#ZigZagHR Actua Podcast – December 2022

In deze podcast reeks van #ZigZagHR overvliegt Lesley Arens afwisselend met Frank Vander Sijpe en Jan Denys de arbeidsmarkt en de HR actualiteit. Eén aflevering per maand. Zo ben jij als HR professional op 30 minuten helemaal mee.

Deze maand in de #ZigZagHR Actua Podcast:

 • 01:00: De 4-dagen werkweek
 • 05:55: De effectiviteit van coaching
 • 13:03: Drie thema’s die in 2023 prominent op de voorgrond zullen staan
 • 18:33: Onderzoek van de maand: Waarom nemen mensen een tweede job?
 • 24:15: 70% van de werkgevers in Nederland wil werknemers terug naar kantoor
 • 26:17: Boek van de maand: Beste medewerker, hoe gaat het (zie ook podcast 21 november 22)
 • 30:25: 2 uitspraken van de maand: Dirk Buyens (Vlerick) en Bart Van Craeynest (VOKA)

De 4-dagen werkweek

 • Intenties & verwachtingen van werkgevers en werknemers lopen sterk uiteen
 • Wat zullen de gevolgen zijn op productiviteit en op welzijn?
 • Is er voldoende recuperatietijd voor werknemers als ze 9,5 uur per dag zullen werken in de 4-dagen werkweek?
 • Wat zullen de gevolgen zijn op het team, zeker als niet iedereen van het team overstapt naar de 4-dagen werkweek?
 • En wat als de werkgever weigert? Wat is de impact van een gemotiveerde weigering op het engagement? Wordt dit een reden om van werkgever te veranderen?

Frank Vander Sijpe: “Dit is alweer een extra maatregel die erbij komt voor de werkgever, bovenop de vele uitdagingen die er al zijn. De vraag stelt zich op welke studies de overheid zich baseert om deze maatregel naar voor te schuiven als dé oplossing om meer mensen aan het werk te krijgen.”

💡Bekijk ook zeker deze bronnen

Hoe effectief is coaching eigenlijk?

We blikken terug op de resultaten die in primeur gedeeld werden op het Connect & Learn event van 18 oktober. Door coaching in te zetten, willen we komen tot duurzame gedragsverandering opdat de coachee productiever wordt en beter in zijn (haar) vel zit, aldus Frank Vander Sijpe.

Uit het onderzoek, uitgevoerd door The Vigor unit blijkt alvast dat coaching effectief kan zijn, mits aan een aantal kritische succesvoorwaarden voldaan is. Is de coachee bereid en in staat om gecoachd te worden? Wil hij (zij) zich in vraag stellen? Wat is het profiel en de expertise van de coach (een niet beschermd beroep)? Is er een klik tussen beiden, beroept de coach zich op gevalideerd wetenschappelijk onderzoek? Is er wel degelijk sprake van een relatie van gelijkwaardigheid?

>> Download hier het rapport van Securex

3 trends voor 2023

Trend 1: Loonkost

De loonindexatie en inflatie stuwen de loonkost omhoog. Bedrijven gaan op zoek naar creatieve maar duurzame oplossingen. Het streven naar een hogere werkzaamheidsgraad gaat gepaard met hogere productiviteit en dus een stijgende werkdruk. De vraag is hoe dit te rijmen valt met het streven naar hoger welzijn van onze medewerkers. De tellers staan nu al in het rood.

Trend 2: Duurzaamheidsdenken

Het duurzaamheidsdenken wint aan belang, niet alleen getriggerd door de werknemers en sollicitanten die van werkgevers verwachten dat ze duurzaam omgaan met de planeet, met de medewerkers en met de beschikbare middelen; maar ook onder druk van de wetgeving (klokkenluiders, CSRD richtlijn,…). De 17 SDG’s komen steeds meer op de voorgrond.

Trend 3: Toenemend belang van financieel welzijn

Het belang van welzijn staat al langer op de agenda en zal daar zeker in 2023 blijven staan: zowel het mentaal, fysiek als sociaal welzijn; zowel het persoonlijk, professioneel een maatschappelijk welzijn. Maar ook financieel welzijn treedt meer op de voorgrond. Ondanks het systeem van loonindexering in België, tasten de energiecrisis en de inflatie de mentale gezondheid van mensen aan.

Cijfer van de maand

“70% van de Nederlandse werkgevers zegt thuiswerken te gaan beperken of het aantal hybride functies terug te willen brengen. Dat blijkt uit internationaal onderzoek dat LinkedIn liet uitvoeren onder bestuurders van 2900 bedrijven met meer dan duizend werknemers, waaronder honderd Nederlandse bedrijven.”

Voor het cijfer van de maand haalde Frank deze maand zijn mosterd bij onze Noorderburen. 70% van de werkgevers in Nederland wil telewerk terugschroeven. Tegelijkertijd wil de Nederlandse overheid met een nieuwe wet (The right to work from anywhere) werknemers het recht geven om thuis én eender waar in Europa te werken. Daar zit onmiskenbaar een spanning, die ongetwijfeld ook in België leeft, aldus Frank Vander Sijpe. Wees geen Don Quichote is zijn advies. Het hybride werken is here to stay zegt hij, en met dat gegeven zullen we toch aan de slag moeten.

💡 Bekijk ook zeker deze bronnen

Twee Jobs Combineren: Waarom, Wat, en Hoe Doe Je Dat?

Tussen de 5 a 10 procent van de werknemers in West-Europese landen hebben tegenwoordig twee of zelfs meer jobs. Het aandeel personen met multipele jobs neemt om diverse redenen nog steeds toe in onze huidige economie. Er is echter weinig kennis voor handen omtrent de redenen waarom jobs samen worden uitgeoefend, het soort jobs dat mensen combineren, en hoe tevreden mensen met deze jobs zijn. Filip De Fruyt en Bart Wille bevroegen de afgelopen jaren 524 personen die twee jobs naast elkaar uitoefenen.

Boek van de maand: Beste medewerker, hoe gaat het met u?

Veel bedrijven zijn (soms wat overhaast) overgestapt van een formeel evaluatiesysteem naar een informeel systeem van continue feedback. Het formele systeem werkt niet. Dat is ook wetenschappelijk bewezen. Maar het alternatief biedt ook niet altijd het verhoopte antwoord.

Eveline Schollaert, Shana Mertens, Bart Van Theemsche en Gerd Jacobs schreven daar een boek over “Beste medewerker, hoe gaat het?” Praktijkvoorbeelden, real-life cases én een wetenschappelijk ondersteunde tool waarmee je zelf de feedbackcultuur van je organisatie in kaart kunt brengen. In het boek reiken de auteurs ook 10 ingrediënten aan waarmee je als bedrijf of HR professional een recept op maat kan samenstellen.

>> Meer info via de podcast van #ZigZagHR

Uitspraak van de maand

We sluiten af met twee uitspraken van de maand, een van Bart van Craeynest (Voka) over de intertie van ons land en een van Dirk Buyens over de (on)zin van virtueel vergaderen. Hij schuift een formule naar voor om te komen tot (meer) draagvlak bij beslissingen en daar koppelt hij een advies aan.

De effectiviteit van een genomen beslissingen tijdens een vergadering zijn gelijk aan het product van de kwaliteit van de beslissing maal de acceptatiegraad (= draagvlak), vandaar het belang dat beslissingen soms beter “fysiek” samen genomen worden…

>> Herbeluister het interview met Dirk Buyens op Radio 1

Bekijk of beluister onze podcasts op

Ook interessant

BEKIJK OF BELUISTER MEER