38 % meer Oekraïners aan de slag op Belgische arbeidsmarkt

In vergelijking met vorig jaar zijn er momenteel 38 % meer Oekraïners aan de slag in ons land. Dat is het gevolg van het bijzondere statuut van subsidiaire bescherming van Oekraïners, wat hen vrije toegang biedt tot onze arbeidsmarkt. Het aandeel Oekraïners in de Belgische bedrijven blijft weliswaar erg beperkt: 0,14 % van de werknemers in België heeft momenteel de Oekraïense nationaliteit. De meeste Oekraïners zijn aan de slag in de dienstensector en de maakindustrie. Dat blijkt uit een analyse van hr-dienstenbedrijf Acerta op basis van de gegevens van 345.000 werknemers in ons land.

Eind mei hadden 45.300 Oekraïense vluchtelingen in ons land het tijdelijke vluchtelingenstatuut gekregen. Dat beschermingsstatuut, dat door de EU werd geactiveerd, geeft Oekraïners tijdelijk verblijfsrecht en toegang tot werk en sociale stelsels. Dat weerspiegelt zich ook op onze arbeidsmarkt. In vergelijking met 2021 zijn er intussen 38 % meer Oekraïners aan de slag in ons land. Hun aandeel steeg het voorbije jaar van 0,10 % van de totale werkende bevolking naar 0,14 %.

Christophe Hameeuw, expert in internationale tewerkstelling bij Acerta: “Oekraïense vluchtelingen krijgen in ons land het statuut van subsidiaire bescherming. Het aantal Oekraïners dat in de Belgische ondernemingen aan de slag is, is daardoor de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook al blijft hun aandeel nog erg beperkt, de cijfers illustreren wel de positieve impact wanneer vluchtelingen bescherming krijgen en zo toegang verwerven tot de arbeidsmarkt. Voordien konden Oekraïense werknemers hier enkel aan de slag met arbeidskaart, bv. als hooggeschoolde werknemer of in een knelpuntberoep.”

Ook het totaal aandeel buitenlandse werknemers op onze Belgische arbeidsmarkt is de afgelopen vijf jaar toegenomen. 15,7 % van de werknemers op onze arbeidsmarkt is momenteel uit het buitenland afkomstig.

Oekraïners vooral aan de slag in diensten en maakindustrie

De meeste Oekraïners zijn op dit moment aan de slag in de dienstensector (30,7 %), de maakindustrie (22,2 %) en handel (17,4 %). Binnen de dienstensector onderscheiden we onder andere bedrijven die diensten verlenen aan andere bedrijven en IT-bedrijven. In de maakindustrie gaat het bijvoorbeeld om metaalindustrie, voedingsindustrie en maatwerkbedrijven.

Tot slot blijkt dat het aandeel Oekraïense vrouwen op onze arbeidsmarkt (+44,2 %) sterker is toegenomen dan het aandeel mannen (+25,8 %). Niet geheel onlogisch, omdat ook in de vluchtelingenstromen naar ons land meer Oekraïense vrouwen dan mannen aanwezig zijn.

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER