Jolyce Demely nieuwe Algemeen Directeur van Agoria Vlaanderen

Jolyce Demely (32) wordt op 1 januari 2022 de nieuwe Algemeen Directeur van Agoria Vlaanderen. Dat maakt de technologiefederatie vandaag bekend. Ze vervangt Peter Demuynck die na vijf jaar als directeur van Agoria Vlaanderen nu de verdere internationalisering van Agoria en de Belgische technologiebedrijven zal leiden.

De Kortrijkse Jolyce Demely werkt sinds 2018 voor Agoria Vlaanderen als algemeen adviseur. Daarvoor werkte ze als adviseur internationale handel bij Voka en bij het Directoraat-Generaal Handel van de Europese Commissie. “Haar politieke expertise, vernieuwende ideeën maar ook haar ervaring op het nationale en Europese toneel maken dat ze Agoria en onze leden mee vooruit zal stuwen in een duurzaam groeiverhaal”, zegt Bart Steukers, CEO van Agoria.

Oproep voor een missiegedreven beleid

Optimism is a moral duty. Ik ben ambitieus en vooruitstrevend. We staan in Vlaanderen voor vele uitdagingen, zoals de aanpak van de coronapandemie, de klimaatverandering, de digitale transformatie … maar ik ben ervan overtuigd dat we dankzij technologische innovatie en samenwerking grote stappen vooruit kunnen zetten”, zegt Demely.

“Ik doe dan ook een oproep tot een nieuwe manier om aan beleid te doen, waarbij een meer missiegedreven aanpak gehanteerd wordt. We moeten ons de vraag stellen hoe het Vlaanderen van morgen er moet uitzien, vertrekkende vanuit de uitdagingen die zich stellen en de sterktes van onze regio. Het is tijd om keuzes te maken. We zien bijvoorbeeld hoe Nederland recent de kaart van groene mobiliteit trok. Bedrijven verenigden zich intersectoraal in consortia en samen met de overheid wordt hiervoor 73 miljoen euro uitgetrokken. Vanuit een totaalvisie op groene mobiliteit werden concrete en meetbare doelstellingen in roadmaps uitgetekend. Qua ambitie en engagement om de sector te transformeren kan dit wel tellen.”

“Teamwork makes the dream work. Ik zie het ook als een belangrijk deel van mijn opdracht om de samenwerking tussen bedrijven en onderzoekcentra de komende jaren te versterken. Vlaanderen beschikt over sterke internationaal gerenommeerde kennisinstellingen, dit is een grote troef voor onze regio. Weliswaar is er nog ruimte voor verbetering om onderzoek nog meer te doen aansluiten bij de noden van onze bedrijven, en de opgebouwde kennis ook te laten doorstromen naar onze industrie.”

Vanuit haar ervaringen bij de Europese Commissie, reiken de ambities van de nieuwe topvrouw ook internationaal. “Door de innovaties die bij onze bedrijven en kennisinstellingen gebeuren ook volop internationaal te vermarkten en internationale partnerschappen af te sluiten, creëren we een hefboom voor onze Vlaamse technologie. In de jaren ’80 en ’90 was er ‘Flanders Technology’ en profileerden we ons wereldwijd als technologische koploper. Ik geloof er in dat we een dergelijke beweging in Vlaanderen opnieuw op gang moeten trekken en onze Vlaamse technologie wereldwijd op de kaart moeten plaatsen. Ik voel hier trouwens ook een groeiend enthousiasme over bij de Vlaamse regering.”

Vlaanderen internationaal competitief

“De industrie vormt de hoeksteen van onze welvaart en een competitief klimaat creëren is cruciaal, daar gaat het om. Als Algemeen Directeur van Agoria Vlaanderen zie ik drie belangrijke speerpunten voor onze sector.

  • Allereerst de aanpak van de arbeidsmarktkrapte die onze economische groei op vandaag serieus afremt. Het is van het grootste belang dat we ervoor zorgen dat we de openstaande vacatures ingevuld krijgen. Maar daarnaast moeten we werknemers ook activeren om levenslang te leren en in te zetten op werkbaar werk zodat we iedereen ook actief kunnen houden. Ook het werkplekleren verdient hierin een hernieuwde aandacht.
  • Ten tweede wil ik ook sterk inzetten op de vergroening en digitalisering van onze productieprocessen, businessmodellen en producten. Hierbij is het belangrijk dat er ook voldoende aandacht gaat naar de randvoorwaarden zoals de betaalbaarheid van energie, een aangepaste elektriciteitsinfrastructuur en de uitrol van 5G in Vlaanderen.
  • Ten slotte wil ik ook voluit gaan voor de internationalisering van onze Vlaamse technologie. Agoria heeft in dit verband reeds een sterk partnerschap met Flanders Investment and Trade maar ook in de toekomst willen we nog meer samenwerken met buitenlandse eco-systemen.”

Als directeur van Agoria Vlaanderen wordt Demely de nieuwe stem en het gezicht van de technologische industrie in Vlaanderen maar ze wil niet zomaar aan de zijlijn staan roepen. “Agoria Vlaanderen staat ervoor gekend om telkens met concrete en constructieve voorstellen te komen, maar tracht ook als sector zoveel mogelijk zelf engagementen op te nemen. Dit is een uitgangspunt die ook ik als nieuwe directeur wil honoreren. Een voorbeeld hiervan is onze “Be The Change” studie met betrekking tot de evoluties op de arbeidsmarkt tegen 2030, waarbij wij samen met onze leden ook heel concrete engagementen aangaan om het personeelsbeleid aan te passen aan de uitdagingen van de arbeidsmarkt van morgen.”

Technologie als bondgenoot in de strijd tegen corona

Demely pleit er ook voor om meer technologie in te zetten in onze aanpak van de corona crisis.

“Het is tijd om een shift te maken van crisismanagement naar een structurele aanpak van de coronacrisis. Zoals virologen aangeven zullen we spijtig genoeg moeten leren leven met het virus de komende jaren. Hoogtijd dus om op langere termijn na te denken over hoe we onder andere de druk op onze zorg kunnen verminderen, en lessen kunnen doen doorgaan.”

“In de zorg wordt technologie de komende jaren een game changer zijn” aldus Demely. “Een concreet voorbeeld hiervan zijn de toepassingen rond telemonitoring waardoor patiënten het ziekenhuis sneller kunnen verlaten en van op afstand verder opgevolgd worden. Dankzij een continue opvolging van de patiënt kunnen ook ziekenhuisopnames vermeden worden. Technologie helpt op die manier ook mee om de druk op de zorg te verlagen.” duidt Demely. “De recente oprichting van een nieuwe speerpuntcluster Flanders.healthTech is dan ook een boost voor de technologische ontwikkeling in dit domein.”

Demely pleit ook voor meer aandacht voor ventilatie op scholen. Zelf werkte ze mee aan een ventilatiegids voor scholen. “Deze brochure werd via de koepels verspreid naar de scholen. En na gesprekken met de Vlaamse regering werden er ook meer middelen en een verkorte subsidie aanvraagprocedure voor scholen bekomen. Ze roept scholen dan ook op om hier volop gebruik van te maken zodat we clusterbesmettingen in scholen kunnen vermijden en in 2022 onze scholen kunnen openhouden”, zegt Demely.

“Daarnaast juichen we ook de digisprong in het onderwijs toe en verenigen we de edtech bedrijven in Vlaanderen. Op deze manier kunnen we meer van op afstand lesgeven, efficiëntie winsten boeken zodat leraren zich op hun kerntaken kunnen concentreren en het leerrendement verhogen.”

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER