4 alternatieven voor de cashbonus

Het is voor de meeste ondernemingen niet evident om gemotiveerde medewerkers aan te trekken en te behouden. Een aantrekkelijk loonbeleid en bonuspakket is niet voldoende, maar het zal er zeker en vast toe bijdragen. Heel wat werkgevers beslissen daarom om een cash bonus uit te betalen aan hun werknemers. Maar daar moeten nog heel wat belastingen en sociale zekerheidsbijdragen op betaald worden. Omdat de loonkosten al zo hoog zijn in ons land, denk je daarom beter na over een alternatief bonusbeleid met een betere kost-netto-ratio.

Om jou op weg te helpen, hebben we Jan Lein en Mieke Deconinck van Claeys & Engels uitgenodigd. Zij brengen een overzicht van de alternatieven voor de cashbonus, die misschien wel heel populair is maar allesbehalve het meest interessante.

Veel kijk- en luisterplezier!

Bekijk of beluister onze podcasts op

Ook interessant

BEKIJK OF BELUISTER MEER