Zo krijg je buy in bij topmanagement voor innovatie

Innovatie is vandaag cruciaal voor organisaties om relevant te blijven binnen hun sector of zelfs om te overleven. Zo registreerde de ondernemingsrechtbanken in februari 2024 zo’n 994 faillissementen. Dat is een stijging van 5,5% ten opzichte van de maand daarvoor. Dat blijkt uit cijfergegevens van Statista. Maar het succes van jouw innovatieve ideeën hangt ook af van de betrokkenheid en steun van het topmanagement binnen jouw bedrijf. Prof. Dr. Robin De Cock van Antwerp Management School deelt een handig, op onderzoek gebaseerd, vijfstappenplan om dit voor elkaar te krijgen.

Innovatiemanagement is een must voor bedrijven en medewerkers die willen floreren in een steeds veranderende wereld. Innovatiemanagement betekent dat je actief activiteiten organiseert, monitort en uitvoert om nieuwe waarde te creëren voor zowel klanten als de organisatie. Het gaat niet alleen om het bedenken van ideeën, maar vooral om het omzetten ervan in echte, bruikbare innovaties.

Om dit te bereiken, is het belangrijk om het management van je organisatie aan boord te krijgen. En daar komt iets meer bij kijken dan alleen een paar cijfers op een presentatie gooien. Prof. Dr. Robin De Cock van Antwerp Management School deed al uitgebreid onderzoek hiernaar en deelt in zijn nieuwe paper vijf praktische adviezen om een sterke band te creëren met het C-level en zo succesvolle innovatie te realiseren.

Stel je speelveld veilig

Bestaande processen, hiërarchieën of faalangst kunnen soms innovatie tegenhouden. Managementleden hebben de autoriteit om deze obstakels weg te nemen en kunnen een omgeving creëren waarin experimenteren, creativiteit en leren van fouten worden aangemoedigd. Het is belangrijk om hun steun te krijgen en je aan te passen aan de strategische doelen van het bedrijf.

Daarnaast is het essentieel om de redenen achter innovatie helder te communiceren, een sterke band op te bouwen met de CFO en geleidelijk meer vrijheid te vragen na het behalen van kleine successen. Educatie over trends in de industrie en ondernemerschapsconcepten kan het management ook stimuleren om innovatie te omarmen en te ondersteunen.

Doe je huiswerk

Als innovatieleider is het belangrijk om je huiswerk te doen wanneer je een band wilt opbouwen met het C-level. Dit betekent dat je de innerlijke werking van het managementteam moet onderzoeken. Begrijp de rollen, doelen en uitdagingen van de C-level executives, zoals CEO’s, CFO’s en CMO’s, zodat je je communicatie en inspanningen kunt afstemmen op hun prioriteiten.

Daarnaast is het belangrijk dat je het bedrijf en zijn toekomstige doelen goed onder de loep neemt. Wanneer je iemand van het managementteam benadert met goed onderzochte inzichten en ideeën, toon je niet alleen expertise en kennis, maar neemt je geloofwaardigheid ook toe.

Tot slot is het belangrijk om te onderzoeken hoeveel vrijheid er is om te innoveren en om oplossingen te vinden voor de uitdagingen en kansen in de sector. Zo leg je een sterke basis voor een duurzame relatie met het managementteam.

Ontwikkel het juiste verhaal en de juiste taal

“Een cruciale stap voor innovatieleiders is het ontwikkelen van een aansprekend verhaal en de juiste taal om het managementteam te overtuigen. Vooral in de beginfase van innovatie, waar meetbare resultaten nog schaars zijn, zijn sterke storytellingvaardigheden van onschatbare waarde om vertrouwen op te bouwen en het C-level te engageren voor verdere financiering.

Door een boeiend verhaal te vertellen over je innovatie-initiatieven, trek je hun aandacht en creëer je een emotionele betrokkenheid. Je innovatieverhaal verbinden met de logica van het C-level is echter een uitdaging. Managementleden gebruiken vaak specifieke bedrijfsterminologie en statistieken om voorstellen te evalueren.

Als innovatieleider moet je je taal aanpassen aan hun terminologie om te tonen dat je hun zorgen begrijpt en om je ideeën duidelijk en begrijpelijk te maken. Dit vergroot de kans op acceptatie en ondersteuning van je innovatie-initiatieven.

Toon de waarde van innovatie aan

Door een direct verband te leggen tussen je innovatie-initiatieven en de strategische doelen van het bedrijf, maak je het voor managers gemakkelijker om je ideeën te ondersteunen. C-level executives geven vaak prioriteit aan initiatieven die een grote return on investment (ROI) opleveren en tastbare bedrijfsimpact hebben. Daarom is het belangrijk om te laten zien hoe je innovaties kunnen leiden tot meer inkomsten, kostenbesparingen, verbeterde efficiëntie of marktuitbreiding.

Het is ook essentieel om vroege innovatiesuccessen te vieren. Dit kan namelijk leiden tot een grotere betrokkenheid en motivatie van werknemers. Tonen hoe je initiatieven bijdragen aan een positieve, innovatieve bedrijfscultuur kan vooral indruk maken op managers die zich zorgen maken over werknemerstevredenheid en -behoud.

Betrek het C-level in je proces

Om succesvolle innovatie te realiseren, is het tot slot belangrijk om het topmanagement binnen je organisatie actief te betrekken. Hoewel er discussie is over de mate waarin het C-level betrokken moet worden, zijn er duidelijke voordelen zoals open communicatie, extra middelen, meer geloofwaardigheid en steun, beslissingsbevoegdheid en dergelijke. Echter, dit kan ook uitdagingen met zich meebrengen, zoals tijdsbeperkingen, micromanagement, onbedoelde druk, weerstand tegen verandering en angst voor risico’s. Vind daarom een goede balans tussen deze voor- en nadelen om het succes van je innovatie-initiatieven te bevorderen.

+++

Meetbare resultaten en betrokkenheid

Het succes van innovatie hangt niet alleen af van meetbare resultaten, maar ook van de betrokkenheid van het management. Door beide elementen te combineren, kunnen organisaties een cultuur van succesvolle innovatie bevorderen en hun concurrentiepositie versterken.

Het is duidelijk dat innovatie niet alleen een kwestie is van meten, maar ook van strategisch leiderschap en effectieve communicatie op alle niveaus van de organisatie. Met het juiste engagement en begrip van het C-niveau kunnen organisaties een omgeving creëren waarin innovatie gedijt en blijvende impact heeft op de markt en de maatschappij.

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER