Well-being: Gezondheid start in de slaapkamer

Ziekteverzuim in Belgische bedrijven is met 33% gestegen de laatste 10 jaar. En ook uit de cijfers van Attentia blijkt dat niet alleen het absenteïsme toeneemt maar ook het aantal langdurig zieken en dit in alle leeftijdscategorieën. De uitdagingen zijn gekend. Hoe bouwen we een geïntegreerd wellbeing beleid uit? Niet enkel inzetten op deconnectie, niet enkel een beleid voor oudere werknemers uitwerken, maar inclusief en organisatiebreed, samen met alle stakeholders en gebaseerd op data en cijfers.

Met haar Vital Company programma wil Attentia bedrijven helpen om hun medewerkers bewust te maken van een gezonde levensstijl, zowel op als naast het werk. Ze werken daarvoor op 7 pijlers:

1) slaap,
2) beweging,
3) voeding,
4) veerkracht,
5) ergonomie,
6) alcohol
7 drugs.

We gaan daar in deze podcast uitgebreid op in, samen met Klaas Olbrechts, Product Manager Academy en Vital Company bij Attentia en Edelhart Kempeneers, Medisch Directeur bij Attentia. Gezondheid start in de slaapkamer zeggen ze.

Veel kijk- en luisterplezier!

Bekijk of beluister onze podcasts op

Ook interessant

BEKIJK OF BELUISTER MEER