Welzijn op het werk: van theorie naar praktijk

Met #ZigZagHR NXT, onze community voor HR professionals van 32 jaar of jonger, willen we de loopbaan van startende HR professionals een flinke boost geven. Dat doen we door hen zowel online als offline samen te brengen en hen niet alleen met elkaar, maar ook met experten en ervaren HR-leiders in contact te brengen. Zo leren ze via verschillende bedrijfsbezoeken, online masterclasses en inspiratieavonden meer over allerhande HR thema’s.

Op dinsdag 19 maart organiseerden we, in samenwerking met AG Health Partner, een online masterclass over welzijn op het werk voor onze community leden. Christophe Vanhaecke, Corporate Wellbeing Manager bij AG Health Partner vertelde ons meer over de theorie en praktijk van welzijn en gaf ons een stappenplan om mee aan de slag te gaan.

4 take aways

 1. WeIlbeing kost geld.
  Absenteïsme kost een organisatie jaarlijks tussen de €75.000 en €460.000. Dat is heel wat geld. Het is dus belangrijk dat we proactief werken om het welzijn van onze medewerkers te versterken.
 2. Data is alles.
  Verzamel en analyseer de juiste data om van daaruit een strategie en visie uit te bouwen en een actieplan op te stellen.
 3. Een geïntegreerde en stapsgewijze aanpak is belangrijk.
  Ga van losse initiatieven naar een strategisch jaarplan dat aan de noden en uitdagingen van je medewerkers en organisatie voldoet.
 4. One size does not fit all.
  Houd rekening met verschillende leeftijden, situaties, persoonlijkheden en noden. Zorg dat er voor ieder wat is en spreek de taal van je doelgroep om hen optimaal te bereiken en te engageren.

Ga aan de slag

Stap 1: alles begint bij data

Verzamel de juiste data via surveys, focusgroepen en gesprekken om een duidelijk beeld te krijgen van de huidige stand van zaken. Denk aan absenteïsme, turnover, tevredenheidsenquêtes en exitgesprekken. Deze data dient dan als basis voor het ontwikkelen van een gerichte strategie en visie op welzijn.

Stap 2: bepaal je strategie

Na de dataverzameling is het tijd om een heldere strategie en missie te formuleren. Wat wil je bereiken? Hoe ga je daar naartoe werken? Wat is daarvoor nodig? Het vormt ook de basis voor de volgende stap.

Stap 3: communiceer!

Communicatie speelt een cruciale rol in het slagen van het welzijnsbeleid en de participatie van je medewerkers hieraan. Gebruik diverse formats en kanalen, betrek verschillende lagen van de organisatie en zorg voor regelmatige herhaling.

Stap 4: breng je initiatieven onder in een jaarplan

Zorg dat je in je aanbod verschillende initiatieven, evenementen en content onderbrengt om aan zo veel mogelijk noden te voldoen. Kijk terug naar je data en bepaal waar je voor welke doelgroep extra op moet inzetten. Denk aan lunch & learns, fysieke challenges, online zelfhulp content en meer.

Stap 5: volg op en stuur bij

Regelmatige pulse checks helpen om de effectiviteit van het beleid te meten en waar nodig bij te sturen. Communiceer duidelijk over de genomen acties en laat zien hoe feedback van medewerkers leidt tot concrete verbeteringen.

Conclusie

Om een succesvol welzijnsbeleid uit te bouwen is het belangrijk dat we inzetten op verschillende pijlers en voor elke doelgroep aan hun noden voldoen. Zorg dat je beleid ook gedragen wordt door de hele organisatie en betrek je interne stakeholders zo veel mogelijk. Benader welzijn vanuit verschillende hoeken en verzamel regelmatig feedback om bij te sturen en verdere acties te ondernemen.

Je zal merken dat inzetten op welzijn écht loont. Het is niet enkel een morele en wettelijke plicht, het levert ook op. Door stapsgewijs te werk te gaan, al je initiatieven onder één koepel te brengen en welzijn te integreren in de dagelijkse operaties, zal je een gezondere en geëngageerde werkplek creëren.

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER