It’s a great time to be in LD&M

Een organisatie futureproof maken is hoe langer, hoe complexer en urgenter. Dat lukt alleen als je de juiste mensen aan boord hebt, met de juiste mix aan competenties in een bedrijfscultuur die samenwerking stimuleert en vertrouwen ademt. In tijden waarin talent schaars is en de middelen beperkt zijn, sloop je daarom maar best de silo’s in je bedrijf. Dat hebben ze bij Skill BuilderS goed begrepen. Marketing en Learning & Development werken er sinds begin dit jaar samen in één team. Wat kunnen we daarvan leren?

Marketing en Learning & Development laten samenvloeien tot een heus LD&M? We maken de balans op, samen met marketing manager Pascale Cox en L&D-manager Jan Himschoot. Niet alleen de organisatie en de (interne) klanten worden er beter van, zo leren we, óók de medewerkers die deel uitmaken van het nieuw samengestelde team, want deze samenwerking blijkt een groeiversneller.

De aanleiding

“Het onverwachte vertrek van een collega bij marketing was de aanleiding tot de structurele samenwerking tussen L&D en Marketing”, blikt Pascale Cox terug. “Toen mijn collega zijn vertrek aankondigde, hebben we de mogelijke pistes verkend voor vervanging en andere mogelijkheden. Zo kwamen we snel bij het team van L&D terecht.”

“Samenwerking zit in het DNA van ons bedrijf, en marketing en L&D werkten al projectmatig samen”, zo gaat Jan Himschoot verder. “Voor mij was die piste al spontaan aan het groeien, zeker nadat ik The LearnScape had gelezen. Daarin stelt Katja Schipperheijn dat het cruciaal is om als onderneming een levenslang-leren-mindset uit te bouwen.

We zijn het idee van een structurele samenwerking voorzichtig beginnen aftoetsen, eerst binnen de teams, dan bij de andere stakeholders. We hebben onze plannen voor 2022 naast elkaar gelegd en zagen meteen waar we elkaar kunnen versterken.”

5 sleutels voor succes

Sleutel 1
Start voorzichtig en zorg dat iedereen mee in bad zit

“Deze oefening kan in principe met eender welke teams gemaakt worden. Het is vooral belangrijk dat je voorzichtig start en dat iedereen die hierdoor geïmpacteerd wordt in de juiste volgorde geconsulteerd en betrokken wordt”, adviseert Jan Himschoot.

“We zijn gestart met een SWOT-analyse, hebben de pro’s en contra’s zorgvuldig afgewogen en zijn dan naar alle stakeholders gestapt. Het is ook essentieel dat er een cultuur van vertrouwen heerst.”

CCaroline Dupont Photography 220713nr103123 Skillbuilders Voorkeur Jan Himschoot min

“We hebben connect meetings geïntroduceerd, zodat iedereen in het nieuw samengestelde team zich thuis zou voelen”, vult Pascale Cox aan. “Ook de andere interne stakeholders werden bevraagd. Dat draagvlak is fundamenteel: we hebben onze samenwerking intern verkocht met een duidelijke story én beargumenteerd op basis van cijfers en data.”

Sleutel 2
1 + 1 moet altijd 3 zijn

“Een structurele samenwerking moet altijd tot meer resultaten leiden dan je alleen zou kunnen realiseren. 1 + 1 moet altijd 3 zijn”, lacht Pascale Cox. “Als er geen synergie is, begin je er beter niet aan. Ook de grootte van het nieuwe team is belangrijk, het moet beheersbaar blijven.”

Sleutel 3
Focus! Durf projecten parkeren

“Doordat we meer zichtbaar zijn binnen de organisatie, krijgen we veel meer vragen vanuit de business”, merkt Jan Himschoot op. “Hoe dan ook, het blijft belangrijk om te focussen en te prioriteren. Al eens nee durven zeggen, is moeilijk, maar soms noodzakelijk.”

Sleutel 4
Betrek een externe begeleider

“Het is niet omdat mensen niets opwerpen tijdens een consultatieronde, dat ze méé zijn”, constateert Pascale Cox. “Vaak gaan we er verkeerdelijk vanuit dat iedereen mee in bad zit. Daarom hebben we een facilitator ingeschakeld. Hierdoor kreeg iedereen de mogelijkheid om op een veilige manier zijn bezorgdheden te uiten. We hebben veel ruimte gelaten om bedenkingen te formuleren vanuit het team en tijd gecreëerd om elkaar te leren kennen.”

Sleutel 5
Sluit je niet op in een ivoren toren

“De grootste fout die je kan maken, is je opsluiten”, waarschuwt Pascale Cox.

CCaroline Dupont Photography 220713nr102600 Skillbuilders Voorkeur Pascale Cox min

“We gaan daarom regelmatig in de filialen werken om voeling en connectie te behouden met iedereen. Dat wil niet zeggen dat we voortdurend meetings beleggen. De focus ligt op als team goed samen te werken en in contact te blijven met onze coaches op de locaties.”

Het resultaat

Resultaat 1
Team Marketing wint

“De videospecialist die binnen het team L&D digitale leertrajecten maakte, wordt nu ook ingezet om samen met een nieuwe Marketing-collega video in marketingacties te integreren”, wijst Pascale Cox aan.

“Het marketingteam is daarnaast ook altijd op zoek naar sparks intern: we hebben de input van onze coaches nodig. Door de structurele samenwerking met L&D begrijpen we die content beter, waardoor we onze expertise ook gerichter kunnen verpakken naar buiten toe.”

Resultaat 2
Team L&D wint

“Alles is marketing”, zo heeft Jan Himschoot geleerd.

“We zetten nu marketingtechnieken in om onze boodschap beter over te brengen en onze medewerkers in beweging te krijgen. Een kleine aanpassing in bindteksten maakt soms een groot verschil. Dankzij marketing hebben we ook geleerd om storytelling in te zetten en om ons L&D-businessplan intern te vermarkten. We krijgen mensen intern nu makkelijker naar ons digitaal leerplatform. Marketing neemt onze communicatie niet over, maar geeft concrete tips.

CCaroline Dupont Photography 220713nr102229 Skillbuilders Voorkeur team foto graag min. 1 teamfoto gebruiken min

Ook hebben ze ons geleerd om meer in te zetten op data analytics. Dankzij de samenwerking bouwen we onze leertrajecten nu op basis van data en sturen we gericht bij. Marketing is ook veel sterker in intern netwerken. Zij helpen ons om buy-in te krijgen bij de stakeholders voor projecten. Tot slot brengt marketing buiten naar binnen, waardoor wij leren om klantgerichter te werken.”

Resultaat 3
De medewerker wint

“Beide teams zijn afzonderlijk beperkt in aantal medewerkers, in tijd en in middelen”, merkt Pascale Cox op. “Door samen te werken, worden de middelen efficiënter ingezet. In een groter team kan je ook meer leren van elkaar én zijn er meer mogelijkheden om te jobcraften.

Mensen leren – door de diversiteit in leeftijd, gender en expertise – ook met verschillende brillen kijken.

Als kers op de taart is deze samenwerking een boost voor de ontwikkeling van ieder teamlid.”

Resultaat 4
Het bedrijf wint

“Door de middelen efficiënter in te zetten, wint het bedrijf natuurlijk ook”, ervaart Jan Himschoot. “Bovendien wordt er veel korter op de bal gespeeld én deze alliantie heeft de deur geopend naar meer samenwerken over de silo’s heen. Er werden ondertussen ook stappen gezet om samen te werken met HR en met IT.”

En uiteraard wint ook de klant…

+++

Een leer-ecosysteem

“Mensen krijgen veel informatie, soms misschien te veel informatie”, stelt Jan Himschoot vast. “De belangrijkste competentie is om je weg te vinden in die jungle van informatie, daaruit te filteren wat relevant is en daar kritisch mee aan de slag te gaan.

L&D kan en mag dat niet voorkauwen en al zeker niet opdringen. Beter is het om een ecosysteem aan te bieden waar mensen op een efficiënte en effectieve manier de info vinden die ze nodig hebben.”

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER