Working 9 to 5 is voorbij?

We werken steeds flexibeler. Nog maar de helft van de kantoorwerkers (47%) werkt strak van 9 tot 17u. Van wie vaak van thuis uit aan de slag is, houdt nog maar een derde (35%) thuis de ‘kantooruren’ aan. (Online) tijdregistratie tools winnen hierbij aan belang. Zo houden bijna zes op de tien Vlaamse bedienden (57%), zo’n 14% meer dan voor corona, hun gewerkte tijd bij. Dat blijkt uit een onderzoek van Protime bij 1.000 Vlaamse bedienden.

“Tijdregistratie zorgt voor belangrijke inzichten. Wie bijvoorbeeld van thuis uit werkt, beseft vaak niet hoe lang hij of zij aan de slag is. Zeker met de flexibele werkvormen en binnen organisaties waar autonomie belangrijk is, is tijdregistratie een absolute meerwaarde”

Gille Sebrechts, CEO van Protime.

Sinds corona zijn flexibele werkvormen in opmars. Werknemers hebben de voordelen ervan ontdekt, en willen ook nu de kans krijgen om soepel om te gaan met het begin- en einduur van hun werkdag. Vandaag houdt nog amper de helft van de bedienden (47%) de kantooruren aan wanneer ze op kantoor aan de slag zijn. Bijna één op de vijf (18%) start zijn werkdag er vroeger, om dan ’s avonds vroeger te kunnen stoppen, terwijl 6,3% net het omgekeerde doet.

Welke werkvorm houd je het vaakst aan op kantoor:

 • Ik houd de kantooruren aan (47%)
 • Ik begin vroeger aan mijn werkdag om dan vroeger te stoppen (18%)
 • Ik begin vroeger aan mijn werkdag en beëindig die later (11%)
 • Ik begin later aan mijn werkdag om dan later te eindigen (6,3%)
 • Ik werk ‘in blokken’ tijdens de dag (6%)

Bij wie vaak van thuis uit werkt, volgt nog amper één op de drie (35%) thuis de kantooruren strikt. Bij ruim een kwart (27,5%) start én eindigt de werkdag thuis vroeger. Bij 9% is het net andersom terwijl 8% ‘in blokken’ werkt. Hierbij gaan ze bijvoorbeeld hun kroost van school afhalen, om dan na de bedtijd van de kinderen nog enkele uurtjes achter hun laptop te spenderen.

Welke werkvorm houd je het vaakst aan thuis:

 • Ik houd ook thuis de kantooruren aan (35%)
 • Ik begin vroeger aan mijn werkdag om dan vroeger te stoppen (27,5%)
 • Ik begin vroeger aan mijn werkdag en eindig ook later (15%)
 • Ik begin later aan mijn werkdag om dan later te eindigen (9%)
 • Ik werk ‘in blokken’ tijdens de dag (8%)

Tijdregistratie houdt onze werk-privébalans in evenwicht

Samen met de flexibele werkvormen nam ook het belang van tijdregistratie toe. Vandaag houden bijna zes op de tien Vlaamse bedienden (57%) hun gewerkte tijd bij. Zo’n 14% van de bevraagden doet dit pas sinds corona. Tijdregistratie helpt hen om hun werk- en privétijd beter gescheiden te houden (46%). Zonder zou ruim één op de vijf (21%) al snel te veel gaan werken terwijl 7% net minder lang aan de slag zou zijn. En daar zit net de toegevoegde waarde van een monitoringtool.

“Net als een hartslagmeter ons erop wijst als we te intensief aan het sporten zijn, kunnen online registratietools ook een alarmbel doen afgaan. Je wordt nu eenmaal niet betaald om 60 uur te werken om je opdrachten af te krijgen. Onze monitoringtool wordt in deze hybride werkplektijden nog belangrijker. Daar hebben de leidinggevenden, als goede coaches, een belangrijke rol in te spelen. Bij een te hoge werkdruk kunnen ze de personeelsplanning tijdig bijsturen,” zegt Gille Sebrechts.

Top 5: Hoe wordt je gewerkte tijd geregistreerd:

 • Via een fysieke prikklok aan de ingang van het kantoor (39%)
 • Via een tijdregistratiesysteem op de laptop of PC (36%)
 • Via een Excel sheet (10%)
 • Via een mobiele applicatie (8%)
 • Op papier (6%)

Tijdregistratrie extra nuttig bij thuiswerk

Toch blijkt tijdregistratie bij thuiswerk nog niet de norm; slechts 45% van wie vaak van thuis uit werkt, houdt daar zijn gewerkte tijd bij. Terwijl bijna de helft (46%) het gevoel heeft op een thuiswerkdag (veel) meer te werken dan op een dag op kantoor. Bijna een kwart (26%) geeft aan ook veel bereikbaarder te zijn op een thuiswerkdag.

“Wie van thuis uit werkt, beseft soms niet hoelang hij werkt. In die zin levert de registratie van werktijd belangrijke inzichten, vooral voor de werknemer zelf, maar ook voor de werkgever. Binnen organisaties waar autonomie en samenwerking centraal staan, is monitoringsoftware nodig, zeker als bedrijven flexibele werkvormen hanteren. Dan is het de uitdaging om goede afspraken te maken over de beschikbaarheid van collega’s,” besluit Gille Sebrechts.

Methodologie

Het online onderzoek werd tussen 13 en 29 maart 2022 uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van Protime, bij 1.000 Vlaamsebedienden. Het onderzoek is representatief op leeftijd, geslacht en diploma. De maximale foutenmarge bedraagt 3,02%.

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER