvertrouwen, maar mogelijk spelen hier ook economische factoren mee. Uit onze enquête van december 2023 werd duidelijk dat het economische klimaat de salarisvooruitzichten temperde voor 37% van de professionals. De eerste jaarhelft is op economisch vlak woelig verlopen, het is dus niet ondenkbaar dat professionals hierdoor een afwachtende houding zullen aannemen wat betreft salarisonderhandelingen.”

Plannen voor de tweede jaarhelft

Robert Walters onderzocht ook de plannen van professionals om van job te veranderen in de komende maanden, en in hoeverre ontevredenheid over salaris een drijvende factor is. Maar liefst 61% van de ondervraagde professionals is van plan om nog voor het einde van 2024 op zoek te gaan naar een nieuwe job. Opvallend: slechts een bescheiden percentage (13%) noemt ontevredenheid over hun salaris als de belangrijkste reden voor hun jobwissel.

Özlem Simsek: “Dit resultaat bevestigt het sentiment dat we de laatste jaren voelen op de arbeidsmarkt. Salaris blijft natuurlijk een essentiële factor, maar de dag van vandaag zijn professionals op zoek naar het totaalplaatje: een competitief salaris en mogelijkheden om van thuis uit te werken, in combinatie met aansluiting bij de waarden van het bedrijf, de inhoud van de job, groeivooruitzichten, nabijheid en effectief management.”

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER