NXT Up: 6 vragen aan #ZigZagHR NXT

In #NXT Up leggen we 6 vragen voor aan jonge professionals uit de #ZigZagHR NXT-community. Want het maandthema wellbeing en vitaliteit willen we ook verkennen door de ogen van degenen die morgen het HR-beleid zullen vormgeven. Deze maand leggen we ons oor te luisteren bij Michiel Mottet (Zaakvoerder Vera Icon), Anne Vandorpe (HR Officer bij Codit) en Emily Vandensteen (HR Officer bij Balance HR).

Wellbeing – Wat betekent welzijn voor jullie persoonlijk?

Michiel: “Voor mij zijn er twee essentiële pijlers: welzijn op het werk en een gezonde werk-privé balans. Op het werk draait het om het doen van taken die je plezier en voldoening brengen, gebaseerd op zelfinzicht en het benutten van je eigen kracht. Sociale interactie is voor mij van groot belang, daarom zoek ik dat actief op. Het is ook een manier om minder aangename taken aangenamer te maken, door ze te koppelen aan activiteiten waar je energie van krijgt.”

Anne: “Ik benader welzijn holistisch, met focus op zowel de fysieke, mentale en sociale aspecten. Zo probeer ik een gebalanceerde levensstijl te hanteren door gezond te eten, regelmatig te bewegen, voldoende te slapen en een positieve en ondersteunende omgeving te creëren, zowel privé als op het werk. Sterke sociale verbindingen opbouwen met mensen die je waarderen en motiveren is voor mij een essentieel onderdeel van welzijn.”

Emily: “Welzijn draait voor mij rond geluk. Ik vind het belangrijk dat je tevreden bent met wat je doet en wie je bent, en dat evolueert met je levensfase en persoonlijke doelen. Reflectie is daarbij cruciaal. Ik check regelmatig hoe ik me voel en wat er beter kan en ga in gesprek als iets niet juist lijkt te lopen, zowel op het werk als privé. Het is ook belangrijk om regelmatig te deconnecteren. Zelf vind ik ontspanning in koken, lezen of gewoon even weg te zijn van mijn telefoon.”

De toekomst – Wat is jullie visie op wellbeing in organisaties?

Michiel: “Er is een groeiend bewustzijn over de uitdagingen met betrekking tot welzijn op het werk, wat een cruciale eerste stap is. Maar er is meer ondersteuning nodig zodat mensen leren opmerken en aangeven wanneer er iets misgaat en we snel en adequaat kunnen reageren. Op die manier kunnen we voorkomen dat mensen hun job of het werkveld moeten verlaten.”

Anne: “Door de pandemie is welzijn meer ingebakken in onze bedrijfscultuur. Het is nu een cruciaal onderdeel in de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Het draait erom dat zij centraal staan. Want wanneer je inzet op welzijn, blijven mensen ook langer enthousiast aan het werk. Dat heeft een impact op de retentie. Hoe je dat aanpakt? Zorg goed voor de work-lifebalance van je medewerkers en ook hybride werken is onmisbaar geworden. Een waardevolle aanvulling zijn de fietslease-opties die veel bedrijven aanbieden of een verzekering gericht op fysiek en mentaal welzijn en op preventie. Het zit ‘m ook in de kleine dingen, zoals waardering tonen aan je medewerkers.”

Emily: ​​”De toekomst voorspellen is moeilijk. Ik verwacht wel dat organisaties proactiever en duurzamer zullen werken omtrent welzijn, eerder dan reactief te handelen. Veel organisaties richten zich nu op burn-outs en op langdurig zieken, maar ondersteunen nog te weinig hun medewerkers proactief op het vlak van werkdruk, autonomie en ontwikkelingsmogelijkheden.”

Uitdagingen – Voor welke uitdagingen staat HR omtrent wellbeing?

Michiel: “HR moet zichzelf blijven heruitvinden en mee-evolueren met de noden van medewerkers. We moeten welzijn flexibel benaderen, aangepast aan de specifieke wensen en behoeften van alle doelgroepen. In vergelijking met meer ervaren collega’s zie ik een verschil bij de jongere generatie werknemers. Het bewustzijn rond welzijn is bij hen al veel sterker aanwezig. Intervisiegroepen, een mentor of een andere vertrouwenspersoon kunnen helpen om ruimte te bieden voor informele gesprekken waarin je open kunt praten over hoe het echt met je gaat.”

