Marie-Elisabeth Bellefroid nieuwe CEO ‘Women on Board’

De raad van bestuur van ‘Women on Board’ heeft op 10 juni 2024, na een streng selectieproces, Marie-Elisabeth Bellefroid benoemd als nieuwe CEO. Zij volgt hierbij Trees Paelinck op, die de laatste 8 jaar leiding heeft gegeven aan de organisatie die als hoofdmissie heeft om genderdiversiteit in bestuurskamer te bevorderen.

De recent verschenen cijfers van zowel het Steunpunt Werk van Kuleuven als de laatste cijfers van het Women in the Boardroom rapport van Deloitte België tonen aan dat de nood nog steeds hoog is om ervoor te zorgen dat vrouwen doorstromen naar de top van onze Belgische bestuurskamers. Met 38% genderdiversiteit in de beursgenoteerde ondernemingen in 2023 zijn er reeds belangrijke stappen genomen sinds de introductie van de genderquota wetgeving maar de uitdagingen blijven groot. Van het vinden van geschikte vrouwelijke bestuursprofielen tot het opentrekken van genderdiversiteit naar andere bedrijven in de private en publieke sector toe die vandaag niet onderhevig zijn aan de quota wetgeving. Women on Board wil hierbij optreden als ‘solution-‘provider, door enerzijds vrouwen bij te staan in hun board-ambities en anderzijds de zoektocht naar geschikte vrouwelijke bestuurders te vergemakkelijken voor raden van bestuur.

De missie van Marie-Elisabeth als CEO is dan ook drieledig:

  1. De stem van Women on Board vergroten in het maatschappelijke debat rond de nood aan meer vrouwelijk leiderschap aan de top van Belgische bedrijven door de toegevoegde waarde te onderlijnen die vrouwelijk leiderschap biedt aan de performantie van de raad van bestuur. Daarnaast hebben vrouwelijke bestuurders ook een belangrijke signaalfunctie als rolmodel naar andere vrouwen in leiderschapspositie toe;
  2. De groei van het aanbod van vrouwelijke bestuursleden die klaar staan om raden van bestuur bij te staan met hun competentie en expertise. Women on Board zet daarbij in op het verder versterken van zijn netwerk van board-ready women. Naast het verkleinen van de gap tussen vrouwelijke bestuurders en bestuurskamers, heeft Women on Board ook het doel om vrouwen bij te staan in de verdere ontwikkeling van hun competenties en leiderschapskwaliteiten;
  3. Raden van bestuur bijstaan in hun zoektocht naar sterke vrouwelijke bestuursprofielen door hen in contact te brengen met het ledennetwerk van getalenteerde vrouwelijke leiders (meer dan 320 board-ready leden).

“Ik ben trots en vereerd om vandaag de fakkel te mogen overnemen van Trees Paelinck als nieuwe CEO van Women on Board. Ik heb van bij de opstart van Women on Board bewondering gehad voor de missie van de organisatie en de ongelooflijke gemeenschap van sterke vrouwelijke leiders die de afgelopen 15 jaren is opgebouwd. Met veel gedrevenheid en passie neem ik vandaag mijn rol als CEO op met als doel nog meer vrouwen in staat te stellen hun rechtmatige plaats in de bestuurskamer in te nemen!”

Marie-Elisabeth Bellefroid – CEO Women on Board

Marie-Elisabeth Bellefroid

Marie-Elisabeth werd aangesteld op basis van haar jarenlange expertise en ervaring op het vlak van corporate governance & diversiteit. Ze brengt hierbij niet enkel haar kennis en ervaring mee inzake corporate governance (deugdelijk bestuur). Maar eveneens inzake de uitdagingen waarmee bestuurskamers vandaag geconfronteerd worden (duurzaamheid, digitale revolutie,…). Ze beschikt eveneens over vele inzichten in hoe raden van bestuur hun effectiviteit kunnen verhogen door te kiezen voor competente en diverse bestuursleden die de lange-termijn waardecreatie naar alle stakeholders kunnen vergroten.

Ze begon haar carrière bij Guberna (Het Insituut voor bestuurders) als senior research associate en vervolgde haar indrukwekkende staat van dienst bij Deloitte België. Daar was ze verantwoordelijk voor de dienstverlening op het vlak van corporate governance en leidde ze het Deloitte Belgium Boardroom Program, een informatie- en uitwisselingsplatform voor niet-uitvoerende bestuursleden. Op basis hiervan besloot de raad van bestuur van Women on Board, op voordracht van het nominatiecomité, dat Marie-Elisabeth het ideale profiel heeft om Women on Board naar ons volgende hoofdstuk te leiden.

“Marie’s expertise en ervaring is van groot belang voor het versnellen van de impact van Women on Board in de bestuurskamergemeenschap en de samenleving als geheel. Onder leiding van Marie streven we ernaar een onstuitbare kracht voor verandering te worden. We zijn klaar om ons bereik uit te breiden, onze stem te versterken en ervoor te zorgen dat sterk vrouwelijk leiderschap wordt opgenomen in de bestuurskamers van zowel publieke als private bedrijven.”

Gaëlle Helsmoortel, voorzitter Women on Board

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER