Ook financiële stress heeft impact op werkvloer

Uit de driemaandelijkse kmo-bevraging van SD Worx bij 731 kmo-bedrijfsleiders blijkt dat gemiddeld één op vijf (21,3%) van de medewerkers echt financiële problemen ondervindt. Dit percentage ligt lager in Vlaanderen (13,0%) dan in Wallonië (36,8%). Brussel scoort daar tussenin (22,6%). Financiële stress uit zich op de werkvloer vooral door meer vragen naar uitbetaling loon, naar voorschotten of naar een loonsverhoging.

Qua hulpmiddelen ervaart de kmo of personeelsdienst maar beperkte slagkracht om te helpen bij persoonlijke financiële problemen.

Vlaamse kmo ervaart financiële problemen bij één op tien werknemers

Belgische kmo’s schatten dat één op vijf werknemers financiële problemen ondervinden. Bij Vlaamse kmo’s is dit minder het geval en gaat het om één op de tien werknemers (13%). Tussen de Vlaamse provincies zijn er geen significante verschillen, noch tussen de sectoren industrie of diensten, noch naar organisatiegrootte.

Annelies Rottiers, kmo-adviseur van SD Worx: “Uit ons driemaandelijks onderzoek blijkt dat vooral de Waalse kmo’s financiële stress opmerken bij hun werknemers. Dit uit zich door vragen naar moment van uitbetaling bij één op de vijf kmo’s (21,7%) en vragen naar voorschotten (14,7%) of naar loonsverhoging (13,3%).

Financiële stress kan een impact hebben: één op de tien kmo’s spreekt zelfs van een meer gespannen werksfeer en minder productiviteit. De helft is ervan overtuigd dat er weinig financiële problemen zijn, een kwart stelt dat die zich niet uiten op de werkvloer. Ook omdat er soms een taboe over heerst. Maar het is zeker niet zo dat werkgevers hun kop in het zand steken.”

Gesprek durven aangaan is de eerste stap

“Een personeelsverantwoordelijke kan zeker proberen het gesprek aangaan, indien er duidelijke signalen zijn. Soms willen werknemers meer uren presteren, al moet het nog haalbaar blijven. Ook meer fouten of (kortdurende) afwezigheden kunnen hierop wijzen. De meerderheid (53,8%) schat de mogelijkheden om te helpen beperkt in. Een overzicht met officiële instanties om naar door te verwijzen (13,6%) en individuele coaching rond financieel welzijn (11%) lijken dan nog de meest haalbare. Een keer dat er loonbeslag is, is er toch een duidelijk teken dat de werknemer extra hulp zou kunnen gebruiken. Ook hier geldt: beter voorkomen dan remediëren. Hoe sneller de werkgever een vrijblijvend gesprek voorstelt, hoe beter”, besluit Annelies Rottiers van SD Worx.

Over de studie

In de driemaandelijkse tewerkstellingsprognose van SD Worx zijn voor de 52e keer een voor België representatief aantal kmo’s bevraagd naar hun verwachtingen over tewerkstelling. Hieraan namen 731 bedrijven van 1 – 250 werknemers deel tussen 1 en 15 maart. Het betreft een online bevraging van de kmo’s in België aan de hand van een representatieve steekproef waarbij het onderzoeksbureau CityD-WES de respondenten via e-mail aanspreekt. De studie wordt ieder kwartaal herhaald. Er wordt gewogen volgens regio en organisatiegrootte in functie van de populatie van kmo’s. De resultaten zijn representatief voor alle kmo’s in België. De weging is kleiner dan 3. Voor de volledige steekproef bedraagt de foutenmarge 3.62% (betrouwbaarheidsinterval van 95%).

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER