fbpx

Waarom België verplichte bedrijfsopleidingen zou moeten invoeren

“Een strengere wetgeving inzake bedrijfsopleidingen zou een drievoudig voordeel opleveren voor werknemers, werkgevers en de staat zelf. Laten we de veranderingen die de coronacrisis teweeg heeft gebracht in de organisatie van werk aangrijpen om die richting uit te gaan”, aldus Olivier Dufour, Executive Director bij Page Personnel België.

Volgens het World Economic Forum zal 50% van de werknemers zich tegen 2025 moeten bijscholen. De economische gevolgen van de coronacrisis en de technologische veranderingen in veel beroepen zullen werknemers en werkgevers dwingen om bedrijfsopleidingen anders aan te pakken. Maar we moeten nog een stapje verder gaan en bedrijfsinterne opleidingen regulariseren. Er is een wetgeving nodig die bijscholing verplicht.

België loopt achter op zijn buurlanden

Volgens een studie van Page Personnel vond begin 2020 minder dan een op de vier Belgische werkgevers het nuttig om werknemers bij te scholen. Maar door corona is er sindsdien veel veranderd, en ook in de arbeidswereld zijn er heel wat omwentelingen gebeurd. Op één jaar tijd zag België het aantal aanvragen voor bedrijfsopleidingen met 15% toenemen. Sommige werknemers vrezen hun baan te verliezen, anderen voelen de noodzaak zich aan te passen aan de nieuwe dagelijkse realiteit (digitalisering van het werk, telewerk, nieuwe verantwoordelijkheden) die door de coronacrisis is ontstaan.

Maar België heeft een achterstand qua wetgeving ter bevordering van bedrijfsopleidingen. Sinds de wet-Peeters van 2019 moeten Belgische werkgevers uit de privésector samen zorgen voor een gemiddelde opleidingsinspanning van vijf dagen per voltijds equivalent op jaarbasis. Dat betekent dat een bedrijf 9 dagen opleiding kan toewijzen aan de ene werknemer en 1 aan de andere. Dit is niet voldoende. Andere landen, zoals Frankrijk, gingen verder. Door de invoering van het individuele recht op opleidingen, dat op dit ogenblik nog nog steeds evolueert, hebben onze Franse buren begrepen dat het noodzakelijk is dat de beroepsbevolking zich blijft bijscholen. Dit recht verplicht werkgevers om bijscholingsdagen aan werknemers aan te bieden en werknemers om die te aanvaarden. Zo’n recht zou niet alleen welkom zijn in België, het is noodzakelijk. Op lange termijn is het een strategische fout om niet ten volle te investeren in de bijscholing van zoveel mogelijk werknemers.

Laten we anticiperen op de behoeften van de beroepen van de toekomst

De veranderingen die zich door de coronacrisis hebben voltrokken, vormen immers op korte en middellange termijn een essentiële stimulans voor een strengere wetgeving inzake bedrijfsopleidingen. Maar er is nog een element dat onze overheid over de streep kan trekken. De beroepen van de toekomst, die de volgende generaties zullen uitoefenen, bestaan nog niet. Maar is dit een reden om zich nog niet bij te scholen? Het is belangrijk voor de Belgische arbeidsmarkt dat we de innovatiesprong wagen. Door werknemers nu bij te scholen, zullen zij zich gemakkelijker kunnen aanpassen en zich extra bijscholen wanneer de beroepen van de toekomst die van het heden worden.

Een strengere wetgeving ten gunste van bedrijfsinterne opleidingen heeft een drievoudig voordeel: voor de werkgevers, voor de werknemers en voor de staat. Talrijke studies hebben het positieve effect van bijscholing op het welzijn van werknemers op het werk aangetoond. Door hun welzijn te verbeteren, vertienvoudigt de werkgever de motivatie en productiviteit van de werknemers. Ze zien niet alleen hun arbeidsomstandigheden verbeteren, maar maken ook meer kans om hun baan op lange termijn te behouden. Tot slot is het grootste belang van de staat dat de levensomstandigheden van de werknemers verbetert. Hierdoor zullen zij na enige tijd minder ziek worden en minder last hebben van burn-outs.

De tijd is gekomen dat België zijn achterstand inhaalt en eindelijk een positief beeld van professionele bijscholing neerzet. Werknemers verwachten het, werkgevers staan er meer voor open. Laten we niet langer wachten!

Share on facebook
Deel via Facebook
Share on twitter
Deel via Twitter
Share on linkedin
Deel via LinkedIn
Share on pocket
Opslaan in Pocket
Share on whatsapp
Deel via WhatsApp
Share on email
Verstuur per e-mail

Schrijf je in op de #ZigZagHR-nieuwsbriefGerelateerde artikels.