Alles wat je als HR professional moet weten over Re-integratie 2.0

Afwezigheid door langdurige ziekte heeft een hoog prijskaartje voor de werkgever, voor de sociale zekerheid, voor de maatschappij, maar zeker ook voor de arbeidsongeschikte werknemer zelf: het leidt tot inkomstenverlies, verlies van sociale contacten, en vaak tot nog meer gezondheidsproblemen. Hoe langer iemand arbeidsongeschikt is, des te moeilijker een succesvolle terugkeer wordt. Het is daarom van groot belang om werknemers al in een vroeg stadium de kans te geven weer aan de slag te gaan. Dat kan via een informeel traject van progressieve werkhervatting en/of aangepast werk of volgens de officiële procedure die op 1 oktober 2022 van kracht werd.

  • Wat houdt dat re-integratietraject 2.0 in?
  • Op wie is het van toepassing?
  • Wanneer en door wie wordt het opgestart?
  • Wanneer eindigt het re-integratietraject en wat als de werknemer niet meewerkt?
  • Kan je een arbeidsovereenkomst beëindigen wegens medische overmacht in het kader van een reïntegratietraject en wat is dan de procedure die je moet volgen?

Voor een antwoord op al deze vragen hebben we Sieglien Huyghe uitgenodigd, advocaat bij Claeys & Engels.

Veel kijk- en luisterplezier!

Bekijk of beluister onze podcasts op

Ook interessant

BEKIJK OF BELUISTER MEER