Anne: “Het is belangrijk dat we evalueren of medewerkers echt baat hebben bij de geïmplementeerde welzijnsinitiatieven, of ze het actief gebruiken en hoe vaak. Zo kun je nagaan of de financiële investering de moeite waard is en streven naar een maximale return on investment. Het is belangrijk om dat regelmatig te herzien, zodat je kunt bepalen waar je echt wilt op inzetten.”

Emily: “Het is een uitdaging om iedereen aan boord te krijgen. Niet iedereen is altijd overtuigd en welzijnsinitiatieven stuiten soms op budgettaire bezwaren. Daarom is het essentieel om de return on investment goed te onderbouwen, zodat we HR-initiatieven voor welzijn succesvol kunnen implementeren.”

Inspiratie – wat zijn jullie favoriete quotes?

Michiel: “Do not follow where the path may lead; go instead where there is no path and leave a trail (Ralph Waldo Emerson). Soms moeten we een nieuw pad betreden, waar nog niemand anders is geweest. Op die manier leggen we een pad voor degenen die na ons komen.”

Anne: “It’s not the great resignation, it’s the great upgrade (onbekend). Veranderingen zijn niet alleen het einde van iets, maar kunnen voor velen ook net een positieve wending en een opportuniteit voor groei zijn. Als je focust op het positieve, wordt het leven makkelijker. Zelfs in tegenslagen is er iets goeds te vinden.”

Emily: “Judge less, love more (onbekend). We hebben vaak vooroordelen, dat zit nu eenmaal in onze natuur. Als mensen hebben we de neiging om direct een oordeel te vellen over een persoon of zijn situatie. Maar ik probeer dat van me af te zetten en te denken: niemand is perfect, we hebben allemaal weleens een slechte dag. Het is belangrijk om eerst te luisteren naar wat er aan de hand is, voordat je oordeelt.”

Stereotype – welk stereotype omtrent jonge professionals willen jullie graag ontkrachten?

Michiel: “Ik vind het jammer dat mensen denken dat jongeren niet willen werken. Ik ben het daar niet mee eens. Jonge professionals zijn wel bewuster bezig met de zoektocht naar een goede balans tussen werk en privé. Het is eerder een andere, meer duurzame manier van werk.”

Anne: “Veel jonge professionals, waaronder ikzelf, zoeken niet per se naar snelle promoties en zijn wel degelijk bereid zich langdurig voor een specifiek bedrijf in te zetten. We willen liever stapsgewijs groeien en waarde toevoegen, zonder meteen meer of grotere verantwoordelijkheden te willen. We geven de voorkeur aan duurzame groei boven een snelle opmars die uiteindelijk tot problemen kan leiden.”

Emily: “Dat we niet meer weten wat werken is. Ik denk dat we gewoon een andere kijk hebben op werk. We erkennen dat werken nodig is en we doen het graag. Maar tegelijkertijd hechten we waarde aan vrije tijd en een sociaal leven. Hoewel we niet per se minder werken, hebben we nu door het hybride werken en de digitalisering wel de vrijheid om anders te kijken naar werk.”

It’s a great time to be in HR because…

Michiel: “HR is hét vakgebied waarin je het verschil kunt maken. Ondernemingen die in de toekomst succesvol willen zijn, moeten HR vooropstellen. We moeten ons richten op alle facetten van HR en vooral ook voldoende ondersteuning bieden aan alle medewerkers.”

Anne: “Omdat we getuigen zijn van een verschuiving naar een meer mensgerichte benadering van werk. Als HR-professional hebben we nu meer kansen dan ooit om bij te dragen aan een werkomgeving waarin medewerkers echt centraal staan en inclusiviteit de norm is.”

Emily: “Omdat we altijd evolueren. Ik vind het interessant dat HR steeds belangrijker wordt. Dat maakt het extra boeiend om er actief bij betrokken te zijn. Als HR-professional gaat het nu niet meer alleen om payroll verwerken of medewerkers aanwerven; er komt zoveel meer bij kijken. Ik denk dat dat in de toekomst alleen maar zal toenemen.”

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER